مصوبات هیأت مدیره

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اردبیل تا تاریخ هشتم خرداد نودوشش

اهم مصوبات صورت جلسات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی مهندسی ساختمان استان اردبیل تا تاریخ هشتم خرداد ماه نودو شش بشرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:

کد خبر: 960317022 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۹۶ - ۸:۰۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل اهم مصوبات صورت جلسات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی مهندسی ساختمان استان اردبیل تا تاریخ هشتم خرداد ماه نودو شش بشرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اردبیل

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اردبیل

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اردبیل

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اردبیل

– مقررشد جهت احیا نشریه نظام مهندسی استان به صورت حقوقی ،اقدامات قانونی لازم بجهت اهمیت موضوع واطلاع رسانی وارتباط فنی لازم با هم کاران سازمان صورت پذیرد.
– نامه رئیس سازمان،آقای فرج اله رجبی به شماره ۴۰۷۲/د/ ش م مورخ سی ام فروردین نودو شش درمورد بخش نامه مالیات های مستقیم درجلسه قرائت ومقررشد ازطریق روابط عمومی پیامک انبوه اطلاع رسانی لازم در مورد مهلت قانونی اقدام ودرسایت سازمان نیز اطلاع رسانی شود.
– بند هفت صورت جلسه هیات رئیسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت نودو شش ،درمورد تعرفه شهرسازی درنشست قرائت ومقرر شد ازاول خرداد ماه اجرایی شود.
بند هفت صورت جلسه هیات رئیسه : نامه مدیر مسکن وساختمان استان بشماره ۱۷۵۶/۵۶/ص مورخ سی ام فروردین نودو شش درمورد تعرفه شهرسازی درنشست مطرح ومقرر شد ازاول خرداد نود و شش اجرایی شود.
– درابتدای نشست رئیس سازمان ضمن تبریک بمناسبت آغاز ایام مبارک ماه رمضان توضیحاتی درمورد شاخص های بازرسان سازمان مواردی برای انتخاب افراد اصلح وخوش نام رارائه کردند که مقررشد درجلسات بعدی اسامی ۸ نفر منتخب جهت معرفی بمجمع جهت برگزاری انتخابات آینده معرفی شوند.


– بند هفت صورت جلسه هیات رئیسه مورخ هفتم خرداد نود وشش،درمورد وحدت رویه چک لیست نقشه قرائت وموردموافقت قرار گرفت.
بند هفت صورت جلسه هیات رئیسه: نامه مدیر مسکن وساختمان درمورد وحدت رویه چک لیستهای سازمان در نشست قرائت ومقرر شد بعد ازحصول نتیجه ازمجامع تخصصی اقدامات بایسته صورت گیرد.
– بند نهم صورت جلسه هیات رئیسه مورخ هفتم خرداد نودو شش ،نامه هیات اجرایی نمین درمورد آزادسازی ظرفیت نمین قرائت ومورد موافقت قرار گرفت.
بند نهم صورت جلسه هیات رئیسه: باتوجه به گزارش هیات اجرایی نمین،باتوجه به اتمام ظرفیت درگروه برق،مکانیک معماری اقدامات ضروری در مورد آزادسازی پنجاه درصد ظرفیت اشتغال در ۳ رشته فوق صورت پذیرد که مورد موافقت قرار گرفت.
– بند یازده صورت جلسه هیات رئیسه مورخ هفتم خرداد نودو شش ،صورت جلسه هیات اجرایی مشگین شهر مطرح شد ومورد مواقت قرار گرفت.
بند یازده صورت جلسه هیات رئیسه: صورت جلسه هیات اجرایی دفتر نمایندگی مشگین شهر درمورد ورود آقای مهندس قیصر میره جیرک درهیات اجرایی باتوجه بموفقیت عسگرعطایی درانتخابات شورای مشگین قرائت شد وموردموافقت قرار گرفت.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

کانال تلگرام نظام مهندسی گلستان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۷ خرداد ۹۶
692 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0