رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی تهران

تعطیلی چهار هزار دفتر خدمات فنی و مهندسی کشاورزی /نیمی از مهندسین کشاورزی بیکارهستند یا شغل مرتبط ندارند.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی استان تهران با اشاره بتعطیلی گسترده دفترهای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی بیان کرد: تقریبا نیمی از فارغ‌التحصیلین بخش کشاورزی بیکارند یا شغل نامربوط با رشته تحصیلی خود دارند.

کد خبر: 10466 تاریخ انتشار: شنبه ۲۶ فروردین ۹۶ - ۶:۲۴ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی استان تهران با اشاره بتعطیلی گسترده دفترهای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی بیان کرد: تقریبا نیمی از فارغ‌التحصیلین بخش کشاورزی بیکارند یا شغل نامربوط با رشته تحصیلی خود دارند.تعطیلی چهار هزار دفتر خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

تعطیلی چهار هزار دفتر خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

تعطیلی چهار هزار دفتر خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

تعطیلی چهار هزار دفتر خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

دنیای صنعتی امروز کشاورزی نیز بسمت صنعتی شدن و استفاده از علم روز  و تکنولوژی رفته  است و کشاورزی معیشتی دیگر جایگاهی ندارد. یکی از ظرفیتهای بالقوه ای که در کشور برای تبدل شدن کشاورزی به یک قطب وجود دارد، فارغ التحصیلین کشاورزی  است که تعداد آن ها  نیز در کشور فراوان است و از ظرفیتهای آن ها میتوان برای پیش برد این اهداف استفاده و از طرفی زمینه اشتعال ایجاد نمود.

بر اساس اطلاعاتی که در دستمان است، نیمی از فارغ‌التحصیلین بخش کشاورزی و دامپروری کشور بدلیل این که نتوانسته‌اند شغل موردنظر خود را پیدا نمایند بیکار هستند یا به مشاغل غیر مرتبط دیگری جذب شده‌اند که با سرعت بخشیدن بتوسعه کشاورزی صنعتی و مدرن در کشور میتوان مشکلهای اشتغال تحصیل کرده های بیکار را نیز حل نمود.

علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران درباره جزئیات مشکلهای اشتغال فارغ‌التحصیلین بخش کشاورزی بیان کرد: نگاه ما در بخش کشاورزی و مهندسین کشاورزی باید بصورت سیستمی گردد و بخش کشاورزی و خدمات باید در کنار یکدیگر دیده شوند.

بزرگی تصریح کرد: تفکر سیستمی در بخش کشاورزی ایجاد نشده است و نگاه کوتاه‌مدت به این بخش در کشور صورت میگیرد.

وی افزود: نرخ بیکاری در فارغ التحصیلین بخش کشاورزی حدود دو برابر  فارغ‌التحصیلین دیگر رشته‌های تحصیلی است بطوری که میتوان اذعان داشت حدود نیمی از فارغ تحصیلان بخش کشاورزی بیکارند یا شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی اذعان داشت: تا زمانیکه حمایتهای لازم از بخش کشاورزی صورت نگیرد و سرمایه‌ها از این بخش فرار کنند و بنگاههای تولیدی دچار مشکلات نقدینگی باشند و نتوانند وامهای بانکی و منابع موردنیاز خود را تأمین نمایند، دیگر به گاهی وجود ندارد که مهندسین کشاورزی نیز بخواهند به آن ها خدمات دهند.

وی با طرح یک سؤال ادامه داد: در حال حاضر بغیر از بانک کشاورزی سایر بانکها به چه میزان به تسهیلات در اختیار کشاورزان و مهندسین این بخش و با چه شرایطی قرار میدهند؟

بزرگی با بیان این که شرایط خاص بخش کشاورزی نباید با بخش صنعت سنجیده گردد عنوان کرد: در حال حاضر نرخهای تسهیلات بخش کشاورزی بالا است و بسیاری از روستائیان و عشایر نمیتوانند وثایق موردنیاز بانکها را تأمین نمایند.

این مقام  با اشاره به این که مهندسین کشاورزی برای ایجاد دفاتر خدمات فنی و مهندسی شرایط مناسبی ندارندخاطر نشان کرد: فعالین این بخش برای ایجاد دفاتر فنی مهندسی، کلینیکهای گیاه‌پزشکی، برای تهیه وسایل خود سود بالای بانکی با زمان برگشت کوتاه‌مدتی میتوانند دریافت نمایند.

