ثبت نام جهت انتخاب مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نیم ور انتخاب مسئول دفتر نمایندگی

ثبت نام جهت انتخاب مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نیم ور

در اجرای مواد هشت و چهارده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار، ماده هفتاد و شش و ماده صد و چهارده آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و پنج و اصلاحی سال نود و چهار بمنظور همکاری در تنسیق امور کنترل و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و ارتباط بیش تر سازمان با اعضای شهرستان ها و ساماندهی مشارکت هرچه بیش تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و بر اساس نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان های تابعه، هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در نظر دارد نسبت به انتخاب مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نیم ور اقدام کند.

کد خبر: 971022008 تاریخ انتشار: شنبه 12 ژانویه 19 - 12:38 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکزی،در اجرای مواد هشت و چهارده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار، ماده هفتاد و شش و ماده صد و چهارده آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و پنج و اصلاحی سال نود و چهار بمنظور همکاری در تنسیق امور کنترل و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و ارتباط بیش تر سازمان با اعضای شهرستان ها و ساماندهی مشارکت هرچه بیش تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و بر اساس نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان های تابعه، هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در نظر دارد نسبت به انتخاب مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نیم ور اقدام کند.

ثبت نام جهت انتخاب مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نیم ور

ثبت نام جهت انتخاب مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نیم ور

ثبت نام جهت انتخاب مسئول دفتر نمایندگی  شهرستان نیم ور

لذا از واجدین شرایط تقاضا دارد درخواست کتبی و تکمیل فرمهای ثبت نام (فرم یک و دو) خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ بیست و هفتم دی ماه نود و هفت از سایت markazieng.ir دانلود کرده و بعد از تکمیل آن تحویل دبیرخانه سازمان دهد.
شرایط متقاضیان:
1- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر پایه ۱ در یکی از رشته های اصلی
تبصره: در صورت عدم وجود داوطلب دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر پایه یک، هیأت مدیره میتواند با حفظ تمامی شرایط از اشخاص دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر در رشته های اصلی با پایه دو برای عضویت در هیأت اجرایی دفتر نمایندگی استفاده کند.
2- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر
3- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
4- نداشتن سوء پیشینه کیفری

ثبت نام جهت انتخاب مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نیم ور

5- نداشتن هر گونه رابطه استخدامی با سازمان استان
6- عدم هر گونه رابطه استخدامی با وزارت راه و شهرسازی/وزارت کشور/شهرداریها/بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مراجع صدور پروانه/عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا
7- داشتن حسن شهرت در شهرستان مربوطه
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

مباحث آزمون نظام مهندسی نقشه برداری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
12 ژانویه 19
143 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0