معاون دادستان مرکز استان یزد: نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟ معاون دادستان مرکز استان یزد: نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟

معاون دادستان مرکز استان یزد: نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟

معاون دادستان مرکز استان یزد: نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟ ، نظام مهندسی ساختمان خیلی نمی‌تواند بر طرح های شهرداری نظارت داشته باشد

کد خبر: 010406002 تاریخ انتشار: دوشنبه ۶ تیر ۰۱ - ۸:۴۱ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، معاون دادستان مرکز استان یزد: نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟ ، نظام مهندسی ساختمان خیلی نمی‌تواند بر طرح های شهرداری نظارت داشته باشد

معاون دادستان مرکز استان یزد: نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟

معاون دادستان مرکز استان یزد: نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟
نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟
معاون دادستان مرکز استان یزد بیان کرد: نظام مهندسی ساختمان خیلی نمی‌تواند بر طرح های شهرداری نظارت داشته باشد.
جعفری ادامه داد: هزینه طرح‌ های شهرداری به دو صورت از طریق بودجه عمرانی کشور یا از طریق بودجه داخلی شهرداری تامین اعتبار می‌شود.نهاد ناظر برفعالیت شهرداری در ایمن سازی‌ها کیست؟
معاون دادستان مرکز استان یزد گفت: در طرح‌ هایی عمرانی کشوری که دولت هزینه‌ های آن را تامین می‌کند و طبق ماده ۴۱ نظام مهندسی ضوابط ومقررات برنامه وبودجه حاکم است و نظارت عالیه بر شهرداری‌ ها به جهت رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریز‌ی استان یزد است.
جعفری افزود: درطرح‌ هایی که از طریق بودجه داخلی و منابع داخلی شهرداری تامین هزینه و اجرا می‌ شود، نظارت عالیه براساس ماده سی و پنج نظام مهندسی برعهده وزارت راه و شهرسازی است و البته شهرداری دفتر فنی داردکه مهندسان در ان دفتر نظارت دارند و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌توانند از نظراین مهندسان استفاده کنند.
معاون دادستان مرکز استان یزد گفت: در هر صورت نظام مهندسی ساختمان خیلی نمی‌ تواند بر طرح‌ های شهرداری نظارت داشته باشد به علت اینکه در طرح‌هایی که از محل بودجه عمومی هزینه می‌شود نظارت بر عهده مدیریت و برنامه ریزی و در طرح‌هایی با منابع داخلی زیر نظر راه و شهرسازی است و البته دادستانی و بازرسی از نظر رعایت قوانین می‌ توانند نظارت داشته باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۶ تیر ۰۱
106 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0