بزرگی در پاسخ به این سؤال که از دولت دوازدهم چه انتظارتی برای کمک به اشتغال مهندسین کشاورزی دارید اظهار کرد: این انتظار میرود که دولت در این باره  تنها بقانون موجود کشور عمل نماید بطوریکه قانون اصلاح نظام آموزشی که اکنون وجود دارد در ماده  بیست و یک و بیست و سه این قانون به توانمندسازی فارغ‌التحصیلین صحه گذاشته است اما در مقام عمل دولت کار جدی در این باره بوسیله وزارت علوم انجام نداده است.

ایشان گفتند: باوجود بودن قانون اصلاح نظام آموزشی، دولت در این‌باره این باره کم کاری کرده است و گزارشی در این مورد دیده نمیشود.

بزرگی اشاره کرد: تمامی بانکها بغیر از بانک کشاورزی،  برای دادن تسهیلات لازم  به مهندسین کشاورزی  میگویند که مگر برای ارائه خدمات نیاز به ایجاد دفتر خدامت فنی مهندسی نیز دارید؟ که این امر نشانه عدم آشنایی آن ها با نیازهای این بخش است.

وی بیان داشت: مهندسین کشاورزی نیاز بمکانی برای دفتر، خرید تجهیزات و سرمایه در گردش  برای آغاز فعالیت خود دارند اما بدلیل مشکلهای تأمین نقدینگی بسیاری از آن ها امکان تأسیس این دفاتر را بدست نمی‌آورند.

تقریبا چهار هزار شرکت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی تعطیل گردید.

بزرگی یادآور شد: در هشت سال گشته، هفت هزار و هشتصد شرکت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی در کشور داشته‌ایم که امروزه تقریبا چهار هزار از این دفاتر تعطیل‌شده‌اند.

وی درباره دلایل تعطیلی این دفاتر خدامت فنی و مهندسی  در سالهای اخیربیان کرد: شرکتهای خدمات فنی و مهندسی به دلیل این که سیستم بانکی کشور نتوانسته است نیاز آن ها را تأمین نمایند و بغیر از یک بانک کشاورزی، سایر بانکها حتی شناختی از نیاز این بخش ندارند و از طرف دولت نیز حمایتی از آن ها نمیشود، تعطیل‌شده‌اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران ادامه داد: از طرفی باید توجه داشت که بخش کشاورزی تنها مربوط ببخش تولید نیست و بخش خدمات مثل فعالیت مهندسان کشاورزی نیز وجود دارد که دولت حمایت زیادی از این بخش نمیکند.

بزرگی با اشاره بلزوم  توسعه واگذاری وظایف ببخش خدمات فنی و مهندسی کشاورزی عنوان کرد: برای واگذاری خداماتی که بخش خصوصی و فارغ‌التحصیلین این بخش میتوانند انجام دهند، گامهایی برداشته شده است اما کافی نیست.

بزرگی خاطرنشان کرد: برای بخش کشاورزی و تولید کشور باید اقدامهایی در بخش توزیع و نظام بانکی ایجاد گردد تا فعالیت تولیدکننده باقی بماند و مهندسین نیز بتوانند به آن ها خدمات ارائه دهند.

وی گفت: وزارت کشاورزی اقداماتی برای توسعه خدمات و اشتغالزایی فارغ‌التحصیلین بخش کشاورزی داشته است اما وزارت کار باوجود پیگیریهای انجام‌شده ارتباط آن با نظام‌مهندسی کشاورزی قطع است و این ارتباط با معاونت توسعه روستایی و منطقه های محروم ریاست جمهوری نیز مناسب نیست.

بزرگی با اشاره به نیاز اصلاح وضعیت جذب فارغ التحصیلین بخش کشاورزی بیان داشت: برای بهبود وضعیت جذب و آموزش مهندسین کشاورزی تعدادی از رشته‌ها و گرایشها مهندسی کشاورزی بر اساس نیازهای بازار سامان دهی نشده است و از طرفی ازلحاظ جنسیت بانوان در برخی از رشته‌ها نیابد ورود کنند اما این تفکیک صورت نگرفته است.

وی با اشاره بااین که میزان فارغ التحصیلین بخش کشاورزی در استان تهران بیش از ظرفیتهای موجود است افزود: وسعت کشاورزی در استان تهران محدود است اما وزارت علوم تا به امروز اقدام مناسبی برای رفع این مشکلها باوجود تقاضای انجام‌شده نکرده و خواب است.

منبع: تسنیم

 

آخرین ویرایش نشریه ۱۱۰

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۶ فروردین ۹۶
689 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0