اندیشه ایران ‌شهری یکی از راه‌های تخفیف مشکلات جامعۀ شهری در ایران هوشنگ عشایری

اندیشه ایران ‌شهری یکی از راه‌های تخفیف مشکلات جامعۀ شهری در ایران است

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: تجارب موفق برنامه ‌ریزی و مدیریت شهری در جهان موید این است که حوزه نظری و عملی اداره شهرها در محدوده‌ ای از تخیلات تا واقعیت‌ ها باید در نظر گرفته شود.

کد خبر: 970407007 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۷ تیر ۹۷ - ۱۲:۴۶ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور,دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: تجارب موفق برنامه ‌ریزی و مدیریت شهری در جهان موید این است که حوزه نظری و عملی اداره شهرها در محدوده‌ ای از تخیلات تا واقعیت‌ ها باید در نظر گرفته شود.

اندیشه ایران ‌شهری یکی از راه‌های تخفیف مشکلات جامعۀ شهری در ایران

اندیشه ایران ‌شهری یکی از راه‌های تخفیف مشکلات جامعۀ شهری در ایران

اندیشه ایران ‌شهری یکی از راه‌های تخفیف مشکلات  جامعۀ شهری در ایران است

هوشنگ عشایری، معاونت وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در آیین افتتاحیه جلسه مشترک شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و نمایندگان جامعۀ حرفه ای مهندسی کشور آلمان با عنوان این که روی آوردن بعمل بدون تفکر، تکرار رویه های ملال‌آور اداری است که نه تنها به مشکل ‌یابی و مشکل‌ گشایی نمی ‌انجامد، بلکه ممکن است خود به تولید و انباشت مشکلات جدید منجر گردد، ادامه داد: از طرف دیگر تفکر کردن بدون در نظر گرفتن رویه‌ های اجرایی نوعی توهم است که تجربۀ هر دو سر این ماجرا در برنامه ‌ریزی و اجرای پروژه ‌ها در کشور ما موجود است.
عشایری ادامه داد: شتابزدگی در عملیاتی کردن برخی پروژه ‌های بزرگ مقیاس مانند تولید و تامین مسکن انبوه در ایران، چون پروژه مسکن مهر، مصداقی از اعمالی است که بدون برخورداری یا تولید مبانی نظری، فنی، و تجربی کافی سبب برخی نارضایتیها، شکستها، و پدیداری مشکلات جدیدی در شهرها و پیراشهرهای کشور ایران شده است تا جاییکه این طرح، بویژه در حول کلانشهرهایی مانند تهران، تبدیل به یکی از چالش های اساسی دولت شده است.
وی اظهار داشت: در طرف دیگر ماجرا هم مصادیقی قابل تبیین است، از جمله اندیشۀ شهر ایرانی- اسلامی که از اشتغال‌ های فکری شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز وزارت راه و شهرسازی در دهۀ هشتاد شمسی بوده و علی رغم انبوهی اسناد تولید شده در حوزة اندیشه، اسناد اجرایی و مصادیق عملیاتی مشخصی ندارد و فاصلۀ ملموس آن چه امروز شهروندان ایرانی در شهرها درک و دریافت میکنند با آن چه مبانی فکری و نظری اسلام در زندگی شهری به آن تاکید میکند، چون، حفظ حریم خصوصی، حفظ مالکیت و انتفاع، حق پرسشگری و شفافیت، حق همسایگی و مجاورت، و مانند آن شکاف عمیقی وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این شکاف بویژه در کلانشهر تهران و محیطهای پیرامونی آن بسیار ملموس و مصادیق آن بسیارند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران گفت: تجارب موفق برنامه ریزی و مدیریت شهری در جهان موید اینست که نظر و عمل اداره شهرها در محدوده ای از تخیلات تا واقعیت ‌ها باید در نظر گرفته شود.
عشایری با عنوان این که مبانی فکری و تقاضاهایی که در ذهن شهر و شهروندان شکل می‌ گیرد طی فرایندهایی قابلیت تبدیل به آن چه ملموس است را پیدا میکند، تصریح کرد: نظر بدون عمل و عمل بدون پشتوانه نظری هرکدام به نوعی منشا مشکلاتی هستند و نمی ‌توانند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند.
وی افزود: در این میان مهندسان فصول ارتباطی محسوب می گردند، مانند پل‌ هایی میان خیال تا واقعیت. میان آن چه شهروندان آرزو دارند و آن چه شهر در عمل به آن ها عرضه میکند و میان آن چه باید باشد و آن چه هست. مهندسان تقاضاهای ذهنی، طرح وارها و محصولات نظری را تبدیل به منابع عینی، واقعیتها و پروژه های ملموس میکنند.

