لزوم تقویت تعامل با شهرداريها و مراجع مرتبط با سازمان ریاست نظام مهندسی ساختمان استان مازندران بیان کرد:

لزوم تقویت تعامل با شهرداريها و مراجع مرتبط با سازمان

ریاست نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به لزوم برخورداری همه ساختمانها از خدمات مهندسی بر لزوم تقویت تعامل با شهرداري و مراجع مرتبط با سازمان تاکید کرد.

کد خبر: 961107003 تاریخ انتشار: شنبه ۷ بهمن ۹۶ - ۱۲:۴۲ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ،ریاست نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به لزوم برخورداری همه ساختمانها از خدمات مهندسی بر لزوم تقویت تعامل با شهرداري و مراجع مرتبط با سازمان تاکید کرد.لزوم تقویت تعامل با شهرداريها و مراجع مرتبط با سازمان

لزوم تقویت تعامل با شهرداريها و مراجع مرتبط با سازمان

لزوم تقویت تعامل با شهرداريها و مراجع مرتبط با سازمان

لزوم تقویت تعامل با شهرداريها و مراجع  مرتبط با سازمان

سيف اله علي نيا در نخستین نشست با روساي دفاتر نمايندگي سازمان عنوان کرد: سازمان مجموعه ايست از ستاد و دفاتر نمايندگي و بجهت ارتباط مستقيم مهندسان و مالكان با دفاترنمايندگي، بار مسئوليت اصلي بعهده دفاتر است.
علی نیا با تاکید بر رویکرد سازمان در تکریم مراجعان به سازمان گفت: بجهت تكريم مراجعان و كاهش بروكراسيهاي اداري درصدد واگذاري اختيارات بيش تر با هماهنگی هیأت مدیره به دفاتر نمايندگي هستيم. افزايش رضايت مندي جامعه مهندسي و تكريم مراجعان بايد رويكرد اصلي در بخشهاي مختلف سازمان باشد.
وی با تاکید بر ارتقاء جایگاه سازمان در استان ادامه داد: كنترل و نظارت وظيفه اصلي سازمان است و به سبب خدمات مهندسي كه در استان صورت ميگيرد باید سعی کنیم جایگاه واقعی سازمان بعنوان دستگاه خدمات رسان معرفی گردد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران افزود: بیش از چهار هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش ساختمانهای غیردولتی استان صورت ميگيرد كه وظيفه هدایت اين ساخت و سازها از طراحي تا نظارت بعهده سازمان است.
وی تصریح کرد: سيستم ارجاع نظارت از تيرماه در كل استان اجرايي گردید اما گزارشهايي مبني بر عدم ارسال تعدادی از پروژه ها به دفاتر نمايندگي هستيم كه اين موضوع بايد آسيب شناسي گردد.

لزوم تقویت تعامل با شهرداريها و مراجع مرتبط با سازمان

علی نیا با تاکید بر تقویت ارتباطات برون سازمانی خاطر نشان کرد: با توجه به مسئوليتي كه طبق قانون براي ما تكليف شده، تعامل و ارتباط مناسبي بايد با شهرداريها و سایر مراجع مرتبط صورت گيرد و با رفع دغدغه ها در مسيري حركت كنيم تا همه ساختمانها از خدمات مهندسی برخوردار باشند. باید با تقويت وحدت و همدلي در بخشهای مختلف، حافظ منافع سازماني باشيم.

علی نیا یاد آور شد: آموزش حرفه ای به اعضا باید در دستور کار سازمان قرار گیرد.در ادامه این نشست هر یک از روسا به ارائه نقطه نظرات و دغدغه های خود پرداختند.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی برق ۹۶

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۷ بهمن ۹۶
292 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0