برنامه ریزی برای دست‌یابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی جوان مجیدی

برنامه ریزی برای دست‌یابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی

کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز نوزدهم خرداد در نشست مشترک خود با مدیر واحد طرح و برنامه سازمان، عملکرد 3 ساله این کمیسیون را به بحث گذاشت و میزان دستیابی به اهداف، استراتژیها و راهبردهای مشخص شده را بررسی کرد.

کد خبر: 980321007 تاریخ انتشار: سه شنبه 11 ژوئن 19 - 2:10 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز نوزدهم خرداد در نشست مشترک خود با مدیر واحد طرح و برنامه سازمان، عملکرد 3 ساله این کمیسیون را به بحث گذاشت و میزان دستیابی به اهداف، استراتژیها و راهبردهای مشخص شده را بررسی کرد.

برنامه ریزی برای دست‌یابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی

برنامه ریزی برای دست‌یابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی

برنامه ریزی برای دست‌یابی به اهداف جامع آموزش  و پژوهش در شورای مرکزی

جوان مجیدی، ریاست کمیسیون در این مورد، بیان کرد: اقدامات انجام شده برای هرکدام از اهداف و راهبردها و اهم راه‌کارهای مورد نظر برای تحقق نهایی آن ها در این نشست، به مشورت گذاشته شد و پیشنهادات کمیسیون برای دستور کارهای دوره آینده تعیین شد.
محورهای فعالیت و برنامه ‌های کمیسیون در دوره آینده شورای مرکزی و مبنای بودجه ریزی عملیاتی برای آموزش ها وپژوهش ها، طبق برنامه هایی است که با توجه به ساختارهای موجود در شورای مرکزی توسط واحد طرح و برنامه، پی‌گیری می گردد.

برنامه ریزی برای دست‌یابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
11 ژوئن 19
56 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0