صوری‌کاری

صوری‌کاری؛ عاقبت ابلاغیه قانون مجری ذیصلاح

با گذشت حدود بیش از 3 ماه از صدور ابلاغیه حضور مجریان سازمان نظام مهندسی، خبرها حاکی از آن است که روند اجبار مالک به گرفتن مجری ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی تسریع شده است.

کد خبر: 960404007 تاریخ انتشار: یکشنبه ۴ تیر ۹۶ - ۸:۴۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،با گذشت حدود بیش از ۳ ماه از صدور ابلاغیه حضور مجریان سازمان نظام مهندسی، خبرها حاکی از آن است که روند اجبار مالک به گرفتن مجری ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی تسریع شده است.صوری‌کاری؛ عاقبت ابلاغیه قانون مجری ذیصلاح

صوری‌کاری؛ عاقبت ابلاغیه قانون مجری ذیصلاح

صوری‌کاری؛ عاقبت ابلاغیه قانون مجری ذیصلاح

صوری‌کاری؛ عاقبت ابلاغیه قانون مجری ذیصلاح

ولی آن سوی ماجرا برخی خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که از قرار معلوم گویا بسیاری از مالکین و سرمایه‌گذاران بعد از ثبت مشخصات مجری ذیصلاح درسامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پرداخت مبلغی ناچیز به مهندسین مجری، عملا مجددا زمام امورکار اجرایی را بعهده گرفته که این امر بمعنای صوری شدن اجرای قانون مجری ذیصلاح است.
اواخرسال پیش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در راستای اجرایی شدن مجری ذیصلاح ، ابلاغیه ای از طرف ریاست سازمان به همه ناظران حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صادر گردید.
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران اواخر بهمن ماه سال پیش با صدور ابلاغیه‌ای به مهندسین ناظر مأموریت داد با جلوگیری از شروع بکار و توقف ساخت‌وسازهایی که در آنها از سازنده ذیصلاح استفاده نمیشود، طرح ممنوعیت بسازو بفروشی را برای نخستین بار در پایتخت عملیاتی کنند. حال ولی بسیاری از صوری شدن این قانون صحبت میکنند.
در این زمینه حیدر جهان بخش – عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این که حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی به لحاظ قانونی کاملا مسجل است اظهار کرد: این امر درحالی است که شهرداری تهران در مراحل ابتدایی به این امر اعتقادی نداشته و بدنه شورای شهر تهران نیز به کارگیری مجری ذیصلاح را تحمیل هزینه‌های اضافی به مالکان تلقی میکردند وکلیت ماجرا را نمیپذیرفتند.
جهان بخش با تاکید براین امر که اما این ۲ نهاد در فرآیندهای کاری و پس از رایزنیهای مختلف متقاعد شدند که به کارگیری مجری ذیصلاح برای ساختمانهای بالای سه هزارمترمربع الزامی شود گفت: بدین ترتیب این ۲ نهاد مرتبط با امر ساخت وساز اجرای این قانون را برسمیت شناختند.
پارادیم مسئولین شهرداری در برابر مقررات ساختمان
او با اشاره به این که رویکرد های شهرداری و نیز شورای شهر در ساخت واحدهای شهری توسط متخصصان متناقض بوده است عنوان کرد: بعد از لغو یک جانبه قانون اجرای کار که موجب برگزاری جلسات چند جانبه با مسئولین شهرداری اجرایی شد، شهرداری خواستار اجرایی شدن قانون شناسنامه فنی ساختمان گردید.
وی اظهار داشت: در این بین نظام مهندسی نیز عنوان کرد با توجه به این که مسئول صدورشناسنامه فنی ساختمان مجری ذیصلاح است، از این منظر شهرداری با بی‌اعتنایی به قانون مجری ذیصلاح، عملا راه قانونی صدور شناسنامه فنی ساختمان را مسدود کرده است و این امر در واقع چالش و پارادوکسی بود که در مقابل مسئولین شهرداری قرارگرفت.
چهل درصد مالکان مجری ذیصلاح معرفی کردند
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضمن اشاره به این که عدم تمکین شهرداری به اجرای قانون مجری ذیصلاح، موجب شد که اواخر سال پیش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بصورت یک جانبه بخش نامه الزام حضور مجری ذیصلاح درپروژه های ساختمانی را بمهندسان ناظر ابلاغ کند افزود: ابلاغ این بخش نامه سبب شد یک توفیق سی الی چهل درصدی به اجبار مالکان برای به کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمانها ایجاد شود و مالکان به این قضیه تمکین کنند؛ ازآن جا که مشخصات فنی مجری ذیصلاح درشهرداری تهران به ثبت نمیرسد احتمال صوری شدن مجری ذیصلاح وجود دارد.
ایشان ابراز امیدواری کردند که با تغییرات ایجاد شده در بدنه شورای شهر تهران و نیز شهردار جدید، شرایطی فراهم گردد که مجری ذیصلاح بصورت واقعی اجرایی شود.
ولی در همین راستا،سعید امدادی – عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: بعد از ابلاغیه الزام به کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمانها، مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، شروع بکار پروژه‌های شهری را منوط به به کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمانها کردند و این امر سبب شد‌ مالکان مکلف به به کارگیری مجری ذیصلاح و برای پروژه های از طریق نظام مهندسی تهران شوند.
امدادی گفت: تا این مرحله ازکار همه فرآیندها بصورت قانونی و مطلوب اجرایی شده است اما کار زمانی دچار اختلال میشود که مهندسان مجری در قبال دریافت وجه ناچیزی از مالکان در مرحله اجراء حضور واقعی نداشته باشند و صرفا بصورت صوری نام آن ها در پروژه وجود داشته باشد.


