نحوه شرکت و صدور وکالت نامه در مجمع عمومي به طور فوق العاده (نوبت دوم) نحوه شرکت و صدور وکالت نامه در مجمع عمومي به طور فوق العاده (نوبت دوم)

نحوه شرکت و صدور وکالت نامه در مجمع عمومي به طور فوق العاده (نوبت دوم)

نحوه شرکت و صدور وکالت نامه در مجمع عمومي به طور فوق العاده (نوبت دوم) ، اعلام شد. لازم است شرکت کنندگان محترم، کارت عضويت همراه داشته باشند

کد خبر: 011220017 تاریخ انتشار: شنبه ۲۰ اسفند ۰۱ - ۷:۰۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نحوه شرکت و صدور وکالت نامه در مجمع عمومي به طور فوق العاده (نوبت دوم) ، اعلام شد. لازم است شرکت کنندگان محترم، کارت عضويت همراه داشته باشند

نحوه شرکت و صدور وکالت نامه در مجمع عمومي به طور فوق العاده (نوبت دوم)

نحوه شرکت و صدور وکالت نامه در مجمع عمومي به طور فوق العاده (نوبت دوم)
به اطلاع اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان مي رساند:
پيرو اطلاع رساني قبلي در مورد برگزاري مجمع عمومي بطور فوق العاده نوبت دوم (که در روز ۲ شنبه ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات بانک صادرات استان گيلان واقع در رشت – خيابان امام خميني – بعد از چهارراه ميکائيل برگزار مي گردد)؛ اعضايی که تمايل به مشارکت داشته اما امکان حضور در مجمع عمومي را ندارند، مي توانند از طريق تنظيم وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (ستاد)، اقدام نمايند.
يادآور مي گردد:
لازم است شرکت کنندگان محترم علاوه بر همراه داشتن کارت عضويت، حق عضويت سازمان تا پايان سال ۱۴۰۰ را قبل از برگزاري مجمع پرداخت نموده و در ليست اعضاي فعال سازمان قرار گرفته باشند.
هر عضو حقيقي سازمان که حق عضويت خود را تا پايان سال۱۴۰۰ پرداخت کرده باشد، مي تواند حداکثر از ۲ عضو ديگر که حق عضويت ايشان نيز تا پايان سال ۱۴۰۰پرداخت شده باشد، براي حضور در مجمع وکالت اخذ نمايد.
وکالت نامه مي بايست مطابق فرم (پيوست) در دفترخانه اسناد رسمي يا حداقل بيست و چهار ساعت قبل از برگزاري مجمع، در سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان (ستاد) تنظيم و امضاء شده باشد.
وکالت نامه اعم از اين که در دفتراسناد رسمي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان (ستاد) تنظيم شده باشد، مي بايست ممهور به مهر سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان (مبني بر صحت وکالت نامه) بوده و در دبيرخانه سازمان ثبت و (اسکن) شده و شماره و تاريخ ثبت نيز بر روي وکالت نامه درج شود و در صورت عدم ثبت آن، در مجمع قابل پذيرش نیست.
موکداً به اطلاع مي رساند وکالت نامه مي بايست شامل« نوبت مجمع و روز و تاريخ برگزاري مجمع پيش رو » باشد،
در غير اين صورت وکالت صادره فاقد اعتبار است، بديهي است وکالت نامه هايي که براي روز و تاريخهاي ديگري غير از روز و تاريخ مجمع پيش رو صادر شده باشند، فاقد اعتبار هستند.
اعضايي که حق راي خود را تفويض مي کنند بايد کارت عضويت معتبر خود را ضميمه وکالت نامه نموده و نمي توانند جداگانه در مجمع و راي گيري شرکت کنند و وکيل (علاوه برکارت عضويت معتبر خود) اصل وکالت نامه با شرايط فوق بهمراه کارت عضويت معتبر موکل خود را در روز مجمع ارائه نمايد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ اسفند ۰۱
83 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0