ضرورت زمان معاصر براي فرآيند خلق مهندسي جوان مجیدی بیان داشت؛

بازتعريف نظام آموزش ؛ ضرورت زمان معاصر براي فرآيند خلق مهندسي

جوان مجيدي ریاست كمسيون آموزش ، پژوهش سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور عنوان داشت: بازتعريف نظام آموزش ، بعنوان الزام زمان معاصر براي فرآيند خلق مهندسي است.

کد خبر: 970312007 تاریخ انتشار: شنبه ۱۲ خرداد ۹۷ - ۱۲:۵۱ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،جوان مجيدي ریاست كمسيون آموزش ، پژوهش سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور عنوان داشت: بازتعريف نظام آموزش ، بعنوان الزام زمان معاصر براي فرآيند خلق مهندسي است.

ضرورت زمان معاصر براي فرآيند خلق مهندسي

ضرورت زمان معاصر براي فرآيند خلق مهندسي

بازتعريف نظام آموزش ؛ ضرورت زمان معاصر براي  فرآيند خلق مهندسي

در نشستی كه هفته گذشته در وزارت راه و شهرسازي با حضور مظاهريان معاونت مسكن و ساختمان وزير و مهندس رجبي ریاست سازمان نظام مهندسي كشور و جوان مجيدي ریاست كمسيون آموزش ، پژوهش سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تشكيل گردید، جوان مجيدي بر بازتعريف نظام آموزش ، بعنوان الزام زمان معاصر براي فرآيند خلق مهندسي تاكيد كرد.
جوان مجيدي تصریح کرد: آموزش، كليد طلايي توسعه و دانايي، زمينه ساز پيشرفت و تعالي روز افزون است . امروز به کمک پيشرفتهاي پرشتاب و حيرت انگيز انسان معاصر در عرصه ها ي گوناگون آگاهي طلبي، در شرايطي قرار داريم كه سازمانهاي فراگير تخصص محور، بيش از هر زمان ديگر، به باز تعريف نظام آموزش و بازآموزي درون سازماني و منطبق ساختن آن با پرسشها و نيازهاي نو و هم چنين شيوه ها و روشهاي تازه تر و كارآمدتر ، نياز دارند .
طبق اين اساس ، هيچ دستگاه يا سيستمي وجود ندارد كه بتواند صرفاً با اتكا بر قابليتهاي استراتژيك نظري و ذخاير تجربي خود، در عرصه هاي رقابت خيز كنوني دوام آورد و مطالبات مخاطبان خود را، با شتاب، دقت، صحت و كيفيت مناسب و قابل قبول پاسخ دهد .
از اين رو ضرورت دارد به موازات كوششهايي كه براي حفظ و بهينه سازي ساختارهاي تئوريك اجرايي سازمانهاي فعال و تخصص گرا انجام ميپذيرد، زمينه ها و موجبات لازم براي تقويت بالندگي و پويايي جريان آموزش در آن ها، به نيكويي و با نگاه به چشم اندازهاي آينده، فراهم آيد . بدون ترديد در پرتو اضلاع نوراني منشور آموزش، دانستگي، پژوهش و فعاليتهاي كاربردي، اسباب ترقي و كمال مهيا شده و شرايط لازم براي رسیدن به توازن و پايداري نسبي در حيطه سازمانها، شكل ميپذيرد .
سازمان نظام مهندسي ساختمان هم به اعتبار ماهيت و ساختار ذاتي خود، در شمار سازمانهايي است كه آموزش و بازآموزي مستمر و هدفمند در آن ها نقش اساسي دارد . اعضاي اين سازمان فراگير و تخصصي، در صورتي ميتوانند از عهده تكاليف سازماني خود برآيند كه به دانش و فناوري روزآمد، در تمامي عرصه ها و زمينه هاي هم پيوند با : معماري، عمران، مكانيك، برق، نقشه برداري، ترافيك و شهرسازي دسترسي داشته باشند و علاوه بر الزام عملي به كسب دانسته ها و يافته هاي نوين بتوانند موجبات تحقق علمي مطالعات و پژوهشهاي نظري خود را نيز در چارچوب مقررات و ضوابط مدرن، فراهم آورند .
بند (سه) ماده (پانزده) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي، به نحو كلي، بدين وظيفه خطير و اساسي، اشارتي صريح و الزام آور دارد . در اين بند، ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزش و انتشارات، مورد تاكيد قرار گرفته است . دستيابي به سطوح ممتاز دانش فني در شرايط فعلی عصر ما، موضوع چندان ساده اي نيست و نميتوان براحتي از كنار آن عبور كرد و اهميت و ضرورت آن را ناديده گرفت . اين ارتقاء و بالندگي، در هر ترازي كه مورد انتظار باشد، نياز به باز تعريفهاي مداوم و عالمانه و در كنار آن برنامه ريزي منسجم و كارآمد دارد تا از طريق آن بتوان اندازه دانش، آگاهي و مهارت تجربي  نيروي انساني را بصورت روش مند مورد سنجش قرار داد و براي رشد كيفي آن، برنامه هاي علمي مناسب را به مرحله اجرا گذاشت .

