برگزاری مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم سازمان نشست عمومي

نشست عمومي عادي ساليانه ( نوبت دوم) سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان برگزار گردید

مجمع عمومي عادي ساليانه اين سازمان ، روز يک شنبه هجدهم تیر ماه سال نود و شش در سالن اجتماعات بانک صادرات با حضور جمع زیادی از عضو های اين سازمان برگزار گردید.

کد خبر: 960420001 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۰ تیر ۹۶ - ۶:۱۵ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان مجمع عمومي عادي ساليانه اين سازمان ، روز يک شنبه هجدهم تیر ماه سال نود و شش در سالن اجتماعات بانک صادرات با حضور جمع زیادی از عضو های اين سازمان برگزار گردید.نشست عمومي عادي ساليانه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان

 

نشست عمومي عادي ساليانه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان

سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

نشست عمومي عادي ساليانه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان

در اين نشست بعد از استقرار هيات رئيسه موقت سني، هيات رئيسه اصلي مجمع عمومي انتخاب گردید که مهندس امير خوجينيان بعنوان رئيس، مهندس محمد جعفر خوش اندام بعنوان منشي و مهندس احمد کريم نژاد و مهندس محمد عاشوري بعنوان ناظران نشست انتخاب گردیدند.
در ادامه مهندس عبدالرضا قاسميان ، رئيس سازمان گزارش هيات مديره سازمان را قرائت کرد، سپس مهندس سعيد بدوي ، خزانه دار سازمان بقرائت گزارش تراز نامه مالي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان براي سال مالي هزار و سیصد و نود و پنج پرداخت .مهندس کمال ساسانيان، بازرس سازمان اظهارنظر بازرسین در مورد صورت هاي مالي منتهي به سال مالي نود و پنج را ارائه کرد.
و در ادامه تصويب تراز نامه در دستور کار قرار گرفت و بعد از راي گيري از حاضران در سالن، تراز نامه مالي منتهي سال مالي نود و پنج با اکثريت آرا به تصويب رسید.


در ادامه نامزد هاي پيشنهادي هيات مديره براي انتخاب بازرسان به ترتيب حروف الفبا در پشت تريبون حاضر شده و بمعرفي اجمالي خود پرداختند. در خاتمه انتخابات بازرسین اصلي و علي البدل برگزار شد که بعد از شمارش آرا، مهندس هاشم ملائي، مهندس کمال ساسانيان و مهندس حسن رجبي ماتک به ترتيب دارای اکثريت آرا شدند و مهندس محمد رسول حاجي قليزاده بعنوان بازرس علي البدل تعيين شد.
منبع : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان

 

نظام مهندسی برق pdf

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ تیر ۹۶
514 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0