۲ عضو مازندرانی شورای مرکزی در گروه تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم ۲ عضو مازندرانی شورای مرکزی در گروه تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم

۲ عضو مازندرانی شورای مرکزی در گروه تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم

۲ عضو مازندرانی شورای مرکزی در گروه تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم ، حاضر شدند. جلسه هم اندیشی که جهت تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم شورای مرکزی برگزار شد

کد خبر: 010627021 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ شهریور ۰۱ - ۹:۳۷ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ۲ عضو مازندرانی شورای مرکزی در گروه تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم ، حاضر شدند. جلسه هم اندیشی که جهت تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم شورای مرکزی برگزار شد

۲ عضو مازندرانی شورای مرکزی در گروه تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم

۲ عضو مازندرانی شورای مرکزی در گروه تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم
در جلسه هم اندیشی که جهت تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم شورای مرکزی برگزار شد، ابتدا دسته بندی موضوعی پیشنهادات اعضای دوره نهم که بیش از یکصد موضوع و در نه محور جمع آوری و منطبق بر ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون در قالب وظایف و اختیارات شورای مرکزی تنظیم شده بود دسته بندی و توسط دکتر شاه اویسی ارائه شد.
در ادامه جلسه، میثاقی عضو شورای مرکزی و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به ارائه مدل برنامه ریزی فعالیتهای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای تمامی ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان به نحوی که مثلث ۳ گانه مشارکت – برنامه ریزی – پایش را برای تمامی فعالیت‌ های ارکان سازمان و کمیسیونها، کمیته ها، گروه‌های تخصصی، ستادها و کمیته ها و….را در قالب گام های متواتر نه گانه با مثال مشخص برای اعضای شورا تشریح کردند، که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و مقرر گردید در اختیار اعضا قرار گرفته و بعد از نهایی شدن ارکان این مدل که از ابتکارات دوره نهم شورای مرکزی است بطور کامل طراحی و زمینه های مشارکت اعضای هیئت مدیره استانها و تمامی ارکان و گروه‌ های پیش گفته درون و حتی برون سازمانی را فراهم کرده و سبب برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکت محور، برنامه محور و نظارت محور فعالیتهای شورای مرکزی و سازمان استانها گردد. این مدل فرآیند عمل و الزامات پشتیبان برنامه های اجرایی نظام مهندسی کشور و شورای نهم را تعیین و قابل پایش می نماید.
هم‌چنین مقرر گردید *گروه برنامه ریزی با حضور چ شاه اویسی، میثاقی، ابراهیمیان، نصر، شیرازی و حسینی در راستای اقدامات شورای نهم نسبت به طبقه بندی اولویتهای ویژه (عاجل) و ۵ اولویت نخست را بلا فاصله آماده و برای ادامه تصمیم گیری و ورود شورای مرکزی به موضوعات استراتژیک و مسائل ساختاری و عملکردی تدارک ببینند.*
قابل ذکر است شورای نهم موافقت خود را برای *تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی سازمان* که توسط نمایندگان استان مازندران و کردستان در نشست اول هم اندیشی اعضای شورای نهم به ریاست شکیب تشکیل شده بود اعلام و در نشست دوم نیز بر آن صحه گذاشته و گروه برنامه ریزی را مامور پیغگیری این کار کردند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۷ شهریور ۰۱
236 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0