اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها، بلا است معاونت سازمان مدیریت بحران کشور عنوان داشت:

اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها، بلا است

معاونت سازمان مدیریت بحران کشور با گرامی داشت یاد جان باختگان زلزله های بزرگ کشور و با اشاره به اینکه اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها بلاست، بیان کرد: حادثه بلا نیست بلکه اقدامات غیر اصولی ماست که از آن بلا میسازد، اگر اقدامات اصولی در مقررات ساختمان و بقیه فرآیند ساختمان اجرا گردد، قطع به یقین حادثه ای را نخواهیم داشت و اگر حادثه ای هم باشد به بلا تبدیل نمی گردد.

کد خبر: 961009014 تاریخ انتشار: شنبه ۹ دی ۹۶ - ۱۱:۱۲ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی ،معاونت سازمان مدیریت بحران کشور با گرامی داشت یاد جان باختگان زلزله های بزرگ کشور و با اشاره به اینکه اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها بلاست، بیان کرد: حادثه بلا نیست بلکه اقدامات غیر اصولی ماست که از آن بلا میسازد، اگر اقدامات اصولی در مقررات ساختمان و بقیه فرآیند ساختمان اجرا گردد، قطع به یقین حادثه ای را نخواهیم داشت و اگر حادثه ای هم باشد به بلا تبدیل نمی گردد.اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها، بلا است

اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها، بلا است

اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها، بلا است

اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها،  بلا است

«مرتضی اکبرپور» رخداد منفی زلزله را به عملکرد انسانها مربوط دانست و ادامه داد: اگر ساختمان یا سازه ای احداث شده و تخریبی داشته است، ایجاد خسارت و تخریب به عملکرد ما هنگام ساخت مربوط میشود، زیرا در کشورهای زلزله خیز دیگر هم زلزله وجود دارد ولی انسانها به شکل مسالمت آمیز در حال زندگی هستند و این ظرفیت در کشور ما هم وجود دارد.
وی گفت: کشور ایران حادثه خیز است و برای یک کشور حادثه خیز باید ضروریات و امکانات مورد نیاز را در نظر گرفت تا بتوان یک زندگی آرام برای مردم مهیا ساخت.
این مقام مسئول با اعلام اینکه دولت مردان باید زیرساختها را فراهم کنند، ابراز داشت: مردم بعنوان نقش مؤثر در این حوزه نیز باید نقش خود را بشناسند، فرهنگ عمومی داشته باشند و چگونگی رفتار را بروز دهند.
اکبرپور، با اشاره به زلزله اخیر شهر تهران، خاطر نشان ساخت: در این زلزله مردم نقش خوبی را ایفا کردند، با وجود اینکه مانوری با این سطح برای مردم برگزار نشده بود ولی مردم خیلی خوب عمل کردند و این زلزله یک مانور واقعی و یک لطف الهی بود که هشداری بدولت مردان و مردم داد.
وی با عنوان اینکه زلزله بطور ذاتی کشنده نیست، یاد آرو شد: علت ترس از زلزله آثاری است که خود ما ایجاد کرده ایم، زلزله معادله ای چهار مجهولی است که زمان، شدت، مکان و وسعت آن مشخص نیست و کشور ما هم حادثه خیز است ولی آن چه سبب ترس است نوع ساخت و سازی است که انجام میشود.
اکبرپور گفت: بازنگری و باز آموزی در این حوزه باید بطور مداوم انجام گردد و براساس شرایط جغرافیایی کشور انجام گردد در زلزله کرمانشاه سازه هایی که مقاوم تر احداث شده بودند خسارت جانی و مالی نداشتند و بیش تر جان باختگان در ساختمانهای نامقاوم و ساختمانهایی اتفاق افتاد که قوانین ملی ساختمان در آنها اجرایی نگردیده بود.
معاونت سازمان مدیریت بحران کشور خاطر نشان کرد: انتظار داریم سازمانهای تخصصی مباحث تخصصی را بیش تر مطرح کنند زیرا علم زلزله تا امروز به پیشگویی در باره آن نرسیده است و امیدوار هستیم که این امر هم برای آمادگی بیش تر انجام گردد.
اکبرپور، عمده کار مدیریت بحران را در بخش پیش گیری عنوان کرد و افزود: داشتن ساز و کار مناسب در حوزه پیش گیری در موقع بحران موجب انجام کم ترین کار میشود بنابراین باید دستگاهها کار کنند و پیشگیریها انجام دهند تا دچار غافل گیری نشویم.
معاونت سازمان لرزه نگاری کشور در گردهمایی زلزله، کیفیت ساخت، مدیریت بحران با تاکید بر استفاده از مصالح استاندارد گفت:
راه اندازی چهار مرکز لرزه نگاری در استان خراسان شمالی
پور محمد، با اعلام خبر راه اندازی چهار مرکز لرزه نگاری محلی در خراسان شمالی، بیان کرد: مرکز لرزه نگاری کشور برنامه ای برای استان دارد، طبق این اساس تعاملی با استانداری خراسان شمالی برقرار شده است تا رصد گسلها و ثبت زمین لرزه ها در استان به شکل محلی و رقیقتر انجام گردد.
وی با اعلام اینکه تا امروز از شبکه های محلی استانهای اطراف استفاده و به استان خدمات ارائه میشد، عنوان داشت: طبق مصوبه سال هشتاد و دو و هشتاد و چهار دولت، سازمان لرزه نگاری کشور وظیفه ای بعنوان اعلام وقوع زلزله به دوش دارد طبق همین اساس اکنون به این نتیجه رسیده ایم که از حالت اعلام وقوع خارج و به سمت رصد دقیقتر گسلها و خرد لرزه ها و پیش آگاهی برویم.
پور محمد افزود: برنامه سازمان لرزه نگاری برای استان راه اندازی چهار ایستگاه لرزه نگاری در مدت یک سال آینده در خراسان شمالی است، وظیفه این ایستگاهها رصد گسلهای استان و ثبت زلزله ها و اعلام بموقع است.
پور محمد مطرح کرد: هم زمان با اینکار راه اندازی سامانه اطلاع رسانی سریع زمین لرزه ها انجام میشود و لینک دستگاههای اجرایی با این سامانه از طریق استانداری انجام خواهد شد، با این حرکت خدمات مرکز لرزه نگاری کشور در استان بهتر میشود.
این مقام مسئول، به برنامه پنج سال سازمان هم اشاره و بیان کرد: طبق این برنامه پنج سال بطور متوسط هر پنجاه کیلومتر باید یک ایستگاه لرزه نگاری وجود داشته باشد، پیش بینی ما برای استان ظرف یک سال آینده راه اندازی چهار ایستگاه در شهرهای اسفراین، شیروان، بجنورد و راز جرگلان در فاز اول اجرای طرح است.
وی، در بخش دیگری از اظهارات خود از ریز پهنه بندی در فعالیتهای عمرانی خبر داد و افزود: خرد لرزه ها کمک بزرگی به رصد دقیقتر گسلها و آمادگی برای وقع بحران هستند.

اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها، بلا است

معاونت سازمان لرزه نگاری کشور با اشاره به تخریب مسکن مهر در زلزله کرمانشاه اظهار داشت: دوره تناوب طبیعی خاک با دوره تناوب اثر گذاری سازه نزدیک به هم بوده اند اگر ریز پهنه بندی خطر زلزله در سرپل ذهاب انجام و در چنین سازه ای رعایت میشد، ایرادهای مطرح شده بر مسکن مهر وارد نمیشد.
پور محمد با اشاره به پرسشی که امروز در مورد علت این همه زمین لرزه در کشور پرسیده میشود، بیان داشت: واقعیت اینست که ایران میان صفحه اروپا در شمال و صفحه عربستان در جنوب قرار گرفته است و از سمت جنوب صفحه عربستان با تنش دائمی در حال نزدیک شدن به صفحه اروپا- آسیا است.
وی با عنوان اینکه چهار منطقه لرزه خیز در کشور وجود دارد، گفت: طبق آمار زمین لرزه های سال هشتاد و پنج تا پنجم دی ماه سال نود و شش، صد و بیست هزار زمین لرزه در کشور ثبت شده است و بطور متوسط روزی سی زمین لرزه اتفاق افتاده که یک مورد از آن بالای چهار ریشتر بوده است.
پور محمد با عنوان اینکه در یک نقطه از کشور تنش بیش تر بوده و انرژی زودتر آزاد شده است، خاطر نشان ساخت: این وضعیت در کرمانشاه، کرمان و البرز نمود بیش تری داشته است و در یک نقطه از کشور هم هنوز آزاد شدن انرژی شکل نگرفته است.
این مقام با اعلام اینکه ایران در بستر زمین لرزه های بزرگ و با ظرفیت بالای لرزه خیزی قرار دارد، یاد آرو شد: گسلها، فعالیت گسلها و وقوع خرد لرزه ها بطور مرتب در کشور رصد میشود و میتوان گفت که اتفاق جدید از این منظر در کشور رخ نداده ولی نمود زلزله در یک منطقه از کشور بیش تر بوده است.
پور محمد با اعلام اینکه پس از زلزله سال هفتاد و پنج، خراسان شمالی در اردی بهشت امسال شاهد نمود زمین لرزه و این تنشها بوده است، مطرح کرد: استان خراسان شمالی در پهنه لرزه خیز شمال کشور قرار دارد ویژگی این پهنه لرزه خیز، نبود لرزه ای دراز مدت، لرزه خیزی ناپیوسته و زلزله های بزرگ است.
معاونت سازمان لرزه نگاری کشور در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به گسلهای زیاد استان خراسان شمالی، گفت: تمام شهرها و همه مناطق روستایی کشور روی گسل و یا در نزدیکی گسل واقع شده اند و این بدین معنا است که ایران پوشیده از گسل است، نمونه آشکار آن زمین لرزه های رخداده در کشور است
پور محمد افزود: طبق تاریخچه استان قبل از سال ۱۹۰۰ میلادی، شش زمین لرزه بزرگ در محدوده استان در این بازه زمانی رخ داده است، زلزله اوت سال نهصد و چهل و سه میلادی با بزرگای ۷٫۶ دهم بزرگترین زلزله رخ داده در خراسان شمالی است، زمین لرزه های ۱۶۹۵، زمین لرزه ۱۸۱۰ میلادی، زمین لرزه ۱۸۷۹ و زمین لرزه ۱۲۱۱ و ۱۸۸۳ زمین لرزه های بزرگ ثبت شده پیش از ۱۹۰۰ میلادی هستند.
این مقام مسئول ابراز داشت: در این زمین لرزه ها استان تخریب و تلفاتی را متحمل شده است، ولی بعد از سال ۱۹۰۰ میلادی تا ۲۰۱۷ که زمین لرزه ها توسط دستگاهها رصد و ثبت میشوند، چهار زمین لرزه بزرگ در استان ثبت شده است که عموما تخریب و تلفات را بدنبال داشته است.
وی با عنوان اینکه در همین بازه زمانی چهارصد و شصت و یک زمین لرزه بزرگتر از سه ریشتر در استان رخ داده است، اشاره کرد: بیش ترین زمین لرزه های ثبت شده خرد لرزه هستند که کمک بزرگی برای رصد دقیقتر گسلها و آمادگی برای موقع بحران است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به خلاهای موجود در کشور، تصریح کرد: مدیریت بحران دولتی را باید به سمت مدیریت بحران جامعه محور سوق داد زیرا مدیریت بحران چرخه ای است که هر کدام از عضوهای جامعه نقشی در آن دارند لذا باید مردم را برای خود به سمت دولت سوق داد.
پور محمد با اشاره به اینکه اگر مردم به سمت دولت و همراه با آن حرکت کنند بطور طبیعی پشتیبانی محکمتر میشود و هم منافع استان در حوزه مدیریت بحران بهتر و زودتر تحقق می یابد.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۹ دی ۹۶
561 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0