انتخابات هیأت مدیره های نظام مهندسی و نقش تعیین کننده اعضای سازمان مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی

انتخابات هیأت مدیره های نظام مهندسی و نقش تعیین کننده اعضای سازمان

محمدرضا محمدیان گفت: نظام مهندسی ساختمان، حدود بیست و دو سال پیش بمنظور ساماندهی به فعالیت های مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه، و با حمایت های وزارت راه و شهرسازی پا به عرصه وجود گذاشت. مروری بر عملکرد ۷ دوره هیأت مدیره ها در ادوار گذشته پرونده فعالیت این سازمان، و مقایسه آن با مفاد ماده ۲ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، میتواند معیار مناسبی برای بررسی عملكرد این ارگان باشد.

کد خبر: 970620014 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۰ شهریور ۹۷ - ۷:۱۱ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،محمدرضا محمدیان گفت: نظام مهندسی ساختمان، حدود بیست و دو سال پیش بمنظور ساماندهی به فعالیت های مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه، و با حمایت های وزارت راه و شهرسازی پا به عرصه وجود گذاشت. مروری بر عملکرد ۷ دوره هیأت مدیره ها در ادوار گذشته پرونده فعالیت این سازمان، و مقایسه آن با مفاد ماده ۲ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، میتواند معیار مناسبی برای بررسی عملكرد این ارگان باشد.

انتخابات هیأت مدیره های نظام مهندسی و نقش تعیین کننده اعضای سازمان

انتخابات هیأت مدیره های نظام مهندسی و نقش تعیین کننده اعضای سازمان

انتخابات هیأت مدیره های نظام مهندسی و نقش  تعیین کننده اعضای سازمان

ساختار موجود تشكیلاتی نظام مهندسی ساختمان،  با هیچیك از ساختارهای جهانی سازگاری نداشته و برخی از عملكردهای نادرست این نظام در گذشته ناشی از ساختار پیچیده و و نه چندان مطلوب آن میباشد.
پیش از تشکیل این سازمان نوعی خلا قانونی در امور مهندسی ساختمان كه بخش بسیار بزرگی از سرمایه های كشور را نیز به خود اختصاص داده است، خود نمائی میکرد. یکی از اهداف مقنن ایجاد یك تشكل تخصصی و غیر دولتی و مقتدر جهت سازماندهی مهندسان و فعالیتهای آنها بوده است.
سازمان نظام مهندسی بزرگترین تشکل مردم نهاد در کشور می باشد و پیش بینی می شود که اعضای این سازمان طی ۴ سال آینده با توجه به روند فارغ التحصیلان دانشگاهها، به ۲ برابر ظرفیت کنونی افزایش یافته و در کشور ۱ میلیون مهندس به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند، این کمیت بزرگ از یک طرف، فرصت و از یک طرف، تهدید است.
از این نظر که تعامل و هم افزایی این بخش قابل توجه از نخبگان و تحصیل کردگان موجب بهبود عملکرد و کیفیت صنعت ساختمان که بزرگترین صنعت در کشور می باشد، فرصت است اما از این نظر که عنوان تشکل مدنی و مردم نهاد به علت مشکلات ساختاری و موانع جدّی موجود که در مسیر عملکردی آن طی سالهای گذشته شاهد آن هستیم و تا به حال رفع نشده است و روز به روز هم به بهانه های مختلف به این مشکلات افزوده می شود به یک سازمان ناکارآمد تبدیل شود، تهدید است  .
آن چه که این سازمان را تضعیف و ناکارآمد معرفی میکند و به عنوان معضل مشهود درون سازمانی جلوه بیش تری دارد نرخ مشارکت خیلی پایین در انتخابات نظام مهندسی ساختمان در استانهاست که در ادوار و سنوات گذشته به طور متوسط تنها در حد تقریباً ۱۰ درصد بوده است که این موضوع  یکی از علائم هشدار دهنده برای فاصله گرفتن نظام مهندسی ساختمان با ماهیت مدنی و مردم نهاد خود می باشد. زیرا در ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأمین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای را از عوامل تحقق قانون مذکور در سطح کشور مورد انتظار قانونگذار بوده است.
اگر بخواهیم میان نرخ مشارکت اعضای ۲ تشکل نظام مهندسی ساختمان و نظام پزشکی کشور مقایسه ای داشته باشیم نشان می دهد که مشارکت در انتخابات نظام پزشکی معادل ۲۵ درصد یعنی شرکت کردن ۵۳ هزار عضو از دویست و ۱۳ هزار عضو نظام پزشکی است که این مشارکت دو نیم برابر نسبت شرکت در انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور بوده که تقریباً ۱۰ درصد اعضای آن در انتخابات مشارکت داشته اند.
در ادوار گذشته بعضی از اعضای هیات مدیره دراستانها با حد نصاب رأی حداقلی انتخاب شده اند و به طور واضح تر این افراد با رأی کم تر از ۲ درصد کل اعضا به عنوان هیات مدیره انتخاب شده اند.
نکته مهم تر اینست که در حوزه جامعه مهندسی کشور نیز وضعیت مقبولیت و اعتماد شرایط خوبی ندارد و این بی اعتمادی ناشی از عملکرد نامطلوب بعضی از مهندسان ناظر عضو نظام است که به دور از اخلاق حرفه ای شأن و منزلت خودرا رعایت نکرده و نسبت به انجام تکالیف قانونی خود کاهلی نشان داده و نتیجه و بازتاب این نوع عملکرد تأثیرات منفی گسترده ای در اذهان عمومی جامعه گذاشته است.
البته این موضوعات علل دیگری هم وجود دارد:
•ضعف ساختاری مجموعه قانون و آئین نامه در نظارت صحیح بر عملکرد اعضای نظام و برخورد با تخلفات انتظامی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی
• نامشخص بودن جایگاه نظام مهندسی ساختمان در فرآیند صدور پروانه ساختمان تا پایانکار پروژه ها

