توقف احداث صد برج در تهران بیژن خطیبی

برنامه نظام مهندسی برای ارتقا دو برابری بازرسین

سازمان نظام مهندسی از مالکین در خواست دارد که اولا آن ها حتما نسبت به، به کارگیری مجری ذیصلاح در پروژههای خود اقدام کنند و در وهله دوم بمنظور جلوگیری از افزایش هزینه های احتمالی و اطاله زمان دریافت مجوز صدور پایانکار، نسبت به، به کارگیری مهندس برق و مکانیک اقدام کنند.

کد خبر: 960420002 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۰ تیر ۹۶ - ۶:۳۹ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، سازمان نظام مهندسی از مالکین در خواست دارد که اولا آن ها حتما نسبت به، به کارگیری مجری ذیصلاح در پروژههای خود اقدام کنند و در وهله دوم بمنظور جلوگیری از افزایش هزینه های احتمالی و اطاله زمان دریافت مجوز صدور پایانکار، نسبت به، به کارگیری مهندس برق و مکانیک اقدام کنند.برنامه نظام مهندسی برای ارتقا دو برابری بازرسین

 

برنامه نظام مهندسی برای ارتقا دو برابری بازرسین

سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

برنامه نظام مهندسی برای ارتقا دو برابری بازرسین

بیژن خطیبی ضمن بیان مطلب فوق بیان کرد: باتوجه به اراده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای به کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمانها که برای اجرایی کردن آن از مهندسین بازرس نیز بهره میگیرد، مالکین باید بدانند که عدم به کارگیری مجری ذیصلاح در پروژه سبب میشود که مهندس ناظر ساختمان نسبت به ارائه گزارش تخلف بشهرداری اقدام کنند و با توجه به این که احتمال آن میرود که شهرداری نسبت به تعطیلی پروژه اقدام کند از این منظر توصیه ما بمالکین آن است که در آغاز کار نسبت به، به کارگیری مهندس مجری ذیصلاح اقدام کنند.
تقاضای سازمان نظام مهندسی از مالکین
خطیبی با اشاره به این که درهر صورت مالک ملزم است که برای مراحل پایانی کار خود از ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان امضاء بگیرد گفت: لذا پیشنهاد ما به مالکین این است که در آغاز پروژه از مجری ذیصلاح استفاده کنند، ضمن این که مالکین برای انتخاب مجری ذیصلاح و نیز اجرای مرحله ای آن ، دارای اختیار هستند.
وی هم چنین تقاضای دیگر سازمان نظام مهندسی از مالکان را یادآورشد و ادامه داد: درشرایط فعلی درحالی عموم ساختمانها تک ناظره هستند که بر اساس قانون حضور کلیه رشته های ساختمانی شامل عمران، معماری، برق و مکانیک در سر ساختمانها ضروری است.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان به شهرداری تهران اعلام نموده است که ساختمان باید ازهمان مراحل اولیه دارای ۴ ناظر باشد؛ یعنی از شروع ابتدای کار ناظر موظف است که ۴ ناظر مربوطه را معرفی نماید.
خطیبی تصریح کرد : طبق این اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان از مالکین درخواست دارد بمحض اجرایی شدن پروژه هایشان فورا به نظام مهندسی ساختمان استان تهران مراجعه نموده و معرفی مهندس برق و مکانیک را از نظام مهندسی ساختمان مطالبه نمایند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران درمورد تبعات پروژه های تک ناظره عنوان کرد: زمانیکه مالکین برای دریافت کنتور برق به اداره برق مراجعه میکنند،اداره برق محقق شدن این درخواست را درگروی تاییدیه مهندس ناظربرق عضو سازمان نظام مهندسی میکند، بعد از آن وقتیکه مهندس برق برای بررسی به پروژه مراجعه میکند، ممکن است با ارزیابی وکارشناسی دقیق وفنی مشکلات را شناسایی و بمالک ابلاغ کند و در این صورت مالک ناگزیراست که هزینه بیش تری برای اصلاحات پرداخت کند.
وی خاظر نشان کرد :درهمین حال مالک برای دریافت کنتورآب، زمانیکه به شرکت آبفا مراجعه میکند، این شرکت نیز مانند شرکت برق، خواستار دریافت تاییدیه ازطرف مهندسین مکانیک وتاسیسات سازمان نظام مهندسی میشود و در چنین شرایطی مالک مجبور میشود که یک سری اقدامات اصلاحی هزینه برانجام دهد. طبق این اساس بمنظورجلوگیری از هزینه زایی مجدد که مالک باید بابت اقدمات اصلاحی انجام میدهد، بنظرمیرسد که بهتر است مالک از همان ابتدا نسبت به گرفتن مهندس برق و مکانیک اقدام کند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه اظهارات خود هم چنین بموضوع مجری ذیصلاح پرداخت و یاد آور شد :شهرداری تهران اگر مایل به اجرای قانون مجری ذیصلاح بود زیربار درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی میرفت.
این فعال حوزه نظام مهندسی اضافه کرد: اگرچه طبق نص صریح قانون، شهرداری تهران موظف است که نام مجری ذیصلاح را در پروانه های ساختمانی درج کند،ولی شهرداری از این مهم تمکین نمیکند.
مالکین مانع ورود بازرسان سازمان میشوند
خطیبی مطرح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان دراین دوره مصوب کرده است که بمنظور بازرسی از ساختمانهای درحال ساخت، تعداد بازرسین را ارتقا دهد و همت ما این است که بازرسین بصورت سرزده به کلیه ساختمانهای در حال ساخت سرکشی کنند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: اگرساختمانی مجری ذیصلاح نداشته باشد،بازرسین به ناظر آن ساختمان تذکرداده و مراحل گرفتن مجری ذیصلاح که ازطریق سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت میگیرد را به او متذکرمیشوند.دربرخی از موارد نیزمالک مجری ذیصلاح را گرفته و به تصویب رسانده است ،ولی سرپرست ذیصلاح درکارگاه حضورندارد،که این مهم نیزازطرف بازرسین رصد میشود.


