لرستان

حضور جوانترها در انتخابات نظام مهندسی آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیأت مدیره سازمان کد خبر 970410011

آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

نظر به این که هیأت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در نیمه اول مهر ماه نود و هفت برگزار خواهد نمود،

۱۰ تیر ۹۷ 54 بازدید یک نظر ادامه مطلب
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کد خبر 2550

مهندس لرستانی عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد

مجید جی افرام عضو هیئت مدیرهسازمان نظام مهندسی لرستان به عنوان عضو اصلی شورای مرکزینظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.

۱۳ آذر ۹۵ 453 بازدید بدون نظر ادامه مطلب