آشنایی با نرم افزار CSI COL بررسی نرم افزار CSI COL

آشنایی با نرم افزار CSI COL

CSiCOLیک بسته نرم افزاری جامع است که برای تجزیه و تحلیل و طراحی ستون ها استفاده می شود. طراحی ستون ها از هرنوع بتن، بتن مسلح یا مقطع کامپوزیت می تواند توسط این برنامه انجام شود. CSiCOL ابزار Quick Design Wizard را فراهم می کند که گام به گام توسط تمام پروسه طراحی ستون هدایت می شود. این باعث می شود که فرایند طراحی ساده، سازمان یافته و کارآمد باشد. طراحی می تواند مطابق با ACI-318-11، ACI-318-08، ACI 318-05، ACI 318-02، ACI 318-99، BS8110، CSA A-23.3-04، CSA A23.3- 94، Eurocode 2-2004 و کد هایIS 456-2000 باشد.

کد خبر: 190722008 تاریخ انتشار: دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

نگاه اجمالی:

CSiCOLیک بسته نرم افزاری جامع است که برای تجزیه و تحلیل و طراحی ستون ها استفاده می شود. طراحی ستون ها از هرنوع بتن، بتن مسلح یا مقطع کامپوزیت می تواند توسط این برنامه انجام شود. CSiCOL ابزار Quick Design Wizard را فراهم می کند که گام به گام توسط تمام پروسه طراحی ستون هدایت می شود. این باعث می شود که فرایند طراحی ساده، سازمان یافته و کارآمد باشد. طراحی می تواند مطابق با ACI-318-11، ACI-318-08، ACI 318-05، ACI 318-02، ACI 318-99، BS8110، CSA A-23.3-04، CSA A23.3- 94، Eurocode 2-2004 و کد هایIS 456-2000 باشد.

آشنایی با نرم افزار CSI COL

CSiCOL قادر به اداره تعداد نامحدودی ترکیب بارگذاری برای هر دو حالت با حرکت جانبی و بدون حرکت جانبی است. اقدامات طراحی ممکن است مستقیما مشخص شود یا با استفاده از روش لنگر تشدیدیافته(بزرگنمایی شده) به وسیله برنامه محاسبه شود.همچنین قادر به اعمال اثرات لاغری در طراحی و تجزیه و تحلیلاست.چک کردن شرایط با حرکت جانبییا بدون جرکت جانبی نیز ممکن است توسط برنامه انجام شود، در صورتی که توسط کد طراحی شده مشخص شده باشد.علاوه بر این،CSiCOL قادر است فاکتور طول موثر بر اساس شرایط طراحی و طراحی ستون را تعیین کند. خروجیCSiCOL شامل ظرفیت سطح مقطع، منحنی اثر بار-لنگر، منحنی لنگر-لنگر، منحنی انحنا-لنگر برای ضوابط شکست در شرایط مختلف، ترکیب خطوط تنش الاستیک محوری، تنش میلگردها، تنش مقطع ترک خورده، محل بار نقطه ای، بردار ظرفیت، عمق تار خنثی و جهت آن و غیره گزارش ها ممکن است به عنوان بخشی از خروجی برای فرایند تجزیه و تحلیل و طراحی ایجاد شوند. گزارش ها ممکن است با افزودن اطلاعات و گرافیک با انتخاب شما سفارشی شوند.

نظام مهندسی عمران تبریز

آزمون نظام مهندسی عمران چیست

CSiCOL چندین شکل مقطع از قبل تعریف شده از جمله انواع جامدات، توخالی و فلنج فراهم می کند، علاوه براین دارای بانک اطلاعاتی از مجموعه ای بزرگ از شکل های فولادی استاندارد است که می تواند در ستون های کامپوزیت استفاده شود.ادغام، ویرایش و رسم کردن اشکال به منظور ترسیم هندسه دلخواه  و ایجاد مقاطع عرضی ترکیبی ساده است.این برنامه ابزارهایی برای تراز کردن، جمع کردن و قرار دادن این شکل ها را فراهم می کند. در هر مقطع با استفاده از چندین ابزار افزودن و جایگذاری، می توان هرچقدر آرماتور دلخواه در هر جایی (گوشه، محدوده، طرف، دایره، نامنظم، و غیره) قرار داد. استاندارد های (ASTM، Metric، Imperial) و نیز مجموعه آرماتور های تعریف شده توسط کاربر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

بخشی از ویژگی های محیط نرم افزار در زیر توضیح داده می شود:

بارگذاری و لنگر تشدید یافته:

CSiCOL ورودی ها را برای محاسبه دقیق لنگر تشدیدیافته(بزرگنمایی) با استفاده از ACI-318 دریافت می کند و بررسی خواهد کرد که آیا هر ترکیبی بارگذاری، مورد استفاده قرار می گیردیا نه، با استفاده از روش های مختلف.

 

 آشنایی با نرم افزار CSI COL

در نظر گرفتن اثر لاغری:

CSiCOL محاسبات لنگر تشدیدیافته را بر مبنایACI-318 و BS-8110 انجام می دهد و محاسبات طول موثر را برای ترکیب بارگذاری در حالت با حرکت جانبی و بدون حرکت جانبی انجام می دهد. گزینه هایی برای ورود جزییات بارها برای محاسبات لاغرییا به طور مستقیم وارد کردن عملیات طراحی وجود دارد. شرایط فریم ستون برای تعیین عوامل طول موثر برای محاسبه اثر لاغری استفاده می شود.

آشنایی با نرم افزار CSI COL

محاسبات تنش الاستیک:

CSiCOL تنشهای کششی را برای نیروی برشی، بار محوری، لنگر های خمشی دو طرفه و پیچشی محاسبه می کند. خطوط تنش های ترک خورده ۲D و ۳D  برای هر دو مقطع تقویت شده و کامپوزیت را می تواند نمایش دهد.

 

 

طراحی مقطع:

CSiCOL به طور خودکار مناسب ترین مقطع و آرماتور تقویتی را برای مجموعه ای از بارها پیدا خواهد کرد. گزینه های طراحی خودکار را می توان برای کنترل راه حل طراحی استفاده کرد. کاربران همچنین می توانند مقدار حداقل و حداکثر پارامترهای مختلف و میزان گام افزایشی مورد نظر را مشخص کنند. طراحی خودکار همچنین می تواند شامل ارزیابی اثرات لاغری باشد.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۱ تیر ۹۸
189 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0