نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند فرج الله رجبی

عدول نظام مهندسی از وظایف قانونی

مرجعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک نهاد تخصصی، موضوع مهمی است که اخیرا از طرف رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح گردیده است.

کد خبر: 960301004 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱ خرداد ۹۶ - ۱:۴۴ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، مرجعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک نهاد تخصصی، موضوع مهمی است که اخیرا از طرف رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح گردیده است.عدول نظام مهندسی از وظایف قانونی

عدول نظام مهندسی از وظایف قانونی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

عدول نظام مهندسی از وظایف قانونی

فرج الله رجبی با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان باید فصل الخطاب کلیه مباحث تخصصی بخش ساختمان باشد، بیان کرد: «سازمان نظام مهندسی استانها باید زمینه‌های ارتباطی با یک دیگر و هم چنین مجامع تخصصی و عرصه های دانشگاهی را بنحوی فراهم و تقویت نمایند تا مرجعیت سازمان نظام مهندسی بعنوان یک نهاد تخصصی و حرفه ای به همه ثابت گردد. در واقع نظام مهندسی باید فصل الخطاب و مظنه صحت و سقم خدمات حوزه مهندسین باشد و اگر ریلگذاری مسیر اهداف حوزه مهندسی در برهه کنونی انجام گردد، ادامه دهندگان و سازمانهای مرتبط هم در این مسیر صحیح حرکت خواهند نمود.»
تبدیل سازمان نظام مهندسی به یک نهاد تخصصی مرجع در شرایطی مطرح گردیده که در کنار ارزیابی مثبت از عمل کرد نسبتا موفق این سازمان در حوزه آموزش، ضعفها و انتقادات متعددی هم نسبت به این نهاد تخصصی وارد میشود.
وابستگی به دولت
درواقع بعقیده منتقدان نظام مهندسی ساختمان در کشور ساختار پیچیده ای دارد که نمیتوان آنرا با هیچیک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. زیرا که نظام مهندسی نه یک ساختار کاملا غیردولتی (NGO) و نه ساختاری کاملا دولتی دارد. زیرا که نظام مهندسی یک نهاد وابسته بدولت است و این وابستگی بدولت موجب شده تا نتواند بعنوان یک نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف نماید و به عمل کرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.
طبق این اساس سازمان نظام مهندسی در طول سالهای پیش نتوانسته عمل كرد شایسته ای داشته باشد و درواقع این ضعف عمل كرد بضعف ساختاری و وابسته بودن این نظام بدولت و وزارت راه و شهرسازی بر میگردد.
امروز شاید بتوان گفت در سال هفتادوچهار كه سازمان نظام مهندسی توسط وزارت مسكن وقت تاسیس گردید، بدلیل نوپا بودن این نهاد نیاز بحمایت از طرف این وزارت خانه داشت، اما در حال حاضر ادامه فعالیت نظام مهندسی بصورت زیرمجموعه ای از بدنه دولت دیگر پاسخ گوی انتظارات و نیازهای كنونی جامعه نخواهد بود.
عدول از حیطه وظایف قانونی
علاوه بر این، برخی رئیسان سازمان نظام مهندسی بر این باور هستند که نظامات مهندسی در کنار عدم موفقیت در اجرای کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه های موجود، در مواردی هم از حوزه اختیارات و وظایفی که در ماده پانزده قانون و ماده هفتادوچهار آییننامه اجرایی قانون به آن ها واگذار گردیده، عدول کرده‌ و درگیر مسائل دیگری شده‌ اند که همین رویه آن ها را از رسالت اصلی خود یعنی نظارت بر ساخت ‌و سازها غافل نموده است.
طبق همین اساس موضوع مهم این است که سازمانهای نظام مهندسی باید بیش از پیش وارد مباحث‌ تخصصی خود گردند که همانا شامل نظارت بر ساخت ‌و ساز بخش خصوصی، آموزش مهندسین و فعالین حوزه ساخت ‌و ساز است و از حدود وظایف و اختیاراتی که قانون برای آن ها مشخص کرده، عدول ننمایند.


ردپای پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان
ولی از طرف دیگر بعضی رئیسان سازمان نظام مهندسی استانها در حوزه الزامات تخصصی شدن این نهاد، پای پیش‌نویس آییننامه کنترل ساختمان را را به میان میکشند و با انتقاد از این که یک دیدگاه پیش ‌نویس آیین‌نامه مبحث دوم بر این موضوع استوار است که سازمان از مسائل اجرایی جدا گردد و بیش تر به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد، معتقد هستند: اگر قرار باشد که سازمان نظام مهندسی در بحث ناظر و مجری دخالت نکند، عملا کنار گذاشته میشود و زیاد به بحث مرجعیت آن بهایی داده نمیشود.
درواقع جایگاه این سازمان بعنوان نهادی که طبق قانون ساخت ‌و ساز باید در زیر سیطره و زیر نظر این سازمان انجام گردد، از آن گرفته و نقش آن به نظارت ساده بر کار ناظران تبدیل میشود که البته اکنون هم اقدام به این کار میکند. منتهی سلب اختیارات کلی و قانونی نظام مهندسی و انتقال آن به شهرداریها، میتواند برای این سازمان یک افت تلقی گردد.
یعنی وقتی بنا باشد تا اختیارات یک به یک از سازمان نظام مهندسی گرفته ‌گردد، عملا دیگر چیزی از این سازمان و وظیفه‌ای برای اعضا باقی نمیماند که بخواهند در آن سازمان فعالیت نمایند.
به باور این گروه از صاحب نظران، درواقع اگر سیستمی بخواهد مرجع باشد، باید این توان مندی را داشته باشد که وظایف سنگینتری را تقبل کند. با این حساب جمعیتی که بعنوان مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی در این نهاد فعالیت میکنند، شامل یک جمعیت توان مند متشکل از متخصصین هستند که در کنار کار نظارت، حتی میتوانند تمامی فعالیتهای مربوط به ساخت ‌و ساز را از زمان صدور پروانه، بازرسی و کنترل‌ و… را انجام دهند.
نظام مهندسی درگیر بروکراسی
گذشته از این موضوعات، نظام مهندسی برای این که بتواند به یک نهاد تخصصی مرجع تبدیل گردد، باید بیش تر به بحث آموزش و تقویت دانش مهندسین بها دهد و در راستای آشنایی مهندسین با علم روز مهندسی دنیا تلاش نماید. ولی این در حالی است که امروز سازمان نظام مهندسی با ضعفهایی مواجه است. به طوریکه اکنون این سازمان دچار بروکراسی شده و به اموری مرتبط با پروانه ساختمان، پایان کار و موضوعهایی از این دست مشغول شده که مربوط بوظایف شهرداری است. درواقع پرداختن بموضوعات بروکراسی و اداری سبب شده تا کم تر بموضوع حضور مهندسین در حرفه مهندسی بپردازند.
با این اوصاف اگرچه رفع تمامی این کاستیها و ضعفها در کوتاه مدت ممکن نیست،ولی تلاش برای کاهش آن ها میتواند گام مهمی در مسیر حرکت سازمان نظام مهندسی ساختمان به طرف یک نهاد تخصصی مرجع باشد.
منبع: سازه نیوز

 

کانال تلگرام نظام مهندسی بوشهر

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱ خرداد ۹۶
505 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0