تورم قیمت نهاده‌های ساختمانها

تورم قیمت نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به نه درصد رسید

شاخص کل قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران در فصل زمستان نودو پنج برابر با ۱۹۱.۶۲ بوده که نسبت به فصل پیش ۰.۹۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال پیش ۹.۰۶ درصد افزایش داشته است.

کد خبر: 960217044 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۶ - ۳:۲۵ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، شاخص کل قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران در فصل زمستان نودو پنج برابر با ۱۹۱.۶۲ بوده که نسبت به فصل پیش ۰.۹۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال پیش ۹.۰۶ درصد افزایش داشته است.تورم قیمت نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به نه درصد رسید

تورم قیمت نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به نه درصد رسید

تورم قیمت نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به نه درصد رسید

تورم قیمت نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به نه درصد رسید

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانهای مسکونی شهر تهران فصل زمستان نودو پنج را اعلام نمود. طبق این اساس، شاخص کل قیمت نهاده های ساختمانهای مسکونی شهر تهران بر مبنای سال پایه هزار وسیصد و نود، در فصل زمستان نودو پنج برابر با ۱۹۱.۶۲ بوده که نسبت به فصل پیش ۰.۹۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۰۶ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال نودوپنج نسبت به دوره مشابه سال پیش معادل ۶.۵۹ درصد بوده که نسبت به تورم ۴ فصل منتهی به پاییز ۹۵ ۴.۴۸ درصد افزایش داشته است.


لازم به ذکر است، اجرای طرح آمارگیری از قیمت نهاده های ساختمانهای مسکونی شهر تهران در مرکز آمار ایران، از سال نود شروع شد. واز زمستان نودو ودو اجرای طرح مزبور بصورت الکترونیکی صورت میپذیرد.
پوشش جغرافیایی طرح آمارگیری از قیمت نهاده های ساختمانهای مسکونی شهر تهران شامل مناطق بیست و دو گانه ی شهر تهران میباشد و اطلاعات قیمتی این طرح از راه آمارگیری و بخش دیگر اطلاعات (میزان اهمیت اقلام) از راه سازمان نظام مهندسی استان تهران جمع‌آوری شده اند.
گفتنی است این شاخص، شاخص کل بخش ساختمان نمیباشند. که به پیوست جداول اطلاعاتی مربوط به این شاخص در فصل زمستان نودوپنج ارائه گردیده است.
منبع: ساعت ۲۴

 

نظام مهندسی برق pdf

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۷ اردیبهشت ۹۶
530 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0