برگزاری هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

برگزاری هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور

هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور با هدف حفظ انسجام بین نیروهای متعهد و متخصص برای ایجاد بستر مناسب بمنظور فعالیتهای عرصه نظام مهندسی و اثرگذاری بیش تر متخصصین در این حوزه در مشهد مقدس برگزار گردید.

کد خبر: 971113009 تاریخ انتشار: شنبه ۱۳ بهمن ۹۷ - ۲:۱۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور با هدف حفظ انسجام بین نیروهای متعهد و متخصص برای ایجاد بستر مناسب بمنظور فعالیتهای عرصه نظام مهندسی و اثرگذاری بیش تر متخصصین در این حوزه در مشهد مقدس برگزار گردید.

برگزاری هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور

برگزاری هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور

برگزاری هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی  هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور

مخمود ایلخان – رییس بسیج مهندسین عمران و معماری کشور بیان کرد: بسیج مهندسین عمران و معماری با بیش از شصت هزار عضو در سراسر کشور در عرصه های مختلف فعالیت میکند که یکی از آن ها نظام مهندسی ساختمان است.
ایلهان تصریح کرد: چگونگی تحقق شفافیت در فعالیتهای نظام مهندسی ساختمان بخصوص در بخشهای مالی، چگونگی گسترش و رعایت اخلاق حرفه ای و چگونگی مشارکت در پروژه های عمرانی و مشارکت مردم در فعالیتهای نظام مهندسی از محورهای مباحث هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور است.
فرید صالحی عالی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ضمن تشریح عملکرد سازمان در بخشهای مختلف، نیل به موفقیت و ریشه کن کردن تخلفات را مرهون شفافیت امور ذکر کرد و ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در راستای شفاف سازی تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره و هم چنین ظرفیت و صلاحیت اعضا را از طریق سایت رسمی و اپلیکیشن اختصاصی اقدامات مطلوبی انجام داده و در حوزه مالی نیز رویه جدیدی را د رپیش گرفته است.

برگزاری هفتمین جلسه ادواری اعضای بسیجی هیاتهای مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور

وی خاطر نشان کرد: سازمان بسیج مهندسین کشور با توجه به اهداف و رسالت خود در سطح کشور عملکرد اثربخشی داشته و باید با همراهی هم دیگر و با تقویت مطالبه گری از نهادهای نظارتی این اثربخشی روز به روز افزایش یافته و رشد و ارتقای مهندسی در کشور را فراهم آوریم.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ بهمن ۹۷
59 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0