چند توصیه برای بهبود یکپارچگی هادی محافظ یکپارچگی هادی محافظ

چند توصیه برای بهبود یکپارچگی هادی محافظ

یکپارچگی هادی محافظ برای جلوگیری از خطرهای نشت جریان استفاده می شود که از روش های مختلفی صورت می گیرد. این کار برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات و نیروهای انسانی ضروری هستند.بیشتر تجهیزات الکترونیکی مدرن از منبع تغذیه حالت روشن (SMPS) استفاده می کنند که به جای جریان مداوم سینوسی، پالس های جریان را از منبع تغذیه می گیرند. لبه های افزایش زمان شکل موج جریان حاویفرکانس های بالا، می تواند باعث ایجاد تداخل جدی در فرکانس رادیویی (RFI) با سایر تجهیزات در مجاورت خود شود. برای جلوگیری از انتشار این تداخل در منبع تغذیه، هر SMPS داراییک فیلتر در ورودی متشکل از یک سلف سری کوچک در هر دو خط فاز و خنثی با یک خازن کوچک زمین شده است.

کد خبر: 190809009 تاریخ انتشار: جمعه ۱۸ مرداد ۹۸ - ۱:۲۴ ب.ظ

یکپارچگی هادی محافظ برای جلوگیری از خطرهای نشت جریان استفاده می شود که از روش های مختلفی صورت می گیرد. این کار برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات و نیروهای انسانی ضروری هستند.

چند توصیه برای بهبود یکپارچگی هادی محافظ

چند توصیه برای بهبود یکپارچگی هادی محافظ

چند توصیه برای بهبود یکپارچگی  هادی محافظ

 

زمین کردن درمحیط  های دارای جریان نشت بالا

بیشتر تجهیزات الکترونیکی مدرن از منبع تغذیه حالت روشن (SMPS) استفاده می کنند که به جای جریان مداوم سینوسی، پالس های جریان را از منبع تغذیه می گیرند.لبه های افزایش زمان شکل موج جریان حاوی فرکانس های بالا، می تواند باعث ایجاد تداخل جدی در فرکانس رادیویی (RFI) به سایر تجهیزات در مجاورت خود شود. برای جلوگیری از انتشار این تداخل در منبع تغذیه، هر SMPS دارای یک فیلتر در ورودی متشکل از یک سلف سری کوچک در هر دو خط فاز و خنثی با یک خازن کوچک زمین شده است.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه ۳ تأسیسات برقی

از آنجا که فیلترخازنی مسیری را از فاز به هادی محافظ فراهم می کند، جریان جاری می شود. این جریان، جریان کوچکی است (حداکثر تا ۳٫۵ میلی آمپر). در فرکانس پایه، بخش کوچکی از هارمونیک وجود دارد و انتقال فرکانس های بالا با سوئیچ کردن ممکن می شود.

به طور معمول در هر میز حداقل یک کامپیوتر شخصی و مانیتور وجود دارد که هر یک یک جریان نشت دارند. این میزان جریان نشتی، موجب ایجاد تغییر درعملکرد سیستم هادی محافظ می شود. در حالی که پیش از این، ازاین سیستم فقط برای حمل جریان در صورت بروز خطا استفاده می شد، اکنون لازم است از آن برای عبور جریان نشتی به صورت مداوم و همچنین به عنوان سینک برای جریان های نویزی فرکانس بالا استفاده شود.

جریان نشت

از آنجایی که هادی محافظ اکنون یک جریان نشتی دارد، هرگونه شکست در اتصال جانبی ‘زمین’ به این معنی خواهد بود که پتانسیل بخش عایق و تمام فلزات در معرض اتصال به آن به یک ولتاژ کشنده بالقوه – نیمی از ولتاژ تغذیه –افزایش خواهدیافت. جریان قابل دسترس برای شارش به کل جریان نشتی تجهیزات متصل به آن بخش بستگی دارد.

استاندارد تنظیم سیم کشی اروپا IEC 7671 و BS 7671 بر این قاعده استوار است که در یک مدار نهایی انتظار می رود جریان نشتی بیش از ۱۰ میلی آمپر باشد. به عمین علت تلاش هایی در این راستا برای یکپارچگی چنین مدارهایی انجام داده است:

  1. دنبال کردن یکی از روش‌های زیر

زمین کردن با کیفیت بالا باید طبق یکی از روشهای زیر تهیه شود:

  1. یک هادی محافظ منفرد با سطح مقطع کمتر از ۱۰ میلی متر مربع.
  2. رسانای محافظ را با یک سطح مقطع کمتر از ۴میلی متر مربع، به هم متصل نکنید.

۳- رساناهای محافظ در یک کابل چند هسته ای را با هادی های زنده در مدار، در صورتی که کل سطح مقطع کلیه هادی ها از ۱۰ میلی متر کمتر نباشد، متصل کنید. یکی از هادی ها ممکن است توسط زره فلزی، غلاف یا بند در ساختار کابل قرار داشته باشد.

۴- رساناهای محافظ فرم یافته توسط مجرای سیم، لوله خرطومی یا داکت را با یک هادی با سطح مقطع حداقل ۲٫۵ میلی متر مربع در همان محفظه نصب شده و به موازات آن وصل کنید.

۵- دستگاه کنترل زمین در صورت ایجاد قطعی در رسانای محافظ، به طور خودکار تجهیزات را قطع می کند.

چند توصیه برای بهبود یکپارچگی هادی محافظ

  1. اتصال از طریق ترانسفورماتور دو سر آسیب دیده، هنگامی که مدارهای ورودی و خروجی به صورت الکتریکی از هم جدا شده اند. هادی محافظ بین تجهیزات و دستگاه جدا کننده باید توسط یکی از روشها (نکته ۱ تا ۵ در بالا) تهیه گردد.
  2. حلقه وصل سوکت های منفرد

مدار نهایی باید یک حلقه باشد که اتصالات تک سوکت را بدون اتصال به هم وصل کند. هر انتهای حلقه هادی محافظ باید بطور جداگانه به صفحه توزیع منتقل شوند.

این آیین نامه ها به گونه ای طراحی شده اند که اتصال محافظ تا حد امکان محکم باشد تا خطر شوک برای کاربران به حداقل برسد و آسیبی به آنها وارد نشود. این محافظت ها بطور خاص در مدارهای نهایی اعمال می شوند، اما باید ملاحظات مربوط به کل کابل کشی از نقطه اتصال مشترک تا تجهیزات نهایی در نظرگرفته شود. این بدان معنی است که بسیاری از مدارها از یکپارچگی رسانای محافظ لازم برای ایجاد ایمنی لازم و سایر تجهیزات الکترونیکی برخوردار نیستند که باید از این موضوع آگاه بود.

 

 

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ مرداد ۹۸
147 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0