نظر متفاوت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد ابلاغیه وزیر ششمین جلسه آیین ‌نامه کنترل ساختمان

نقش نظام‌ مهندسی نباید فقط توبیخ مهندسین باشد

ششمین جلسه آیین ‌نامه کنترل ساختمان با حضور مهیار فرنیا - عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،مجید دهقان ،عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نیز ابوالفتحی- مشاور حوزه معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی برگزارش گردید.

کد خبر: 960720005 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۰ مهر ۹۶ - ۸:۲۷ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی، ششمین جلسه آیین ‌نامه کنترل ساختمان با حضور مهیار فرنیا – عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،مجید دهقان ،عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نیز ابوالفتحی- مشاور حوزه معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی برگزارش گردید.نقش نظام‌ مهندسی نباید فقط توبیخ مهندسین باشد

نقش نظام‌ مهندسی نباید فقط توبیخ مهندسین باشد

نقش نظام‌ مهندسی نباید فقط توبیخ مهندسین باشد

نقش نظام‌ مهندسی نباید فقط توبیخ  مهندسین باشد

در آغاز این جلسه مهندس مهیار فرنیا- عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- در شروع این جلسه درپاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براین که جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه کنترل ساختمان چگونه است ابتدا به بیان انطباق این آیین نامه با قوانین بالا دستی پرداخت و با اشاره به این که تطبیق این آیین نامه به لحاظ انطباق با قوانین بالا دستی امری است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد درعین حال بیان کرد: این آیین نامه از لحاظ تطبیق با قوانین بالا دستی و نیز مبانی آیین نامه و تاثیر گذاری بر روی جایگاه کیفیت قابل بررسی است.
فرنیا با اشاره به این که آیین نامه کنترل ساختمان بر مبنای اصل چهل و دو قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان دیده شده است، عنوان کرد: اگر آیین نامه کنترل ساختما بخواهد نقش نظام مهندسی را بر خلاف ماده س و سه ببینید این امر محل تامل است و پرسش اینست چرا می بایست این آیین نامه مغایر مواد قانونی بالا دستی تهیه گردد.
وی با بیان این که تا به حال نظام مهندسی در مقابل بسیاری از حوادث ساختمانی و مسائل حقوقی مترتب آن پاسخ گو بوده است ادامه داد: آیین نامه کنترل ساختمان موجب سلب مسوولیت این سازمان در امر کنترل حاکمیتی می شود، این درحالیست که تا به حال این سازمان درامر کنترل ساختمان مبادرت ورزیده است بطوریکه در اثر این تکلیف قانونی در مقابل بسیاری از پرونده های حقوقی هم پاسخ گو بوده است و در بسیاری از موارد هم مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان وهم سازمان در مقابل بسیاری از پرونده های حقوقی مربوط به ساخت و ساز به محاکم قضایی احضار شده اند واین امر بیان گر نقش این سازمان درامر کنترل بوده است.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: دغدغه های بسیاری درحوزه صنعت ساختمان وجود دارد و زمانی می توانیم در مورد آیین نامه کنترل ساختمان خیالمان راحت گردد که مطمین شویم نهادهای ذیربط نهایت همکاری را با هم داشته باشیم.
فرنیا افزود: در قانون یک سری مجاری برای هزینه های سازمان نظام مهندسی برای درآمد زایی عنوان گردیده که در آیین نامه پیشنهادی نقض شده است واین امر موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از نا دیده گرفتن سازمان نظام مهندسی در امر کنترل ساختمان در آیین نامه پیشنهادی تصریح کرد: در این آیین نامه مسوولیت کنترل با عنوان بازرسی ساخت به شهرداری محول گردیده است و این واگذاری مسوولیت در حالی به این نهاد سپرده شده است که بهیچ وجه نمیتوان منکر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان درامر کنترل شد.
