مصاحبه با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مهندس افشار مدیر خدمات فنی آزمایشگاهی مصاحبه با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصاحبه با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مهندس افشار مدیر خدمات فنی آزمایشگاهی

مهندس افشار تأسیس واحد خدمات آزمایشگاهی تا چه حدی الزامی بوده و آیا سازمان توانسته در طول دوره پشت سر گذاشته شده بعد از تأسیس این واحد تا به حال، به اهداف تعیین شده دست یابد؟

کد خبر: 960702009 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲ مهر ۹۶ - ۶:۵۴ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز مهندس افشار تأسیس واحد خدمات آزمایشگاهی تا چه حدی الزامی بوده و آیا سازمان توانسته در طول دوره پشت سر گذاشته شده بعد از تأسیس این واحد تا به حال، به اهداف تعیین شده دست یابد؟مصاحبه با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصاحبه با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصاحبه با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مهندس افشار مدیر خدمات فنی آزمایشگاهی

مصاحبه  با مدیران  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مهندس افشار مدیر خدمات فنی آزمایشگاهی

-در مباحث مقررات ملی ساختمان ضرورت داشتن مشخصات زمین محل ساخت در طراحی سازه و انجام آزمایش های کنترل کیفیت در زمان اجرا و نظارت لحاظ شده اما متأسفانه این امر تا سال نود و چهار در استان البرز اجرائی نگردیده بود که در اواخر سال نود و چهار بعد از تصویب هیأت ۴ نفرۀ استان البرز در سطح استان لازم الاجرا شد و در این مدت این موضوع بخوبی در سطح استان عملیاتی شده است.
اهم خدمات ارایه گردیده در این واحد به چه اموری اختصاص داشته و آیا در طول یک سال گذشته این خدمات توسعه یافته است؟
این واحد در چندین بخش فعالیت دارد که شامل بررسی و کنترل گزارشهای شرکتهای آزمایشگاهی( دفترچه مطالعات ژئوتکنیکی و برگه های آزمایش بتن و جوش)، بازدید و نظارت بر حسن انجام کار خدمات شرکتهای آزمایشگاهی (آزمایشهای صحرائی و آزمایشگاهی و …)، بازدید گودبرداریهای در حال انجام در سطح استان و نیز بررسی و تأیید نقشه های سازه نگهبان میباشد.
اکنون انجام بخشی از این امور به صورت غیر حضوری انجام میگیرد که در ادامه سعی خواهد شد بیش تر امور به صورت غیر حضوری انجام گیرد.
فعالیت واحد خدمات آزمایشگاهی تا چه حدی در افزایش کیفیت ساخت و ساز استان مؤثر بوده است و چه اقداماتی میتواند در تأثیرگذاری بیش تر فعالیت این واحد مؤثر باشد؟
تا قبل از الزام خدمات آزمایشگاهی، مهندسین طراح سازه طبق پیش فرضهایی طراحی را انجام میدادند که این موضوع بدون شک در اغلب موارد سبب خطا در طراحی میگردید، هم چنین ناظران ساختمانها در تأئید کیفیت بتن مصرفی و جوشها در بیش تر ساختمانها صرفاً بقضاوت مهندسی اکتفا میکردند که این موضوع هم بدون شک با خطا هم راه بوده که بعد از الزامی شدن خدمات آزمایشگاهی دقت در طراحی سازه ها و نظارتها افزایش یافته است.
آیا موارد تخلف آزمایشگاههای فعال در سطح استان در این واحد رصد میشود؟ در صورت وقوع تخلف چه برخوردهایی با شرکتهای متخلف خواهد شد؟ اگر مواردی قابل ذکر دارید بفرمائید.
نحوۀ عملکرد و محل و تجهزات آزمایشگاهها توسط این واحد مدام تحت کنترل بوده و در صورت مشاهدۀ تخلف، متناسب با نوع تخلف با شرکت خاطی برخورد می گردد. از زمان راه اندازی این واحد تا این تاریخ تعدادی از شرکتها به علت تخلفات حرفه ای تعلیق و یا به شورای انتظامی معرفی گردیده و به تعداد قابل توجهی از شرکتها نیز به علت قصور در عملکرد خود، اخطار کتبی جهت رفع موارد مربوطه داده شده است.

مصاحبه با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان


میزان همکاری سازندگان با الزام انجام آزمایشها چگونه بوده است؟
آغاز الزام خدمات آزمایشگاهی بالطبع به علت ایجاد هزینه هایی با اعتراض برخی سازندگان هم راه بود اما با گذشت زمان با توجه به این که این امر سبب ارتقا کیفیت بتن ارائه شده توسط تولیدکنندگان بتن و نیز طراحی بهینۀ سازه ها شده، رضایت سازندگان جلب شده به طوری که در برخی موارد سازندگانی که حتی ملزم به انجام آزمایشات نیستند خود به صورت اختیاری از این خدمات استفاده میکنند.
ضمناً با توجه به سند جامع چشم انداز بتن هزار و چهارصد و چهار که می بایست تا سال هزار و چهارصد و چهار مقاومت فشاری بتنهای مصرفی حداقل پنجاه مگاپاسکال باشد و در همین راستا از آبان ماه امسال نیز حداقل مقاومت فشاری بتن باید سی مگاپاسکال باشد، بنابراین وجود خدمات آزمایشگاههای بتن بدون شک تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت بتنهای تولیدی خواهد داشت که این موضوع خود سبب اطمینان خاطر سازندگان در کیفیت بتن مصرفی می شود.
بر اساس اظهارات سازندگان مراجعه کننده به سازمان برخی ارگانها مانند قطار شهری اقدام به انتشار تیپ خاک مناطق مختلف شهر کرج کرده اند، آیا می توان طبق اینگونه انتشارات، ساختمانی را از آزمایش خاک معاف دانست؟
اینگونه اطلاعات صرفاً یک مشخصات کلی از زمین محل ساخت ارایه میدهد و با توجه به این که پارامترهای طراحی سازه و ظرفیت باربری خاک طبق مشخصات دستور نقشه (تعداد طبقات و ابعاد سطح اشتغال) میتواند تغییر کند، بنابراین هر پلاکی نیاز به انجام آزمایش خاک دارد.
هم چنین قابل ذکر است که بر اساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، در صورتیکه تعداد طبقات ساختمان کم تر از پنج و یا عمق گودبرداری آن کم تر از دو متر باشد، میتوان از اطلاعات ژئوتکنیکی موجود استفاده کرد و این در حالیست که این ساختمانها در استان البرز ملزم به آزمایش خاک نمیباشند.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

لینک کانال تلگرام برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲ مهر ۹۶
1048 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0