محمدرضا طالب زاده

محورهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان استان خوزستان دردیدارعضوهیئت مدیره سازمان بارئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این استان بررسی گردید.

محمدرضا طالب زاده، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، درحاشیه گردهمایی ملی توسعه خدمات فنی و مهندسی ساختمان با محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بمذاکره پرداخت. طالب زاده در این رابطه بیان کرد: در این گفتگو، حمایتها،محورهاوامکانات صادرات خدمات مهندسی در استان خوزستان […]

کد خبر: 9443 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵ - ۲:۵۵ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،محمد رضا طالب زاده، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، در حاشیه گردهمایی ملی توسعه خدمات فنی ومهندسی ساختمان بامحمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بمذاکره پرداخت.محورهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان استان خوزستان

محورهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان استان خوزستان

محورهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان استان خوزستان

محورهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان استان خوزستان

طالب زاده در این رابطه عنوان کرد: در این مذاکره، حمایتها، محورهاوامکانات صادرات خدمات مهندسی درخوزستان به کشورعراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضوهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان گفت: محورهای اصلی این گفتگوهاحمایت حقوقی دولت ومجلس، امورخارجه وسفارت ایران درعراق، اتاق بازرگانی (ایران و عراق) و سازمان راه و شهرسازی بوده است.
وی ادامه داد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ازحضوردرجلسه مشترکی با سازمانهای مربوطه بامحوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در اردیبهشت ماه نودوشش خبر داد و افزود:با توجه بتجربه و پتانسیل بالای مهندسان استان بتوانند خوزستان را به عنوان یک الگوی موفق در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی بکشور معرفی نمایند.


درگردهمایی ملی توسعه خدمات فنی ومهندسی ساختمان رئیس وجمعی از اعضای هیات مدیره حاضربودند.
این گردهمایی در نهم و دهم اسفند ماه نودوپنج  در تهران برگزار گردید.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ اسفند ۹۵
417 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0