وی در دفاع از نقش موفق سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر کنترل ساختمان به بیان یک سری آمارها پرداخت و با بیان این که سازمان نظام مهندسی میلیونها مترمربع نقشه کنترل کرده است که در بالا رفتن سطح کیفیت ساخت و ساز اثرگذار بوده است : این سازمان ها صدها پرونده ژئوتکنیک را هم بررسی کرده است و با جمع بندی همه این موارد میتوان گفت که اتفاقا این سازمان ازظرفیتهای خیلی خوبی برای امر کنترل برخوردار است .
وی با اشاره به این که نظام مهندسی یک سازمان مردم نهاد است که ظرفیت های بالای برای بالا بردن سطح کیفیت ساختمانها دارد تصریح کرد: نباید جایگاه نظام مهندسی به یک سازمان توبیخ کننده مهندسین تنزل یابد و نقش این سازمان صرفا به برخوردهای انتظامی با مهندسین کاهش پیدا کند بلکه با درنظرگرفتن تمامی وجوه وظرفتیت های این سازمان می بایست در قوانین و آیین نامه ها، شرایطی درنظر گرفته گردد که ازاین سازمان و پتانسیل های آن استفاده همه جانبه گردد.
وظایف نظام مهندسی مضاعف می گردد
در ادامه این جلسه خبری مجید دهقان -عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم چنین با اشاره به این که برداشت من اینست که تهیه آیین نامه کنترل ساختمان اگر چه طبق ماده چهل و دو قانون شده است عنوان کرد: اما مجلس درصدد تغییر قانون نظام مهندسی است و طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان اکنون درمجلس درحالی در دست بررسی است که اتفاقا در پیش نویس آن تهیه آیین نامه را ضروری نکرده است.
دهقان دوباره بر لزوم هم فکری وزارت خانه های راه وکشور برای تهیه یک آیین نامه جامع درحوزه صنعت ساختمان تاکید کرد و افزود: بهتر است وزارت راه و کشور بصورت توامان درصدد تصویب آیین نامه برآیند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در باره جایگاه نظام مهندسی در آیین نامه نیز به اظهار نظر پرداخت وضمن رد اظهارات منتقدان مبنی براین که جایگاه سازمان نظام مهندسی از ره گذر تصویب واجرایی شدن این آیین نامه تنزل پیدا میکند درعین حال تصریح کرد: برداشت من اینست ، این آیبن نامه نقش سازمان را تغییر نداده است و ممکن است برخی اظهار نظرها دراین مورد ناشی از برداشت های شخصی باشد واتفاقا بنده براین باورم که دربرخی از موارد نقش سازمان نظام مهندسی در قیاس با سنوات پیش نیز افزایش پیدا کرده است.
دهقان افزایش اختیارات مربوط به حوزه برخوردهای انتظامی با تخلفات مهندسی را ازجمه مصادیق این ادعا مبنی برافزایش اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان از ره گذر تصویب این آیین نامه دانست.
وی هم چنین درادامه اظهارات خود به بیان شرح وظایف مربوط به ناظر و بازرس پرداخت و با یادآوری این موضوع که ناظر کسی است که باید نظارت مداوم داشته باشد تاکید کرد: جایگاه ناظر و بازرس در این آیین نامه تغییر نمیکند و هر کدام شرح وظایف مربوط به خود را دارند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم چنین به دفاع از واگذاری امر بازرسی به شهرداری بعنوان یک نهاد حاکمیتی پرداخت و با اعلام این که این احاله مسوولیت بدرستی و هوشمندانه است خاطر نشان ساخت: بازرس نماینده شهرداری است چون کنترل بعهده شهرداری است و این احاله مسوولیت بدرستی دیده شده است.
دهقان هم چنین در مورد این که سازمان نظام مهندسی در پذیرفتن مسولیت امر کنترل ساختمان توانمند است درعین حال گفت: لزومی ندارد سازمان مردم نهاد مانند نظام مهندسی ، مسوول اجرای کنترل ساختمان گردد چرا که این سازمان فاقد جایگاه حاکمیتی است.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد نگرانیهای مربوط به ارجاع کار و دغدغه های مربوط به کاهش فرصتهای اشتغال زایی نیز یاد آور شد: ابتدا باید درنظر گرفت که اساسا واگذاری امر ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی با قوانین بالا دستی مغایرت دارد چرا که اگر بقوانین مربوط به شورای رقابت رجوع کنیم میبینم که از جهات مختلف این امر با قوانین بالادستی در تضاد است .

