ساختمان ‌های بتنی مقاوم در برابر زلزله آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان ( نوبت دوم)

بدينوسيله از کليه اعضاي محترم سازمان دعوت ميشود ، تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ( نوبت دوم) سال 96 که در روز پنجشنبه 96/3/18 راس ساعت 17 در مرکز همايشهاي دانشگاه علوم پزشکي واقع در بلوار شهيد فهميده – مقابل بيمارستان بوعلي تشکيل ميگردد ، حضور بهمرسانيد.

کد خبر: 960317003 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۶ خرداد ۹۶ - ۴:۳۶ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان بدينوسيله از کليه اعضاي محترم سازمان دعوت ميشود ، تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ( نوبت دوم) سال ۹۶ که در روز پنجشنبه ۹۶/۳/۱۸ راس ساعت ۱۷ در مرکز همايشهاي دانشگاه علوم پزشکي واقع در بلوار شهيد فهميده – مقابل بيمارستان بوعلي تشکيل ميگردد ، حضور بهمرسانيد . آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان

 

دستور جلسه :

  1.  شنيدن گزارش عملکرد و بررسي و تصويب تراز نامه سال ۹۴
  2. بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي سال ۹۶
  3. انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
  4.  تعيين تعداد جلسات مجمع عمومي فوق العاده مورد نياز سازمان در سال ۹۶

بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۶ سازمان جهت بررسي و تصويب در مجمع عمومي

نمونه محاسبه حق عضويت در بعضي حالت هاي مختلف طبق بودجه پيشنهادي ۹۶

گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان

 

ليست اسامي بازرسين پيشنهادي هيات مديره به مجمع عمومي جهت انتخابات

رديف

نام خانوادگي

نام

رشته

۱

احقر

سيد امير

مکانيک

۲

اميني فرد

ابراهيم

شهرسازي

۳

طايفه چمني

محمد

معماري

۴

مشفق

محمد

مکانيک

۵

قلار

کاظم

عمران

۶

مرادي عاشور

نورالدين

برق

۷

مهرازنيا

حميد

عمران

۸

مومني

حميدرضا

عمران

دريافت فرم وکالتنامه

نحوه دادن وکالتنامه حق راي و شرکت در مجامع عمومي سازمان

نحوه دادن وکالتنامه حق راي و شرکت در مجامع عمومي سازمان براساس ماده ۵۲ و ۵۳ آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

الف: «مجمع عمومي»

ماده ۵۲

مجمع عمومي «نظام مهندسي استان» از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو «نظام مهندسي استان» داراي مدرك تحصيلي در «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» و كارت عضويت معتبر، كه اصالتاً يا وكالتاً حق راي دارند تشكيل مي‌شود.

تبصره ۱ ـ هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان ميتواند حداکثر از دو عضو ديگر براس حضور در مجمع عمومي و دادن راي، وکالت بگيرد. وکالت نامه بايد در دفتر اسناد رسمي يا حداقل بيست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظيم و امضاء شده باشد. اعضايي كه حق راي خود را تفويض مي‌كنند، بايد كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطايي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در راي‌گيري شركت كنند.

تبصره ۲ ـ در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دروه انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.

تبصره ۳ ـ نحوه تشکيل و اداره مجمع عمومي طبقه شيوه نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي مرکزي توسط هيات عمومي تصويب و توسط وزير راه و شهرسازي تائيد ميشود.

ماده ۵۳

جلسات مجمع عمومي به دعوت هيات مديره در موارد زير تشکيل ميشوند:

الف- جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يک بار

ب- جلسات مجمع عمومي به طور فوق العاده به تعداد دفعات و در زمانهايي که در جلسه عادي تعيين ميشود و يا در مواردي که وزارت راه و شهرسازي با بازرس (بازرسان) و يا با تصويب شوراي مرکزي و يا دو سوم اعضاي هيات مديره و يا حداقل بيست درصد اعضاي نظام مهندسي استان تشکيل آن را از هيات مديره خواستار مي شوند.

تبصره ۱ ـ در مواردي كه اشخاص و مراجع مذکور در بند (ب) درخواست تشکيل مجمع عمومي به طور فوق العاده را نمايند، هيات مديره مکلف است به فاصله حداکثر ۴۵ روز نسبت به تشکيل جلسه مجمع عمومي اقدام نمايد. در صورت استنکاف هيات مديره از تشکيل جلسه مجمع عمومي در مدت مذکور، بازرس (بازرسان) مکلفند با اطلاع وزارت راه و شهرسازي اقدامات لازم را به منظور تشکيل جلسه مجمع عمومي به عمل آورند.

تبصره ۲ ـ هيأت‌مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.

تبصره ۳ ـ نمايندگان اشخاص حقوقي عضو «نظام مهندسي استان» مي‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.

شرايط حضور در مجمع عمومي:

  1. داشتن کارت عضويت معتبر.
  2. جهت دادن وکالتنامه لازم است ضمن تهيه فرم مربوطه از سايت سازمان و مهر و امضاء نمودن نماينده(وکيل)، وکالت دهنده و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي و يا دبيرخانه سازمان؛ اقدام فرماييد.
  3. جهت دريافت وکالتنامه روي لينک کليک نماييد.
  4. اعضاء محترم تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه ۹۶/۳/۱۷ فرصت دارند تا با مراجعه به  دفاتر اسناد رسمي و يا دفاتر نمايندگي سازمان در شهرستانها يا دفتر مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان واقع در بلوار فاطميه نسبت به ثبت وکالتنامه در دبيرخانه اقدام نمايند.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان

کانال تلگرام نظام مهندسی چهارمحالوبختیاری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ خرداد ۹۶
393 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0