سومین نشست کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای آزمایشگاهی نشست کمیته بازرسی ادواری

سومین نشست کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای آزمایشگاهی

سومین نشست کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای آزمایشگاهی روز ۴ شنبه چهاردهم شهریور نود و هفت با حضور اعضای این کمیته در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار گردید.

کد خبر: 970619012 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷ - ۵:۴۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز،سومین نشست کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای آزمایشگاهی روز ۴ شنبه چهاردهم شهریور نود و هفت با حضور اعضای این کمیته در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار گردید.

سومین نشست کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای آزمایشگاهی

سومین نشست کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای آزمایشگاهی

سومین نشست کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای  آزمایشگاهی

در این نشست، که با حضور فرهاد سهرابلو _ نایب رییس سازمان و دیگر اعضای این کمیته برگزار گردید، نتایج بازدیدهای انجام شده در هفته های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع الزام کالیبراسیون تجهیزات شرکتهای آزمایشگاهی و مهلت شرکتها برای ارایه برگه کالیبراسیون نیز در این جلسه، مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید، در حال حاضر برای ثبت کار، از طریق کارتابل از شرکتها تعهد برای ارایه برگه کالیبراسیون اخذ شود. همچنین مقرر گردید گوهی نامه معتبر کالیبراسیون تجهیزات شرکتها به سازمان ارایه گردد.
نحوه برخورد با شرکتهای متخلف و محدودیتهای قابل اعمال برای این دسته از شرکتها و شرایط انتقال محل فعالیت شرکتهای آزمایشگاهی و هم چنین تعیین موضوعات آموزشی مربوط آموزش مدیر فنی به شرکتهای مزبور از دیگر موارد مورد بحث در این نشست بود.

سومین نشست کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای آزمایشگاهی

در خاتمه نشست، به قید قرعه اسامی پنج شرکت آزمایشگاهی برای انجام بازدید در هفته سوم تعیین گردید.
قابل ذکر است کمیته بازرسی ادواری از شرکتهای آزمایشگاهی با مصوبه هیات مدیره سازمان و بمنظور بررسی کیفیت ارایه خدمات و فعالیت شرکتهای آزمایشگاهی تشکیل گردیده است و آقایان فرهاد سهرابلو، پرویز سیروسی و هوشنگ کاتب احدی از هیات مدیره بهمراه آقایان علی دهقان و ابوالفضل کریمی از کارشناسان سازمان، اعضای آن را تشکیل میدهند.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۹ شهریور ۹۷
369 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0