تحویل دستگاه شتاب نگار به استان خراسان رضوی قابل توجه عضوهای محترم

قابل توجه عضوهای محترم که به هياتهاي حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شوند

به اطلاع عضوهای محترم ميرساند كه با استناد به بند چهاردهم ماده پانزده قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يكي از وظايف هيئت مديره محترم سازمان، معرفي نماينده سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوی جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي عضوهای سازمان ميباشد ضمن اين كه طبق مفاد بند سه ماده دویست و چهل و چهار قانون مالياتهاي مستقيم ، مرجع رسيدگي به اختلافهاي مالياتي، "هيئت حل اختلاف مالياتي" است كه شامل افراد زير ميباشد

کد خبر: 961108003 تاریخ انتشار: یکشنبه ۸ بهمن ۹۶ - ۱:۰۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ، به اطلاع عضوهای محترم ميرساند كه با استناد به بند چهاردهم ماده پانزده قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يكي از وظايف هيئت مديره محترم سازمان، معرفي نماينده سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوی جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي عضوهای سازمان ميباشد ضمن اين كه طبق مفاد بند سه ماده دویست و چهل و چهار قانون مالياتهاي مستقيم ، مرجع رسيدگي به اختلافهاي مالياتي، “هيئت حل اختلاف مالياتي” است كه شامل افراد زير ميباشد :قابل توجه عضوهای محترم که به هياتهاي حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شوند

قابل توجه عضوهای محترم که به هياتهاي حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شوند

قابل توجه عضوهای محترم که به هياتهاي حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شوند

قابل توجه عضوهای محترم که به هياتهاي حل  اختلاف مالياتي ارجاع مي شوند

يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي.
يك نفر قاضي بمعرفي قوه قضاييه.
يك نفر نماينده از تشكل صنفي مودي مالياتي
با توجه به موارد فوق ، خوشبختانه با پيگيريهاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي ، ۲ نفر ( آقايان مسعود شهركي و محمدرضا قانع ) بعنوان نمايندگان سازمان نظام مهندسي ساختمان براي حضور در هيئت حل اختلاف مالياتي استان خراسان رضوي تعيين و احكام آنها صادر شده است و لذا در صورتيكه موديان محترم مالياتي عضو سازمان نظام مهندسي باشند و نوع فعاليت آنها ارائه خدمات فني و مهندسي باشد و درخواست كتبي ارائه کنند، سازمان امور مالياتي موظف است از نماينده سازمان نظام مهندسي بعنوان عضو سوم هيئت حل اختلاف مالياتي در نشست ها رسيدگي به پرونده مالياتي مهندسين دعوت بعمل آورد.
لذا بدين وسيله به اطلاع اعضاي محترم سازمان رسانده ميشود، در صورتيكه نسبت به برگه تشخيص مالياتي ابلاغ شده به خودشان معترض هستند ، هم زمان با تسليم اعتراض خود به برگه تشخيص مالياتي ( با رعايت مهلت قانوني) لازم است كه :

قابل توجه عضوهای محترم که به هياتهاي حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شوند

به صورت كتبي از سازمان امور مالياتي درخواست کنند كه نماينده سازمان نظام مهندسي براي حضور در هيئت حل اختلاف مالياتي دعوت شود.
ضمن اين كه به مهندسين محترم توصيه مي شود رونوشت نامه درخواست كتبي خود به سازمان امور مالياتي را به سازمان نظام مهندسي ارائه و در دبيرخانه سازمان ثبت و پيگيري کنند كه دعوتنامه مربوطه از سوی سازمان امور مالياتي صادر و به دبيرخانه سازمان نظام مهندسي ارسال گردد و شايسته است قبل از تشكيل نشست هيئت حل اختلاف مالياتي به سازمان مراجعه کرده و هماهنگيهاي لازم با نماينده سازمان را بعمل آورند.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۸ بهمن ۹۶
156 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0