علی اصغر کمالیزاده

پرداختی های نظام مهندسی پاسخگوی هزینه های مهندسان نیست

علی اصغر کمالیزاده درمراسم بزرگداشت و تجلیل از مقام مهندسان شهرداری ایران کوچک گفت:اعدادو ارقام درنظرگرفته شده بذای مهندسان درسازمان نظام مهندسی به هیچ عنوان کفاف هزینه های این قشررا پاسخ گو نیست ونظام مهندسی بایدبرای این امرراه چاره ای پیدا کند.و ی بیان کرد: اگر مهندسان خود را ملزم بحضور در مشاغل جنبی و ثانویه نکنند و به دریافتیهای نظام مهندسی بسنده کنند، این ارقام پاسخ گوی نیازهای آنان نبوده و مبلغ دریافتی بسیار پایین است.مهندسی بسنده کنند، این ارقام پاسخ گوی نیازهای آنان نبوده و مبلغ دریافتی بسیار پایین است.

کد خبر: 9380 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۷ اسفند ۹۵ - ۱۱:۰۵ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،علی اصغر کمالیزاده درمراسم بزرگداشت و تجلیل از مقام مهندسان شهرداری ایران کوچک گفت:اعدادو ارقام درنظرگرفته شده بذای مهندسان درسازمان نظام مهندسی به هیچ عنوان کفاف هزینه های این قشررا پاسخ گو نیست ونظام مهندسی بایدبرای این امرراه چاره ای پیدا کند.و ی بیان کرد: اگر مهندسان خود را ملزم بحضور در مشاغل جنبی و ثانویه نکنند و به دریافتیهای نظام مهندسی بسنده کنند، این ارقام پاسخ گوی نیازهای آنان نبوده و مبلغ دریافتی بسیار پایین است.پرداختی نظام مهندسی پاسخگوی هزینه مهندسان نیست

پرداختی نظام مهندسی پاسخگوی هزینه مهندسان نیست

پرداختی نظام مهندسی پاسخگوی هزینه مهندسان نیست

پرداختی نظام مهندسی پاسخگوی هزینه مهندسان نیست

آقای کمالی زاده، با تاکید بر این که باید برای این مسئله چاره ای اندیشیده شود، بمقایسه فعالیت این قشر با پزشکان پرداخت وتصریح کرد: به رغم این که از حیث زمانی، تحصیلات مهندسان و پزشکان نزدیک بیکدیگر است اما دریافتیهای ۲قشر بسیار با هم متفاوت بوده و هم چنین پاسخ گویی قشر پزشک در مقایسه با مهندسان بسیار پایین بوده و عوارض ناشی از اشتباهات در آن کم تر است. وی در بخش دیگری از گفته های خود به انجام طرحها و پروژه های بزرگ و کلان عمرانی در شهر کرج پرداخت و یکی از مهم ترین پیش شرطهای بناکردن طرحها را بررسی دقیق جوانب آن بمنظور بالارفتن کیفیت زندگی شهروندان ارزیابی کرد.معارون شهردارکرج،با بیان اینکه  افزایش رضایت مندی مردم مهم ترین اولویت ما در تهیه و اجرای طرحها است،عنوان کرد:بهمین منظور حفظ کیفیت مطلوب در طراحی، اجرا و استفاده از مصالح مهم ترین روی کرد ما میباشد.

کمالی زاده،در این خصوص گفت: در حوزه عمران نباید به حاشیه های طرح بیتوجه بود؛ چه بسا حواشی بسیار از متن طرح ها مهم تر بوده و باید نکته های مختلف را در آنها رعایت کنیم. ایشان،یکی از مهم ترین طرحهایی که بمنظور رفاه حال مردم کرج، استان البرز و حتی استانهای هم جوار اجراشده است را بزرگ راه شمالی یادکرد و افزود: بزرگ راه شمالی شهر کرج به طول هفده ونیم کیلومتر از خط چهارحصار آغاز خواهد شد و ۵ میلیون متر مکعب عملیات خاک برداری در آن انجام میگیرد. هم چنین خاک ریزی طرح شامل ۲ میلیون متر مکعب میباشد.کمالی زاده تعداد پلها و تقاطعات طرح مذکور را هفده دستگاه ذکر کرد واذعان کرد: با بناکردن این طرح که انتظار میرود ظرف مدتی کوتاهتر از زمان پیش بینی شده در قرارداد به انجام رسد، ترافیکی که از نقاط شرق و غرب کرج به هسته مرکزی منتقل میشود به سمت شمال هدایت خواهد شد. آقای کمالی زاده در آخرو با اشاره به این که این امر بخش زیادی از بار ترافیک مجموعه را کم خواهدکرد؛ عنوان کرد:اجرای بسیاری دیگر از تقاطعات و طرحهای عمرانی شهر در همین راستا و بمنظور بالارفتن سطح زندگی شهروندان انجام می گیرد.

 

منبع: سپیدار آنلاین

 

 

مرجع اخبار نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی

برای مشاهده مجموعه کامل اخبار نظام مهندسی کلیک کنید.

مجموعه کامل محصولات آزمون نظام مهندسی را در اینجا ببنید.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۷ اسفند ۹۵
504 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0