نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند دستورالعمل اجرایی

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یاقبول منافع متعارض فراهم می آورد

در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفهای و حفظ حقوق شهروندی  به استناد ماده 23 آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 آیین نامه ی مذکور اصلاحی سال 1394 که مقرر می دارد کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که در زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه ی استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان ادر این دستگاه هاست تا زمانی که رابطه ی استخدامی آنان پا برجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه ی خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.

کد خبر: 961105009 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۵ بهمن ۹۶ - ۷:۴۴ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،  ۱- در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفهای و حفظ حقوق شهروندی  به استناد ماده ۲۳ آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مرر آیین نامه ی مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می دارد کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که در زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه ی استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان ادر این دستگاه هاست تا زمانی که رابطه ی استخدامی آنان پا برجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه ی خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.دستورالعمل اجرایی منع پذیرش که زمینه یاقبول منافع متعارض فراهم می آورد

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش که زمینه یاقبول منافع متعارض فراهم می آورد

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش که زمینه یاقبول منافع متعارض فراهم می آورد

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری  که زمینه و موجبات نمایندگی و یاقبول منافع متعارض فراهم می آورد

۲- کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهنسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمانکه رابطه ی استخدامی این اشخاص در دستگاه های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد. مجدد پروانه اشتغال به کار به ایشان باز گردانده خواهد شد. هیات مدیره های سازمان نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه های اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.

۳- اعضای هئیت مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیات رئیسه ی گروه های تخصصی سازمان های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان ها تا پایان تصدی دردوره جاری می توانند صرفا به تصدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره ی آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.

۴ – عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین نامه ی اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش که زمینه یاقبول منافع متعارض فراهم می آورد

عباس آخوندی

پیوست دستورالعمل اعلام برخی از مصادیق بند ۵ ماده ۲ مکرر

ردیف دستگاه های مشمول دستورالعمل زیر مجموعه
۱ وزارت راه و شهرسازی ستاد وزارت خانه،ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی ، مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک،شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان باز آفرینی شهری
۲ وزارت کشور ستاد وزارت خانه، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهردری ها و دهیاری های کشور
۳ وزارت نیرو مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق، شرکت های آب منطقه ای، شرکته های آب و فاضلاب شهری ، شرکت های آب و فاضلاب روستایی
۴ وزارت نفت شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی
۵ شهرداری ها تشکیلات مرکزی و مناطق، کلیه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ها اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد.
۶ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیلات مرکزی و ادارات کل استان ها
۷ شورای شهر و روستا اعضای اصلی و علی البدل و کارکنان
۸ سازمان اسناد و املاک کشور تشکیلات مرکزی و ادارات استانی
۹ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیلات مرکزی و سازمان های منطق

 

عباس آخوندی وزیر

 

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۵ بهمن ۹۶
1780 بازدید
4 نظر
امتیاز به این خبر:
1 0