جلسه بانوان کارآفرین با حضور خانم آی نور کارآفرین برتر ترکیه سمیرا قانعی

جلسه بانوان کارآفرین با حضور خانم آی نور کارآفرین برتر ترکیه

،در آغاز جلسه، سمیرا قانعی مشاور امور بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هدف از تشکیل این جلسه را هم فکری بیش تر با مهندسان عضو و استفاده از ظرفیت های علمی وتجربه های ارزشمند بانوان مهندس دانست

کد خبر: 970222002 تاریخ انتشار: شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ - ۸:۳۲ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان  نظام مهندسی ساختمان قزوین ،در آغاز جلسه، سمیرا قانعی مشاور امور بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هدف از تشکیل این جلسه را هم فکری بیش تر با مهندسان عضو و استفاده از ظرفیت های علمی وتجربه های ارزشمند بانوان مهندس دانست

جلسه بانوان کارآفرین با حضور خانم آی نور کارآفرین برتر ترکیه

جلسه بانوان کارآفرین با حضور خانم آی نور کارآفرین برتر ترکیه

جلسه بانوان کارآفرین با حضور خانم آی نور کارآفرین  برتر ترکیه

 

و بیان کرد: پتانسیل جامعه زنان در سرتاسر دنیا غیر قابل چشم پوشی و کتمان است از سویی جامعه زنان ایرانی هر روز بیش از پیش توانسته اند در جامعه نقش آفرینی مثبت و موثر داشته باشند به نحویکه فراموش کردن این جامعه غیر قابل تصور و غیر باور میباشد. مشاور امور بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، در ادامه توانمندی بانوان مهندس سازمان نظام مهندسی استان قزوین را خیلی بالا توصیف کرد و گفت: بخش عظیمی از فعالیتهای سازمان در حال حاضر توسط بانوان مهندس در حال رخداد است و بانوان مهندس همواره در راستای بهبود وضعیت سازمان به ارائه خدمات شایسته خود مشغول میباشند . در ادامه جلسه، مرادیان مشاور استاندار در امور بانوان و مدیر کل امور بانوان و خانواده ضمن ابراز خوشحالی از حضور بانوان در مباحث اقتصادی و کارآفرینی اظهار داشت: جای خوشحالی است که بتوانیم از طریق بانوان ایرانی به پیشرفت مبحث اشتغالزایی کمک کنیم و خیلی وقت بود که ما در نظر داشتیم کمیته ای به نام توسعه کارآفرینی ایجاد کنیم و هدفی را که این کیته دنبال میکند برای برقراری ارتباط بین کارآفرینان ایران و بیرون از کشور در عرصه بین المللی است

جلسه بانوان کارآفرین با حضور خانم آی نور کارآفرین برتر ترکیه

لذا در راستای اثبات حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی خانم نخستین بعنوان اولین شهردار زن در استان قزوین مشغول بکار هستند. مرادیان خاطر نشان ساخت: حضور مردان با تجربه و قدرتمند در عرصه اقتصاد انکار ناپذیر است و مردان و زنان و میتوانند بصورت مکمل هم برای کار آفرینی اقدام کنند زنانی هم که در عرصه بین المللی به ثروت از طریق کارآفرینی رسیده اند از طریق زحمت و کار زیاد بوده و توانسته اند بین خود و دیگر انسان ها پیوند ایجاد کنند که همین ارتباط ما با موسسه اکو توانسته ارتباط خوبی را شکل دهد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ اردیبهشت ۹۷
355 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0