توضیحات

فیلم آموزشی مذکور با بیش از ۳۰ ساعت آموزش کامل مباحث ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱و ۱۲ نظام مهندسی ساختمان برای اولین بار در کشور آماده و قابل استفاده برای داوطلبان رشته عمران نظارت است. تشریح مباحث نظام مهندسی عمران نظارت

تشریح مباحث نظام مهندسی عمران نظارت

مباحث نظام مهندسی عمران نظارت سطح دو

منبع: www.Karimi.site

فیلم آموزشی مذکور با بیش از ۳۰ ساعت آموزش کامل مباحث ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱و ۱۲ نظام مهندسی ساختمان برای اولین بار در کشور آماده و قابل استفاده برای داوطلبان رشته عمران نظارت است.

تشریح مباحث نظام مهندسی عمران نظارت (سطح ۲): مباحث ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱و ۱۲

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

۱۳ آذر ۹۵
4937 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0