توضیحات

این فیلم مجموعه ای چهار فیلم زیر است:بسته طلائی آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران

بسته طلائی آزمون محاسبات عمران

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران

فیلم آمادگی دوره پی عمران     (مشاهده جزئیات)

فیلم آمادگی دوره بارگذاری عمران     (مشاهده جزئیات)

فیلم آمادگی دوره فولاد عمران     (مشاهده جزئیات)

فیلم آمادگی دوره بتن عمران     (مشاهده جزئیات)

 

دانلود گزیده از فیلم

 

 

مدرسان:

جواد قدرتی

مصطفی دوگوهرانی

سید سجاد هادئی

 

منبع:www.Karimi.site

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران

فیلم آمادگی دوره پی عمران     (مشاهده جزئیات)

فیلم آمادگی دوره بارگذاری عمران     (مشاهده جزئیات)

فیلم آمادگی دوره فولاد عمران     (مشاهده جزئیات)

فیلم آمادگی دوره بتن عمران     (مشاهده جزئیات)

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

۲۲ آذر ۹۵
7045 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0