گزارش آماری تحلیلی از انتخابات هیئت مدیره دوره هشتم سازمان استان یزد آماری تحلیلی از انتخابات

گزارش آماری تحلیلی از انتخابات هیئت مدیره دوره هشتم سازمان استان یزد

،اداره کل راه و شهرسازی آمار تحلیلی نتایج هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان استان یزد را که روز دوازدهم مهر ماه برگزار گردید منتشر کرد.

کد خبر: 971019014 تاریخ انتشار: چهار شنبه 9 ژانویه 19 - 6:07 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان  نظام مهندسی ساختمان یزد،اداره کل راه و شهرسازی آمار تحلیلی نتایج هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان استان یزد را که روز دوازدهم مهر ماه برگزار گردید منتشر کرد.

گزارش آماری تحلیلی از انتخابات هیئت مدیره دوره هشتم سازمان استان یزد

گزارش آماری تحلیلی از انتخابات هیئت مدیره دوره هشتم سازمان استان یزد

گزارش آماری تحلیلی از انتخابات هیئت مدیره دوره هشتم سازمان استان یزد

طبق این آمار از مجموع ۶۴۸۲ نفر مهندسان واجد شرایط رای دادن فقط ۱۴۴۲ نفر معادل 22/2 درصد موفق شدن آراء خود را به صندوقها بریزند، که از این تعداد هشتصد و بیست و هشت نفر دارای پروانه اشتغال بوده اند. هم چنین تعداد مهندسان زن مشارکت کننده در انتخابات صد و سه نفر بود به این معنی که از هر ۱۴ نفر شرکت کننده تنها یک نفرشان از بانوان مهندس بوده است.

در این گزارش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات از نظر رشته تخصصی نیز عنوان شده است.
بالاترین آمار مربوطه به مهندسان عمران با ششصد و پنجاه و هفت رای است و بعد از آن رشته های معماری، برق، مکانیک به ترتیب با سیصد و هفتاد و دو، دویست و ده و صد و پنجاه و هشت نفر در رده های بعدی هستند. در این انتخابات تنها سی و دو نفر نقشه بردار، نه نفر شهرساز و ۲ نفر از رشته ترافیک رأی خود را به صندوق ریخته اند. مجموع مشارکت شهرستان ‌ها نیز در این انتخابات به 15/35 درصد کل رای‌دهندگان میرسد که بیش ترین آمار مربوط به میبد با 6/9 درصد و کم ترین آمار مربوط به مهریز با 1/1 درصد است. از سایر شهرستان ها تعداد شرکت کنندگان تقریبا متناسب با تعداد مهندسان عضو بوده است.

گزارش آماری تحلیلی از انتخابات هیئت مدیره دوره هشتم سازمان استان یزد

نکته جالب آن که حدود یک سوم رای دهندگان در ۳ ساعت پایانی زمان رای گیری در شعب اخذ رای حضور یافته اند. نکته دیگر آن که تعداد آراء هیچیک از منتخبان رشته عمران به عدد ششصد و پنجاه و هفت نفر رای دهندگان رشته عمران نرسیده است در حالیکه در بقیه رشته ها آمار رای منتخبان از تعداد شرکت کنندگان رشته مربوط به خودشان بیش تر است و این رقم در باره منتخب رشته نقشه برداری به بالاترین عدد رسیده است.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

مباحث آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
9 ژانویه 19
128 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0