مدیریت بحران در حادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری مدیریت بحران در حادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری

مدیریت بحران در حادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری

بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری ، و ارائه راهکارهای بهسازی مدنظر قرار گرفت. اجباری شدن بیمه کیفیت برای ساختمان ‌های بلند اجباری است

کد خبر: 991129003 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹ - ۶:۴۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، مدیریت بحران در حادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری ، و ارائه راهکارهای بهسازی مدنظر قرار گرفت. اجباری شدن بیمه کیفیت برای ساختمان ‌های بلند اجباری است

مدیریت بحران در حادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری

مدیریت بحران در حادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری
لزوم اجباری شدن بیمه کیفیت برای ساختمان ‌های بلند
اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان بعد از حادثه پلاسکو برای عدم تکرار چنین حوادث و سوانحی در ساختمان‌ های بلند و باقدمت، پر اهمیت است
طاهره نصر، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: حادثه ساختمان پلاسکو از دو منظر آسیب‌شناسی و بازبینی ضوابط حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سازمان نظام مهندسی ساختمان، دلایل فروریزش ساختمان پلاسکو از جنبه سازه‌ای و معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی و چگونگی گسترش حریق، ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری ساختمان را بر اساس مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار داد. هم‌چنین بمنظور فرآیند مدیریت بحران در حادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری و ارائه راهکارهای بهسازی مدنظر قرار گرفت.
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هم‌چنین از نگاه سیاست‌گذاری در گروه‌ های تخصصی، توجه به مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان را در راستای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در طول دوره بهره‌برداری مورد توجه قرار داد.
در حال حاضر با تشکیل ستاد اجرایی این مبحث در سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعریف نقشه راه برای آن، مسأله تعمیر و نگهداری ساختمان ‌ها پی‌گیری می‌ گردد. گرداوری و بررسی چک‌لیست ‌هایی برای بازرسی و تعمیر ساختمان‌ ها از گام‌هایی است که در زمینه ایمنی ساختمان به آن توجه شده است.
مستندسازی و تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به آن تأکید شده است را از دیگر مواردی است که در سازمان نظام مهندسی ساختمان موردتوجه قرار دارد.
حضور سازنده ذی‌صلاح در فرآیند ساخت‌و‌ساز ضروری است. هم‌چنین در زمینه صدور شناسنامه‌های فنی و ملکی، کنترل طرح و کنترل کیفی، رعایت حقوق بهره‌بردار و حفاظت از منابع ملی، باید ملاک‌عمل قرار بگیرد.
یکی از مهم‌ترین مسایلی که در ساختمان‌ های بلندمرتبه مورد غفلت و بی‌توجهی است، عدم کنترل و انطباق کاربری‌ های موجود این گونه ساختمان‌هاست که نسبت به کاربری تعیین شده در پروانه ساختمان دارای مغایرت است. بنابراین باید از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌ های موجود ساختمان‌ های بلند نسبت به کاربری‌ های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره به وسیله شهرداری جلوگیری گردد. مورد دیگر، عدم توجه به بیمه کیفی ساختمان است که باید برای حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و هم‌چنین اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
عدم تعامل ارگان ‌ها و نهادهای مختلف در اجرای کامل قانون و مقررات ملی ساختمان در ایمنی ساختمان ‌های پراهمیت از دیگر چالش ‌های کنونی است. هم‌چنین ضعف ساختاری در شناسایی دقیق ساختمان ‌های ناایمن در نقاط پرخطر کشور نیز از دیگر مسائلی است که باید مدنظر باشد. تأکید بر افزایش تاب‌آوری را نیز باید از مواردی دانست که برای ساختمان ‌ها باید مدنظر قرار گیرد. این مورد مهم نیز در بسیاری موارد متأسفانه مورد غفلت واقع می‌شود.
منبع: تاسیسات آنلاین

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ بهمن ۹۹
89 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0