اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نامه اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی کشور اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نامه اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی کشور

اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نامه اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی کشور

اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نامه اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی کشور ، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در نامه ای خطاب به رئیس هیات اجرای انتخابات استان یزد ابلاغ شد

کد خبر: 000426005 تاریخ انتشار: شنبه ۲۶ تیر ۰۰ - ۹:۱۴ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نامه اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی کشور ، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در نامه ای خطاب به رئیس هیات اجرای انتخابات استان یزد ابلاغ شد

اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نامه اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی کشور

اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نامه اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی کشور
انتشار اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نام اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی
اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در نامه ای خطاب به رئیس هیات اجرای انتخابات استان یزد اعلام کرد؛ اصلاحیه تاریخ انتشار نظام نامه اخلاق حرفه ای در روزنامه رسمی کشور را ابلاغ کرد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
احتراما در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ۱ و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اعلام می گردد به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام ساختمان استان ها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نموده اند لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمانه ابلایی به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۲۸۸ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ توسط وزیر محترم وقت راه و شهرسازی که در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۰در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.
هر یک از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که در دوره تصدى، على رغم وظایف هیات مدیره آن سازمان مندرج در بندهای ۵ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ۵ و ۸ ماده ۷۲ ألبين نامه اجرایی قانون موصوف و برخلاف تعهدنامه و نظام نامه فوق الاشاره هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷، نظارت، کنترل نقشه و … داشته اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور، مرتکب تخلف حرفه ای شده اند و می بایست با قید فوریت او برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی موضوع ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ معرفی گردند. شوراهای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی نمایند.
لازم به ذکر است این اشخاص به دلایل موصوف، حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی باشند و هیات اجرایی و دستگاه نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۶ تیر ۰۰
228 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0