برگزاری مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم سازمان مصوبه هيئت مديره سازمان نظام مهندسی استان گیلان

مصوبه هيئت مديره سازمان نظام مهندسی استان گیلان در خصوص الزام پرداخت حق عضويت برای دريافت هرگونه خدمات و تسهيلات

بدين وسيله به اطلاع اعضاي سازمان ميرساند؛ با توجه به بودجه مصوب سال نودوشش در مورد حق عضويت (اعضاي بدون پروانه و داراي پروانه) و اختصاص بخشي از دريافتيهاي آن بحق عضويت (سرانه پرداختي شوراي مرکزي) و بيمه مسئوليت مدني (مهندسان محترم)، طبق بند دو مصوبه مورخه بیست و هشتم فروردین نودوشش هيئت مديره سازمان از تاريخ اين مصوبه ارائه هرگونه خدماتي اعم از تمديد، ارتقاء، پرداخت تسهيلات و ارائه خدمات رفاهي و ... به غير از ثبت نقشه و ارجاع نظارت منوط بپرداخت حق عضويت سال نودوشش و ماقبل آن باشد.

کد خبر: 970406023 تاریخ انتشار: دوشنبه ۴ اردیبهشت ۹۶ - ۷:۵۴ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان بدين وسيله به اطلاع اعضاي سازمان ميرساند؛ با توجه به بودجه مصوب سال نودوشش در مورد حق عضويت (اعضاي بدون پروانه و داراي پروانه) و اختصاص بخشي از دريافتيهاي آن بحق عضويت (سرانه پرداختي شوراي مرکزي) و بيمه مسئوليت مدني (مهندسان محترم)، طبق بند دو مصوبه مورخه بیست و هشتم فروردین نودوشش هيئت مديره سازمان از تاريخ اين مصوبه ارائه هرگونه خدماتي اعم از تمديد، ارتقاء، پرداخت تسهيلات و ارائه خدمات رفاهي و … به غير از ثبت نقشه و ارجاع نظارت منوط بپرداخت حق عضويت سال نودوشش و ماقبل آن باشد.مصوبه هيئت مديره سازمان نظام مهندسی استان گیلان

مصوبه هيئت مديره سازمان نظام مهندسی استان گیلان

سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

مصوبه هيئت مديره سازمان نظام مهندسی استان گیلان

همچنین از یکم مهر ماه امسال ثبت نقشه و ارجاع نظارت و ارائه هرگونه خدمات فني با پرداخت حق عضويت سال نودوشش و ماقبل آن امکان پذير ميباشد.

منبع: سازمان نظام مهندسی استان گیلان

 

راهنمای مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان pdf

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۴ اردیبهشت ۹۶
735 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0