ادامه مجمع عمومی نوبت دوم آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش سهام آزمایش گاه بتن آزما

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نظر دارد سهام خود در شرکت‏ آزمایش گاه بتن آزما سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان را با رعایت شرایط زیر و از طریق مزایده بفروش برساند، لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ هفتم تیر ماه نودو شش فرم‏ ذیل را دانلود نموده و بعد از تکمیل ، حداکثر تا پایان وقت اداری پانزدهم تیر ما نود و شش در پاکت درب بسته به امور مالی سازمان تحویل فرمایید.

کد خبر: 960408005 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۸ تیر ۹۶ - ۷:۱۸ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.irسازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نظر دارد سهام خود در شرکت‏ آزمایش گاه بتن آزما سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان را با رعایت شرایط زیر و از طریق مزایده بفروش برساند، لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ هفتم تیر ماه نودو شش فرم‏ ذیل را دانلود نموده و بعد از تکمیل ، حداکثر تا پایان وقت اداری پانزدهم تیر ما نود و شش در پاکت درب بسته به امور مالی سازمان تحویل فرمایید.آگهی مزایده فروش سهام آزمایش گاه بتن آزما

آگهی مزایده فروش سهام آزمایش گاه بتن آزما

سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

آگهی مزایده فروش سهام آزمایش گاه بتن آزما

الف) مبلغ پایه سهام در مزایده :
مبلغ پایه سهام شرکت آزمایشگاه بتن آزما نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به ازاء هر سهم سی هزار ریال میباشد .
ب) تعداد سهام عرضه شده :
تعداد سهام عرضه شده شرکت آزمایش گاه بتن آزما نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ۲۲۶/۵۱۰ سهم میباشد .
ج) حداقل تعداد سهام قابل خرید توسط هر متقاضی شرکت کننده در مزایده و طریقه پرداخت مبلغ خرید سهام :
۱- فروش سهام بشکل بسته های یک میلیون تومانی باشد.
۲- برای افراد مایل بخرید سهام تا مبلغ بیست میلیون تومان، پیش پرداخت معادل ۵۰% و مابقی طی اقساط شش ماهه صورت گیرد.
۳- برای افراد مایل بخرید سهام تا مبلغ سی میلیون تومان، پیش پرداخت معادل ۴۰% و مابقی طی اقساط نه ماهه صورت گیرد.
۴- برای افراد مایل بخرید سهام تا مبلغ پنجاه میلیون تومان و بیش تر، پیش پرداخت معادل ۳۰% و مابقی طی اقساط ۱ ساله صورت گیرد.


د) ارزش اسمی سهام :
ارزش اسمی سهام شرکت آزمایش گاه بتن آزما نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ده هزار ریال میباشد .
ه) سایر توضیحات:
سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
حق تقدم خرید سهام با سهام داران فعلی شرکتهای مذکور بوده و در صورت عدم استقبال از حق تقدم خرید سهام سهام دار جدید به تشخیص سازمان انتخاب میگردد.
* سود حاصل از فروش آپارتمان شرکت بتن آزما واقع در ساختمان مهندسی واحد شماره چهارصد و دو طبقه چهارم با متراژ ۸۳/۵ متر و سود فروش ساختمان شرکت بتن آزما واقع در رکن الدوله با متراژ ۱۴۷/۲ متر عرصه و سطح زیر بنا پانصد و سی متر مربع متعلق بسازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان میباشد. ( این سود در سال نود و پنج یا نود و شش در دفاتر شرکت بتن آزما شناسائی میگردد) خریدار در سود و زیان بعد از این معامله سهیم میباشد.
د) ضمانت شرکت در مزایده، معادل پنج درصد مبلغ سهام درخواستی میباشد که از این بابت می بایست در زمان ارائه اسناد مزایده ۱ فقره چک در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ارائه شود.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

 

پاسخ تشریحی دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۸ تیر ۹۶
559 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0