اندیشه ایران ‌شهری یکی از راه‌های تخفیف مشکلات جامعۀ شهری در ایران

وی افزود: مهندسان ساختارهای عملیاتی و عملی از مفاهیمی محتوایی و علمی را ایجاد میکنند و همواره رهنمای عمل مسئولین هستند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با عنوان این که مدتی است اندیشۀ ایرانشهر، با اتکا به پشتوانۀ تاریخی خود، بار دیگر توسط وزیر محترم راه و شهرسازی، جناب آقای دکتر آخوندی، و جمعی از اساتید دانشگاه‌ های تراز اول ایران مطرح گردیده، هاطر نشان ساخت: این اندیشه یکی از راههای تخفیف مشکلات جامعۀ شهری در ایران است.
وی یاد آور شد: این اندیشه راه سوم است. به این معنا که نه ترجمۀ انگاشت‌ های غربی از شهر و جامعۀ شهری است و نه تکرار تمامیت تاریخی شهر شرقی و شهر های ایرانی- اسلامی، بلکه راه سومی است که جریان روشنگری غربی و محصولات نظری نهضت ترجمه را دریافت میکند، آن ها را در قیاس با تفکر شهرهای باستانی، شهرهای سنتی، و شهرهای پسا- سنتی ایرانی قرار میدهد و کوشش میکند اندیشه ای درون زا و روز آمد برای شهرهای ایران امروز تولید کند.
عشایری گفت: نگرانی من در مورد اندیشۀ ایرانشهر تکرار تجربۀ تفکر کردن بدون در نظر گرفتن رویه های اجرایی آن است. چیزی که ایرانهشر را تبدیل به توهمی دیگر در گفتمان حرفهای برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران میکند. و در باره باز آفرینی هم باید ساحت اندیشه ورزی و اجرا را تدقیق کرد تا با تاکید بر شهروندان مشارکت پذیر ، شهر ها زیست پذیر گردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: درخواست من از نخبگان و مهندسان اینست که چنین اندیشه هایی را از ساحت انتزاعی به ساحت انضمامی، برسانند.
وی ادامه داد: این اندیشه یک ریل گذاری اولیه برای حرکت در مسیر بهتر شدن کیفیت زندگی و ارتقای حقوق شهروندی است و تا عملیاتی و عینی شدن مفاهیم و آرمان های ذهنی آن راه طولانی و سختی در پیش داریم و پیمودن این مسیر بدون اشتراک گذاری آموخته ها و تجارب مهندسان و نخبگان امکان پذیر نیست، چراکه از یک سو شهر بعنوان بستر حیات شهروندان جای آزمون و خطا نیست و از سوی دیگر علوم مهندسی با آینده نگاری و پیشنگری پیوندی دیرینه دارند.
عشایری در بخش دیگر صحبتهای خود با توضیح این که برنامۀ ملی بازآفرینی شهری پایدار بهمن ماه نود و شش توسط ریاست جمهوری محترم ابلاغ گردید، افرود: یکی از تفاوتهای اصلی این برنامه تغییر الگووارة دولت مداخله گر به دولت میانجی است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران گفت: این تغییر در طی ۳ دهه تجربۀ نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی بافتهای ناکارآمد شهری در ایران به صورت آرام و بطئی ایجاد شده است ولی در این برنامه کوشش شده که دولت بجای مداخلات کوچک، میانی، و بزرگ مقیاس مستقیم، و بجای