سیستان و بلوچستان

تاثیر مثبت فعالیت‌ های معدنی شرکت مس در استان سیستان و بلوچستان تاثیر مثبت فعالیت‌ های معدنی شرکت مس در استان سیستان و بلوچستان کد خبر 001209023

تاثیر مثبت فعالیت‌ های معدنی شرکت مس در استان سیستان و بلوچستان

تاثیر مثبت فعالیت‌ های معدنی شرکت مس در استان سیستان و بلوچستان ، حضور چهل کوره در استان سیستان و بلوچستان غنیمت است. غنیمتی که باعث ورود تکنولوژی‌های روز به استان شده از سوی دیگر و موجبات پیشرفت استان را فراهم خواهد کرد

۹ اسفند ۰۰ 596 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بنیاد برکت در حوزه معادن سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بنیاد برکت در حوزه معادن سیستان و بلوچستان کد خبر 990613003

سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بنیاد برکت در حوزه معادن سیستان و بلوچستان

سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بنیاد برکت در حوزه معادن سیستان و بلوچستان ، صورت گرفت. سیستان و بلوچستان کلکسیونی از معادن بوده اما تا کنون بخوبی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است

۱۳ شهریور ۹۹ 348 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
الزام معادن با بیش از بیست و پنج نفر کارگر برای استفاده از مسئول ایمنی صلاحیت دار الزام معادن با بیش از بیست و پنج نفر کارگر برای استفاده از مسئول ایمنی صلاحیت دار کد خبر 990606049

الزام معادن با بیش از بیست و پنج نفر کارگر برای استفاده از مسئول ایمنی صلاحیت دار

الزام معادن با بیش از بیست و پنج نفر کارگر برای استفاده از مسئول ایمنی صلاحیت دار ، بیان شد. معادنی که کم‌تر از بیست و پنج نفر پرسنل دارند، عملیات در آنها تحت نظر سرپرست معدن یا مسئول فنی آن انجام میشود

۶ شهریور ۹۹ 300 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کد خبر 1102

تسریع در ارائه گزارش های حوادث معدنی استان سیستان و بلوچستان

۹ آبان ۹۵ 1407 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کد خبر 1100

شناسایی اعضای متخصص در سیستان و بلوچستان

۹ آبان ۹۵ 1877 بازدید بدون نظر ادامه مطلب