نگاهی به دعوت وزیر راه و شهرسازی از هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان طاهره نصر

نگاهی به دعوت وزیر راه و شهرسازی از هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۴۵۲ مورخ یازدهم آذرماه نود و هفت وزیر راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان خود را مأمور به تشکیل نشست فوق العاده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کرده که این امر از چند جنبه قابل بررسی است. اول از دیدگاه موارد قانونی و دوم از دیدگاه جایگاهی است که شورای مرکزی دارد.

کد خبر: 970914010 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ - ۳:۲۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۴۵۲ مورخ یازدهم آذرماه نود و هفت وزیر راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان خود را مأمور به تشکیل نشست فوق العاده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کرده که این امر از چند جنبه قابل بررسی است. اول از دیدگاه موارد قانونی و دوم از دیدگاه جایگاهی است که شورای مرکزی دارد.

نگاهی به دعوت وزیر راه و شهرسازی از هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

نگاهی به دعوت وزیر راه و شهرسازی از هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

نگاهی به دعوت وزیر راه و شهرسازی از  هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

طاهره نصر*
۱- موارد قانونی:
طبق ماده بیستم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای شورای مرکزی (که به تعداد بیست و پنج نفر عضو اصلی می باشند) باید شرط عضویت در هیأت مدیره سازمان استان را دارا باشند.

همچنین براساس ماده صد و سه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نشست های فوق العاده هیأت عمومی میتواند بنا به دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل گردد که براساس ماده صد و چهار همین آیین نامه این نشست با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها رسمیت خواهد یافت و افتتاح و اداره جلسه هیأت عمومی تا تعیین هیأت رئیسه بر عهده دستگاه دعوت کننده خواهد بود. همچنین مطابق ماده ۱۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، نشست های شورای مرکزی با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل سیزده رأی موافق معتبر است.

با توجه به این که در انتخابات اخیر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی برای استانها تنها سیزده نفر از اعضای فعلی (دوره هفتم) شورای مرکزی موفق به کسب رأی برای حضور در هیأت مدیره دوره هشتم استان شده اند و بنابراین وفق مواد فوق الذکر شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده اند، تشکیل نشست فوق العاده هیأت عمومی با دعوت وزیر راه و شهرسازی را میتوان قدمی مؤثر برای رفع خلأ قانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست که این مورد قطعا قدمی برای اصلاحاتی است که وزارت راه و شهرسازی در مهندسی هم آن را جستجو میکند.

۲- جایگاه شورای مرکزی:
لزوم مشارکت و حضور فعال مهندسان در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ورود حرفه مندان مهندسی به هیأت مدیره ها امری ضروری است. روشن است که هدایت سازمان های نظام مهندسی ساختمان بایستی به افرادی سپرده شود که علاوه بر مسئولیت پذیری، حس تعلق خاطر به شهرها را نیز داشته باشند و در حفظ هویت شهرها کوشا باشند.

از سویی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اهدافی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده است که از آن جمله میتوان به تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ارتقا کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه، حمایت از مردم بعنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری، حفظ و افزایش منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی، فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و تشکلهای مهندسی و حرفه ای ساختمان و … اشاره کرد.

با گذشت بیش از ۲ دهه از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتخاب اعضای شورای مرکزی براساس آن چه در ماده صد و شش آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان شده، تیر ماه هر سال است که با طی فرایند قانونی، فعالیت شورای هر دوره به آذر ماه همان سال موکول می شود که این مسأله ممکن است برای بسیاری از افراد دوره قبل، انگیزه فعالیت را کاهش دهد.

چرا که بسیاری از افراد ممکن است در هیأت مدیره استان خود در دوره جدید حضور نداشته باشند. اقدام وزیر راه و شهرسازی را در راستای توجه به تشکیل هیأت عمومی فوق العاده برای انتخاب اعضای شورای مرکزی باید اقدامی شایسته دانست. چرا که هم فاصله زمانی ایجاد گردیده بین انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای شورای مرکزی حذف می گردد که این مورد میتواند به حذف خلأ قانونی قانون نظام مهندسی در ماده فوق الذکر منجر گردد که حاکی از شرط عضویت در شورای مرکزی، عضویت در هیأت مدیره استان عنوان شده است و هم این که این مورد میتواند به استفاده از دیدگاه نوین اعضای جدیدالورود به هیأت مدیره استانها منجر گردد. هر چند باید توجه کرد که فعالیت شورای مرکزی تا آغاز بکار دوره جدید (هشتم) که در واقع قرارگیری رُکنی جدید است، برقرار است.

نگاهی به دعوت وزیر راه و شهرسازی از هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

بنابراین اقدام وزیر راه و شهرسازی در برگزاری هیأت عمومی فوق العاده و انتخاب زودرس اعضای شورای مرکزی را باید دورانی جدید در راه تعامل (و نه تقابل) با اعضا و نیز وزارت راه و شهرسازی دانست و اهداف اعتلایی سازمان نظام مهندسی را بازتعریف کرد که این خود چالشی بس بزرگ است. اگر سازمان نظام مهندسی خود را حافظ حقوق عمومی و مسئول ارتقای کیفیت ساخت و ساز می‌ داند، شایسته است

اصلاحات اساسی را در پیکره خود انجام دهد که بتوان نیل به اهداف آرمانی را شاهد بود. هم چنین بجاست که با تدوین یک برنامه راهبردی با در نظرگرفتن مطالبات ذینفعان داخلی و خارجی سازمان، این سازمان را به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل نمایند تا بتواند با حداقل بوروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسین، بیش ترین رضایت‌مندی را کسب کند

و به اهداف پیش بینی شده در قوانین که مهم ترین آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز درکشور است در قالب یک برنامه بلندمدت از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان‌های ذی ربط دست پیدا کند و از طرفی قادر باشد مسائل تأثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی و قبل از رویارویی، تشخیص و برای آن ها راهکار پیدا کند.

* ریاست گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

منبع : خبرآنلاین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام مهندسی ۹۷

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ آذر ۹۷
216 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0