نقش نظام‌ مهندسی نباید فقط توبیخ مهندسین باشد

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این که اساسا سهمیه بندی از نظر قانون ممنوع است،اظهار داشت: کلا ارجاع کار با قوانین بالا دستی مغایرت دارد.
بهتر است آیین نامه فقط توسط نخبگان نقد گردد
درادامه این جلسه هم چنین ابوالفتحی- مشاور حوزه معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان این که بعنوان یک حرفه مند در این جلسه حضور دارد بیان کرد: این آیین نامه اتفاق خاصی در بر ندارد، انقلابی در راه ندارد، فقط وظایف دستگاه ها را بیان می کند.
ابوالفتحی در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی براین که سازمان نظام مهندسی نباید از چرخه کنترل ساختمان حذف گردد ادامه داد: نظام مهندسی مرجع کنترل ساختمان نیست و طبق قانون دستگاههای دیگری این مسوولیت را عهده دار هستند.
وی با بیان این که ما قانون ارجاع کار نداریم افزود: سازمان نظام مهندسی فقط نقش کمک کننده دارد و این نص صریح قانون است.
وی با محق دانستن وزارت راه برای تهیه آیین نامه های مختلف تصریح کرد: هیچ اتفاقی برای سازمان نظام مهندسی نمی افتد و واگذاری امر بازرسی به شهرداری موجب تضعیف سازمان نظام مهندسی نمی شود.
مشاور حوزه معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: من فکر می کنم موضوعات وحواشی مطرح گردیده ناشی از اینست که آیین نامه ای که در بالاترین سطح مهندسی است در فضای هیجانی مورد نقد گرفته است و در فضای هیجانی نمیتوان نقدهای منطقی ارایه داد.
ابوالفتحی خاطر نشان کرد: مسوولیت بازرسی فقط باید متوجه شهرداری باشد چرا که جایگاه حاکمیتی دارد.
وی در ادامه با اشاره به این که انتقادی به وزارت راه در مورد نحوه نظر خواهی از آیین نامه وارد است یاد آور شد: این آیین نامه باید در جایگاه آیین نامه ای که در بردارنده بالاترین سطح کنترل ساختمان است در معرض نظر خواهی نخبگان جامعه مهندسی قرار می گرفت.
ابوالفتحی عنوان کرد: هیات مدیره ها بعنوان نماینده های جامعه سازمان نظام مهندسی هر استان و نیز شورای مرکزی بعنوان عصاره این افراد، و سایر نخبگان بهترین گزینه ها جهت اظهار نظر درمورد این آیین نامه هستند.
وی هم چنین مطرح کرد: مقوله بازرسی و نظارت دو امر جدا هستند و ناظر بعنوان حامی منافع مالک توسط مالک انتخاب می شود ولی مالک نمیتواند بازرس را انتخاب کند.
ابوالفتحی ابراز داشت: نباید نگران واگذاری امر مسوولیت بازرسی به شهرداریها بود چرا که این مسوولیت طبق تکلیف قانونی بوده است.
وی با اشاره به این که من در جریان نسخه نهایی اصلاح قانون نظام مهندسی نیستم عنوان کرد:سطح مشارکت مهندسین در انتخابات هیات مدیره و مشارکت حداقلی آن ها جای تامل دارد.
مشاور حوزه معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی افزود: نمی توان گرداوری آیین نامه کنترل ساختمان را بخاطر این که قانون نظام مهندسی در مجلس در حال بازنگری است را مسکوت گذاشت.
وی با بیان این که این آیین نامه هیچ وظیفه جدیدی بعهده شهرداری نگذاشته است و هیچ وظیفه ای هم از نظام مهندسی نیز سلب نکرده است گفت: در هیچ کجای قانون ، موضوعی با عنوان سهمیه ذکر نشده است و مساله اصلی در مورد توزیع کار ظرفیت است که بیان گر توان افراد است.
ابوالفتحی ادامه داد: ادامه وضعیت موجود در حوزه ساخت وساز میسر نیست و نیاز به تغییر داریم.
وی افزود: شرایط موجود قابل دفاع نیست ، آیین نامه ۳ سال در معرض نظر خواهی گذاشته شده است و مطابق قانون گرداوری گردیده است.
منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

فیلم آزمون نظام مهندسی برق

۲۰ مهر ۹۶
181 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0