نامه مهم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ضرورت همدلی عضوهای نظام مهندسی برای بهبود جایگاه سازمانی

سازمانهای نظام مهندسی در چندسال اخیر مورد هجمه های زیادی از طرف رسانه ها و بخشی از تشکلهای صنعت ساختمان قرار گرفته اند که در این زمینه می بایست آسیب شناسی دقیقی از وضعیت موجود و تحلیل نقدهای مطرح گردیده صورت گیرد.

کد خبر: 961121020 تاریخ انتشار: شنبه ۲۱ بهمن ۹۶ - ۹:۵۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،سازمانهای نظام مهندسی در چندسال اخیر مورد هجمه های زیادی از طرف رسانه ها و بخشی از تشکلهای صنعت ساختمان قرار گرفته اند که در این زمینه می بایست آسیب شناسی دقیقی از وضعیت موجود و تحلیل نقدهای مطرح گردیده صورت گیرد.ضرورت همدلی عضوهای نظام مهندسی برای بهبود جایگاه سازمانی

ضرورت همدلی عضوهای نظام مهندسی برای بهبود جایگاه سازمانی

ضرورت همدلی عضوهای نظام مهندسی برای بهبود جایگاه سازمانی

ضرورت همدلی عضوهای نظام مهندسی  برای بهبود جایگاه سازمانی

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در نشست مشترک هیات مدیره با ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در هتل کاروانسرای آبادان برگزار گردید بر ضرورت همدلی عضوهای نظام مهندسی برای بهبود جایگاه سازمانی تاکید کرد.
کورش خواجوی در بخشهایی از اظهاراتش ضمن تشکر از حضور رجبی در استان خوزستان بیان کرد: سازمانهای نظام مهندسی در چندسال اخیر مورد هجمه های زیادی از طرف رسانه ها و بخشی از تشکلهای صنعت ساختمان قرار گرفته اند که در این زمینه می بایست آسیب شناسی دقیقی از وضعیت موجود و تحلیل نقدهای مطرح گردیده صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان ساخت: اتخاذ رویکردهای قانونی ریاست شورای مرکزی سبب شده که همدلی هیات مدیره برای پیگیری اهداف مطرح شده در قانون نظام مهندسی بیش تر شده و انتظار میرود که این همدلی، هماهنگی و همراهی به طور مستمر ادامه داشته باشد.
عضو کمیسیون روسای نظام مهندسی کشور تصریح کرد: موجهای رسانه ای اخیر سبب شده که نظام مهندسی همدلی بیش تر و مشارکت فعال تری برای رفع مشکلات خود داشته باشد که این را باید به فال نیک گرفت.

ضرورت همدلی عضوهای نظام مهندسی برای بهبود جایگاه سازمانی

وی یاد آور شد: ما در سه جبهه باید موضوعات را برای افکار عمومی تبیین کنیم، عضوهای چهارصد و پنجاه هزار نفری سازمان، بخش دولتی، مردم، در این راستا روابط عمومیها به عنوان مشاوران رسانه ای سازمانها نقش تعیین کننده ای دارند و این مهم اهمیت جایگاه روابط عمومی را دو چندان مینماید.
خواجوی ادامه داد: تحلیل وظایف و توقعات هرکدام از این سه مخاطب (مردم، اعضا سازمان و دولت) باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا هیات مدیره را در تصمیمگیری نهایی یاری کند.
وی تصریح کرد: ما باید به نقد و اصلاح خود بپردازیم، بخشی از نقدهایی که از طریق مردم، دستگاههای دولتی و عضوهای سازمان مطرح می گردد بجا است و لازم است شورایی تشکیل شود که این نقدها را بررسی کند.

منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ بهمن ۹۶
141 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0