سیستان و بلوچستان

سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بنیاد برکت در حوزه معادن سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بنیاد برکت در حوزه معادن سیستان و بلوچستان کد خبر 990613003

سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بنیاد برکت در حوزه معادن سیستان و بلوچستان

سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بنیاد برکت در حوزه معادن سیستان و بلوچستان ، صورت گرفت. سیستان و بلوچستان کلکسیونی از معادن بوده اما تا کنون بخوبی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است

۱۳ شهریور ۹۹ 266 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
الزام معادن با بیش از بیست و پنج نفر کارگر برای استفاده از مسئول ایمنی صلاحیت دار الزام معادن با بیش از بیست و پنج نفر کارگر برای استفاده از مسئول ایمنی صلاحیت دار کد خبر 990606049

الزام معادن با بیش از بیست و پنج نفر کارگر برای استفاده از مسئول ایمنی صلاحیت دار

الزام معادن با بیش از بیست و پنج نفر کارگر برای استفاده از مسئول ایمنی صلاحیت دار ، بیان شد. معادنی که کم‌تر از بیست و پنج نفر پرسنل دارند، عملیات در آنها تحت نظر سرپرست معدن یا مسئول فنی آن انجام میشود

۶ شهریور ۹۹ 210 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کد خبر 1102

تسریع در ارائه گزارش های حوادث معدنی استان سیستان و بلوچستان

۹ آبان ۹۵ 1272 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کد خبر 1100

شناسایی اعضای متخصص در سیستان و بلوچستان

۹ آبان ۹۵ 1614 بازدید بدون نظر ادامه مطلب