برگزاری همایش نظام مهندسی فرصت مغتنمی برای هم دلی میان جامعه مهندسی احمد لطفی زاده

برگزاری همایش نظام مهندسی فرصت مغتنمی برای هم دلی میان جامعه مهندسی

یک عضو قبلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درآستانه برگزاری بیستمین همایش هیئت‌ عمومی سازمان نظام ‌مهندسی‌ساختمان کشوربا اشاره به این که برگزاری این همایش فرصت مغتنمی برای ایجاد هم دلی میان وحدت رویه و بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها است درعین حال نسبت به اجرایی جامع وکامل قطعنامه های صادرشده در خاتمه این همایش هشدار داد.

کد خبر: 960419007 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۹ تیر ۹۶ - ۱۰:۵۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،یک عضو قبلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درآستانه برگزاری بیستمین همایش هیئت‌ عمومی سازمان نظام ‌مهندسی‌ساختمان کشوربا اشاره به این که برگزاری این همایش فرصت مغتنمی برای ایجاد هم دلی میان وحدت رویه و بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها است درعین حال نسبت به اجرایی جامع وکامل قطعنامه های صادرشده در خاتمه این همایش هشدار داد.برگزاری همایش نظام مهندسی فرصت مغتنمی برای هم دلی میان جامعه مهندسی

 

 

برگزاری همایش نظام مهندسی فرصت مغتنمی برای هم دلی میان جامعه مهندسی

برگزاری همایش نظام مهندسی فرصت مغتنمی برای هم دلی میان جامعه مهندسی

 

احمد لطفی زاده  با بیان این که برگزاری همایش هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بردارنده زمینه مثبتی برای بخش مهندسی ساختمان است گفت: باتوجه به این که درهمایش نظام مهندسی ساختمان مسوولین وزارت خانه راه وشهرسازی، اعضای جامعه مهندسی کشور و نیز بعضی از نماینده های مجلس گردهم می آیند دراینصورت میتوان گفت که برگزاری این همایش زمینه مناسبی است برای تبادل آراء وتجارب درمورد آینده نظام مهندسی کشوراست.

لطفی زاده با یادآوری این موضوع که اساسا درروند برگزاری همایش هیات عمومی سازمان نظام مهندسی، بعد ازتبادل اندیشه ونظرخروجی آن باعث تهیه قطعنامه ای میشود که بعد ازآن می بایست بصورت کامل وجامع اجرایی گردد اظهار داشت: باتوجه به این که اجرایی شدن قطعنامه در گرو مداخله وزارتخانه راه وشهرسازی است، دراین سالها کلیه بندهای این قطعنامه ها جنبه اجرایی نشده است بطوریکه ماحصل آن تهیه قطع نامه هایی بوده است که جنبه تشریفاتی داشته است.

عضو پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به این که تجربه ثابت کرده است که تنها بخشهایی از بندهای قطعنامه صادرشده امکان اجرایی دارد ومابقی بخشها فقط درحد یک نوشته باقی میماند عنوان کرد: بی شک نمیتوان منکر نتایج مثبت برگزاری همایش هیات عمومی نظام مهندسی شد ، ولی انتظار این است که قطعنامه صادرشده بصورت تمام و کمال اجرایی گردد .

منبع : سازه نیوز

 

دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۹ تیر ۹۶
269 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0