ثبتنام بیمه تأمین اجتماعی

ثبتنام بیمه تأمین اجتماعی ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار

پیش ثبتنام بیمه تأمین اجتماعی ( بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد ) ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان . سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان در نظر دارد با استناد به موافقت نامه مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان وسازمان تأمین اجتماعی و به دنبال اجرای ماده هفت قانون تأمین اجتماعی ( بخش نامه ششصد و هفتاد ) مهندسین عضو سازمان را که حائز شرایط مندرج در موافقت نامه مذکور باشند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما ( بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) بیمه کند . متقاضیان میتوانند بعد از مطالعه موارد زیر و در صورت تمایل ثبتنام کنند .

کد خبر: 960330008 تاریخ انتشار: سه شنبه ۳۰ خرداد ۹۶ - ۶:۳۶ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان ،پیش ثبتنام بیمه تأمین اجتماعی ( بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد ) ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان . سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان در نظر دارد با استناد به موافقت نامه مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان وسازمان تأمین اجتماعی و به دنبال اجرای ماده هفت قانون تأمین اجتماعی ( بخش نامه ششصد و هفتاد ) مهندسین عضو سازمان را که حائز شرایط مندرج در موافقت نامه مذکور باشند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما ( بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) بیمه کند . متقاضیان میتوانند بعد از مطالعه موارد زیر و در صورت تمایل ثبتنام کنند .ثبتنام بیمه تأمین اجتماعی ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار

ثبتنام بیمه تأمین اجتماعی ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار

ثبتنام بیمه تأمین اجتماعی ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار

ثبتنام بیمه تأمین اجتماعی ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار

نوع بیمه : خویش فرما ( بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد )
مشمولین : بر اساس موافقتنامه مشمولین این بخش نامه آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشند که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی بوده واز طرف سازمان معرفی وتحت پوشش حمایتی بیمه خاص دیگری نباشند. برای افراد بالای پنجاه سال پس از بررسی وموافقت سازمان تأمین اجتماعی امکان استفاده از این خدمات وجود دارد .
نرخ بیمه : نرخ پرداخت حق بیمه مطابق ماده بیست و هشت قانون تأمین اجتماعی معادل ۲۷% دست مزد مبنای حق بیمه میباشد .
محاسبه نرخ پرداخت حق بیمه :
تعداد روز* ۲۷% * ( دست مزد روزانه) دست مزد مبنای پرداخت حق بیمه = نرخ پرداخت حق بیمه
* دست مزد مبنای پرداخت حق بیمه طبق سنوات پرداخت حق بیمه و توسط شعبه بیمه مربوطه،تعیین و بسازمان اعلام میباشد. * حداقل دست مزد روزانه (حداقل حقوق مبنا ) مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین در سال نودو شش


برای نمونه :
مبلغ پرداخت ماهانه برای شش ماهه اول سال به ریال ۲/۵۹۴/۵۰۷ =۳۱× ۰/۲۷ × ۳۰۹۹۷۷

مبلغ پرداخت ماهانه برای شش ماهه دوم سال به ریال ۲/۵۱۰/۸۱۳=۳۰× ۰/۲۷ × ۳۰۹۹۷۷
توجه : سازمان نظام مهندسی مبالغ حق بیمه را بصورت پرداخت سه ماهه و یا شش ماهه دریافت خواهد نمود.
مزایا :
الف) کلیه حمایتهای مقرر در ماده سه قانون تأمین اجتماعی ( غرامت دست مزد ایام بیماری و بارداری تعلق نمیگیرد ) درمورد این گروه از بیمه شدگان نیز برقرار خواهد شد .
ب) این دسته از بیمه شده ها از شمول قانون بیمه بیکاری خارج بوده و حق بیمه مربوطه ( ۳% دست مزد مبنای کسر حقوق بیمه ) از بیمه شدگان وصول نمیشود .
توجه: بعد از انجام ثبت نام اولیه مراحل بعدی از طریق پیامک به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

 

کانال تلگرام برق ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۰ خرداد ۹۶
1496 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0