لرستان

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کد خبر 2550

مهندس لرستانی عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد

مجید جی افرام عضو هیئت مدیرهسازمان نظام مهندسی لرستان به عنوان عضو اصلی شورای مرکزینظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.

۱۳ آذر ۹۵ 384 بازدید بدون نظر ادامه مطلب