مشارکت جامعه مهندسی در سیاست گذاریهای ملی و استانی نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران مطرح کرد:

مشارکت جامعه مهندسی در سیاست گذاریهای ملی و استانی

سودابه مهری نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران روز 2 شنبه 7 اسفند در مراسم گرامیداشت روز مهندس در جمع مهندسان شهرستان محمود آباد ، ضمن تبریک زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس به نقش مهندسین در توسعه استان اشاره کرد و افزود: امروز سازمان نهای نظام مهندسی ساختمان کشور به لحاظ تعداد اعضا و نوع خدماتی که ارائه میدهند ، سازمانی تاثیر گذار در کشور و استان است و جامعه مهندسی در سطح ملی و استانی میتوانند در سیاست گذاریها و مدیریتها مشارکت داشته باشند.

کد خبر: 961208021 تاریخ انتشار: سه شنبه ۸ اسفند ۹۶ - ۶:۲۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، سودابه مهری نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران روز ۲ شنبه ۷ اسفند در مراسم گرامیداشت روز مهندس در جمع مهندسان شهرستان محمود آباد ، ضمن تبریک زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس به نقش مهندسین در توسعه استان اشاره کرد و افزود: امروز سازمان نهای نظام مهندسی ساختمان کشور به لحاظ تعداد اعضا و نوع خدماتی که ارائه میدهند ، سازمانی تاثیر گذار در کشور و استان است و جامعه مهندسی در سطح ملی و استانی میتوانند در سیاست گذاریها و مدیریتها مشارکت داشته باشند.

مشارکت جامعه مهندسی در سیاست گذاریهای ملی و استانی

مشارکت جامعه مهندسی در سیاست گذاریهای ملی و استانی

مشارکت جامعه  مهندسی در سیاست گذاریهای ملی و استانی

مهری، ادامه داد: ارتقاء جایگاه سازمان و توسعه ارتباطات و تعامل با سازمانها و ادارت مرتبط در حوزه ساخت و ساز، نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی در جهت ارتقاء دانش فنی عضوها و نیز ارائه خدمات مهندسی واقعی و کیفی سازی ساخت و سازها رویکرد هیأت مدیره دوره هفتم بوده است.
نایب رئیس اول سازمان با اشاره بر رویکرد هیأت مدیره در دوره هفتم با عنوان این که ساختمان سرمایه ملی است، ادامه داد: کیفیت این سرمایه و دوام به نوع خدماتی که مهندسان در حوزه های مختلف طراحی و اجرا و نظارت ارائه میدهند از این روی نقش مهندسان در توسعه پایداراستان و توسعه صنعت ساختمان دارای اهمیت است.
وی با اشاره به لزوم رعایت اخلاق حرفه ای در ساخت و سازها، تصریح کرد: سوگند نامه، یک اصل در حرفه مهندسی بوده و حفاظت از حقوق شهروندان و بهره برداران وظیفه حرفه ‌اي هر مهندس بوده که فراتر از مسئوليت است .

مشارکت جامعه مهندسی در سیاست گذاریهای ملی و استانی

مهری با عنوان این که روز مهندس فرصتی برای پاسداشت و ارج نهادن به میراث بجا مانده از گذشتگان است، یاد آور شد: حفظ و حراست از میراث گذشتگان امروز به دوش ماست و باید بگونه ای عمل کنیم که نوع خدمات و رفتار حرفه ای ما برای آیندگان ، میراث گران بهایی برای آیندگان به یادگار بگذاریم.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۸ اسفند ۹۶
301 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0