تعریف پروژه هایی مبتنی بر رابطۀ کارفرمایی-پیمانکاری، به ساحت واقعی خود یعنی حمایتگری و میانجیگری برسد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: در این برنامه شهروندان، تسهیلگران و توسعه گران بخش خصوصی بعنوان ارکان اصلی تحقق برنامۀ ملی بازآفرینی شهری پایدار محسوب می گردند و قرار است دولت و شهرداریها با فراهم کردن نظامهای انگیزشی ای چون تشویقها، معافیتها، تخفیفها، تسهیلات ودیعۀ ساخت، خرید و مقاوم سازی مسکن از یک سو و آماده کردن زیربناها و روبناهای لازم از طرف دیگر، محدوده ها و محلات هدف را عرصه هایی جذاب برای راه اندازی جریان بازآفرینی شهری کند و بازگشت به هسته های تاریخی شهرها که زمانی منشا صدور منزلت اجتماعی و نقطۀ ارجاع هویتی شهرها بودند را حمایت کنند.
عشایری با عنوان این که توسعه گران باید با ترکیبی از اجزای مهندسی و طراحی، تدارکات و حقوقی، تامین مالی و سرمایه گذاری، ساخت و اجرا و مانند آن ساختار و توانمندیهای خود را یک پارچه و در صورت نیاز به روزرسانی کنند، گفت: توسعه گر محله یک تشکل صنفی و حرفه ای غیردولتی است که از انتظامهای بین رشته ای تشکیل شده و ترکیبی از مهندسان رشته های ۷ گانۀ نظام مهندسی ساختمان با متخصصین حوزة مالی و حقوقی، تامین سرمایه های خُرد و کلان، بر پایۀ آن چه تسهیلگران محله با جذب مشارکتهای مردمی برای محله برنامه ریزی کرده اند را با خود همراه میکنند تا جریان بازآفرینی محله را به اجرا درآوردند.
این مقام مسئول ادامه داد: درخواستم از تشکلهای حرفه‌ای و صنفی مهندسی در کشور، بازآرایی و ترکیب توانمندی ‌های آن ها برای ورود به جریان بازآفرینی در مقیاس محلات در قالب تسهیلگر و توسعه گر است.
وی گفت: توسعه گر غیردولتی که تحصیل و تجمیع اراضی، چانه زنی با شهروندان، رفع موانع و مشکلات حقوقی و مالکیت، تامین مالی، دریافت مجوزهای قانونی، تجهیز و آغاز عملیات اجرایی، ساخت و واگذاری محصول پروژه ها طبق طرح و برنامه بازآفرینی محله که توسط تسهیلگر محله تهیه و گرداوری شده است را بعهده دارد.
عشایری یاد آور شد: توسعه گر در این جایگاه بجای نظام سنتی کارفرمایی-پیمانکاری متمرکز و ناکارآمد که متکی به برنامه ها و اعتبارات بالا به پایین دولتی است به نظام شراکت عمومی-خصوصی غیر متمرکز و کار آمدی وارد می گردد که برنامه ها و اعتبارات آن از پایین به بالا شکل گرفته است، به این معنی که برنامه ریزی نیاز-مبنا در برابر برنامه ریزی دستوری که در این جایگاه دولت و شهرداریها صرفا با تجهیز و سمت دهی منابع بصورت واسطه ای عمل میکنند که نظامهای حمایتی را در محدوده ها و محلات هدف برقرار میکنند و از مداخلات مستقیم پرهیز خواهند کرد.
منبع : ترابر نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۷ تیر ۹۷
313 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0