انتخابات هیأت مدیره های نظام مهندسی و نقش تعیین کننده اعضای سازمان

•نا مشخص بودن میزان تاثیرگذاری سازمان نظام مهندسی در جلوگیری از تخلفات ساختمان با وجود ماده صد قانون شهرداریها.
• بروز پدیده بی عدالتی و گروه گرایی و باند بازی در بین اعضای سازمان نظام مهندسی که متعاقباً سبب عدم مشارکت آن ها در انتخابات هیأت مدیره ها شده است.
•  بی توجهی دولت نسبت به ایفای وظایف و فعالیتهای نظام مهندسی ساختمان، این درحالیست که با استفاده از اختیاراتی که قانونگذار به این سازمان داده است، میتوانست تحول گسترده ای در صنعت ساخت و ساز کشور ایجاد کند.
• نفوذ شخصیتها و جریانات سیاسی و متعاقب آن کاهش وجه حرفه ای و تخصصی نظام مهندسی در سالهای گذشته.
نتیجه گیری:
سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک تشکل غیر دولتی از نقش و جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان برخوردار است. طبق انتظارات مقنن، موارد متعددی از برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌ های اسلامی در معماری و شهرسازی، برنامه‌ ریزی برای رشد و اعتلای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان این عرصه، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تنظیم روابط میان صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان به عهده این سازمان است. از این منظر شاید کم تر نهادی مردمی و تخصصی به صورت مستقل در کشور وجود داشته باشد.، ولی برای اداره امور چنین سازمانی و درپاسخ به پرسش مطروحه که منتخبین دوره هشتم هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان چه ویژگیهایی می بایستی داشته باشند؟ با توجه به موارد صدرالذکر، تیتر وار به ویژگی های لازم برای هیات مدیره اشاره ای مختصر خواهیم داشت.  بنابراین علاوه بر خصوصیات مندرج در قانون، اعضا هیات مدیره ترجیحا بایستی از خصوصیات ذیل هم بهره مند باشند:
ویژگی شخصیت فردی
ویژگی توان و تدبیر مدیریتی
آشنایی با مجموعه قوانین وآئین نامه های جاری
مقبولیت اجتماعی یا حرفه ای در سطح استان و کشور
صاحب نظر در امور نظام مهندسی و مباحث مربوطه
عدم وابستگی وعضویت تاثیرگذار در جناح های سیاسی
توانایی برقراری ارتباط مناسب با اعضا از یک طرف و نهادهای مرتبط و تاثیرگذار از طرف دیگر
مع الوصف برای هریک از اعضای نظام مهندسی ساختمان تکلیفی لازم و تعهدی حرفه ای ایجاد می شود، تا در روز انتخابات با عزمی راسخ و تصمیمی جدی نمایشی از حضور جامعه مهندسی در پای صندقهای رأی را به نمایش بگذارند. و با انتخاب اشخاصی با ویژگیهای عنوان شده آرایشی نو در ساختار مدیریتی این تشکل ایجاد کنند.
* مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی
منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود رایگان جزوه آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ شهریور ۹۷
500 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0