ضرورت زمان معاصر براي فرآيند خلق مهندسي

آن چه از طريق خدمات متنوع و گوناگون نخبگان شاغل در عرصه هاي تخصصي مورد اشاره از طريق مهندسان به عموم شهرواندان ارائه مي گردد، بايستي به اندازه كافي نو و روزآمد باشد و در عين حال نوعي تناسب منطقي با مولفه هاي اقليمهاي متفاوت و حتي منشهاي فرهنگي متكثر را نيز نشان دهد .
پيشرفتهاي شتاب آلود و  اعجاب انگيز مهندسي در حيطه هاي پيش گفته، طي ساليان اخير بگونه اي رقم خورده است كه زندگي انسان هزاره سوم را بشدت تحت تاثير قرارداده و در جهت پاسخ گويي به تنوع طلبي و نوجويي جوامع كنوني، روز به روز، ابعاد و وجوه عميق تري يافته است .
انسان نوگراي سالهاي نخستين هزاره سوم، برخلاف پيشنيان خود، تنها به داشتن سرپناه و مسكني متعارف نمي انديشد و براي خانه و فضاهاي شهري، تعريفي قايل است . در اين تعريف نو، فضايي كه براي زندگي طراحي ميشود، فضايي است كه لزوماً تمامي عناصر و مواد زندگي جديد را در خود دارد و بركنار از يافته هاي نو و متفاوت نيست . در چنين فضايي، انسان عصر ما، علاوه بر جستجوي ثبات، آرامش، زيبايي و ماندگاري، خواهان بهره جويي از آخرين سطوح و لايه هاي تكنولوژي و فناوري روز است . اين تمايل در خور توجه، خصوصاً در موضوعاتي نظير :
سبك سازي، استفاده از انرژيهاي نو و تجديد پذير، بهره گيري از الگوهاي متناسب با مولفه هاي زيست محيطي، سكونت در عرصه هاي زير زميني و جز آن، بيش تر و بارزتر است .
نظام مهندسي ساختمان، بر آنست تا با اتخاذ تمهيدات مناسب و كارآمد، حضور آرامش را در متن وظايف و عملكرد خود، ملموس تر از گذشته حس كرده و با تبيين جايگاه خطير آن، راه را براي ارتقاي روز افزون فرهنگ آموزش پذيري و نظام فراگيري در تمامي سطوح و لايه هاي كاركردهاي كنوني، هموارتر سازد و با كوشش بيش تر در مسير ترويج بازآموزي، از دستاوردهاي عيني آن براي ياري رساندن به ارتقاي جايگاه ارزشي خود، برخوردار شود .
بی شک، اگر براي فرايند خلاق مهندسي، شان و منزلتي فراتر از شان و منزلت كنوني در نظر آوريم و شهروندان را نيز به هم سويي با آن ترغيب نماييم مهندسان در جايگاه نوين خود، صرفاً شاغلاني متخصص و خبره نخواهند بود . بلكه در عين برخورداري از اين مولفه ذاتي و هويت سازماني، خود را در قبال واكاوي اسرار طبيعت پيرامون خود و سعی در مسير به سازي عناصر و اجزاي دخيل در سعادت و بهكامي انسان، متعهد خواهند يافت و به قدر بضاعت خود براي تبيين زيبايي، شگفتي و عظمت هندسه شگفت انگيز آفرينش خواهند كوشيد.

منبع : اقتصاد ایران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

نظام مهندسی مکانیک

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۲ خرداد ۹۷
368 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0