پرداخت مبالغ ناچیزعامل صوری کاری است
وی اذعان کرد: البته ثابت کردن این که این مجریان حضور صوری یا واقعی دارند؛ اندکی مشکل است. ولی با توجه به پرداختیهای در نظرگرفته شده برای مجری ذیصلاح پیش فرضه صوری بودن حضورمجری ذی صلاح تقویت میشود. چرا که به هرحال اگر مجری ذیصلاح قرار باشد بصورت واقعی ایفای نقش کند، لازمه آن حضور تمام وقت و دریافت مبالغ بالاتر است.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی آیا ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان برای به کارگیری مجری ذیصلاح مجددا وارد فاز صوری کاری شده و دربردارنده هیچ نتیجه مطلوبی برای افزایش ارتقای کیفیت ساختمانها و ساخت مسکن توسط متخصصین نبوده است عنوان نمود: نمیتوان بصورت مشخص دراین‌باره اظهار نظرکرد ولی در عین حال احتمال صوری شدن این چرخه زیاد است.
وی خاطر نشان کرد: در چنین پروسه‌ای اصولا مهندس ناظر با الزام مالک به بکارگیری مجری ذیصلاح به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و ازطرف دیگر نیز مالک نیز با درج مشخصات مجری ذیصلاح در نظام مهندسی نیز به نوعی قانون را اجرایی کرده است و هر ۲ از به لحاظ ظاهر قانونی، بوظیفه خود عمل و به نوعی سلب مسئولیت کرده اند.
مهندسین بازرس سازمان باید ورود کنند
امدادی، پایش رندم و مستمر را راه کاری برای ممانعت از صوری کاری دانست واظهار کرد: البته درمرحله بعد بازرسان نظام مهندسی میتوانند بصورت رندوم نسبت به بازرسی پروژه های شهری اقدام کنند، اما این که تعداد بازرسان ساختمان تکافوی حجم پروژه های ساختمانی را داشته باشد، نیاز به بررسی دارد.
وی در مورد این اظهارنظرمبنی براینکه عدم ثبت مشخصات مجری ذیصلاح درزمان صدور جواز ساختمان توسط شهرداری عامل تعیین کننده ای در صوری شدن مجری ذیصلاح دارد ادامه داد: تجربه اجرای مجری ذیصلاح درسنوات قبل ثابت کرد که حتی درج مشخصات مجری ذیصلاح درجواز ساختمانی نمیتواند نقش بازدارنده ای درصوری شدن مجری ذیصلاح داشته باشد.
امدادی تصریح کرد: بعنوان مثال در بسیاری ازموارد علیرغم درج نام ومشخصات مجری ذیصلاح درجواز ساختمانی، عملا اجرای ساختمان توسط مالک و سرمایه‌گذار عملیاتی میشد.
مجری ذیصلاح باید شغلی تمام وقت شود
وی درخصوص راه کار واقعی شدن قانون مجری ذیصلاح عنوان کرد: راهکار این است که اولا در سازمان نظام مهندسی ساختمان تعرفه دقیقی برای مجریان ذیصلاح درنظرگرفته، اجبار و ابلاغ شود. هم زمان با این امر باتوجه به این که طبق قانون نظام مهندسی ساختمان ،مجری ذیصلاح شغلی تمام وقت محسوب میشود، باید شرایطی مهیا شود که مجری ذیصلاح حضوری تمام وقت درپروژه های ساختمانی داشته باشد و هم چنین شرکتهای حقوقی نیز با به کارگیری رئیس کارگاه در پروژه‌های ساختمانی زمینه حضور تمام وقت مجری ذیصلاح در مراحل اجرا را مهیا کنند.
عضو سازمان نظام مهندسی اذعان کرد: درمراحل بعدی نیز مهندسین ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری نیز کنترلهای لازم برای حضور مجری ذیصلاح در ساختمانها را باید انجام دهند و این فرآِیند خود به خود موجب حذف صوری مجریان صوری در عرصه ساخت‌و ساز خواهد شد.
منبع : سازه نیوز

 

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۴ تیر ۹۶
1105 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0