وی ابراز داشت: ما بازوی اجرایی برای تعطیلی پروژه نداریم، اگرشهرداری به گزارشهای بازرسین سازمان توجه کند و نسبت به تعطیلی پروژه اقدام کند در اینصورت میتوان گفت که نتیجه لازم دراین زمینه حاصل شده است، ولی در غیر این صورت نظام مهندسی در جایگاه یک سازمان مردم نهاد فاقد قدرت اجرایی برای تعطیل کردن پروژههای ساختمانی است.
پیشنهاد برگزاری مانورجامع بازرسی درسطح شهرتهران
خطیبی هم چنین با یادآوری این مهم که اساسا سازمان نظام مهندسی ساختمان مانعی برای به کارگیری مهندس بازرس ندارد و مشکل اصلی فقط درسازمان دهی و پی گیری مشکلات است تاکید کرد: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارای بیش از سیصد مهندس بازرس است که در نواحی مختلف تهران مشغول بفعالیت هستند.
وی در مورد مشکلات مهندسین بازرس افزود: البته بازرسان سازمان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند ودربرخی ازموارد مالک مانع ازورود آن ها به پروژه میشود وباتوجه به این که مردم با موضوع بازرسی نتوانسته اند خودشان را وفق بدهند،ازاین منظرمشکلات عدیده ای پیش روی مهندسین بازرس عضو سازمان نظام مهندسی وجود دارد.ولی با این احوال سازمان نظام مهندسی هدفگذاری کرده است که تعداد بازرسین خود را به ششصد بازرس افزایش دهد.
خطیبی هم چنین تصریح کرد: بعد ازآن که حادثه پلاسکو اتفاق داد،بنده پیشنهاد برگزاری یک مانورجامع بازرسی درسطح شهرتهران را ارائه دادم که تحقق این امر درگرو اراده سازمان نظام مهندسی ساختمان برای اجرایی کردن،هم کاری مالکین، ورود دستگاههایی مانند قوه قضائیه و نیز شهرداری و هم چنین انجام فرهنگ سازی از طرف رسانه ها است.
منبع : سازه نیوز

 

دانلود منابع آزمون نظام مهندسی رشته برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ تیر ۹۶
650 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0