برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مجمع عمومی سازمان

برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور پررنگ اعضا در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار گردید.

کد خبر: 971020023 تاریخ انتشار: پنجشنبه 10 ژانویه 19 - 7:48 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان،مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور پررنگ اعضا در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار گردید.

برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان کردستان

ارائه گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن، ارائه گزارش بازرسین سازمان در مورد گزارش عملکرد سازمان، بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال نود و پنج براساس مواد هشت و بیست و یک شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اظهار نظر بازرسان در مورد ترازنامه منتهی به سال نود و پنج، بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال نود و شش براساس مواد هشت و بیست و یک شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اظهار نظر بازرسان در مورد ترازنامه منتهی به سال نود و شش، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی براساس ماده بیست شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، تصمیمگیری در مورد استرداد یا سرمایه گذاری 4% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال نود و سه در شهرستان سنندج دستورکار این مجمع بود که ادامه بررسی بودجه پیشنهادی نود و هفت و تصمیم گیری در مورد استرداد یا سرمایه گذاری چهار درصد سنندج به علت اتمام وقت به زمان دیگری موکول شد.

با تایید اعضا و هیات رئیسه موقت، یحیی دهیمی به عنوان رئیس، وریا میرزائی و امین وفادار به عنوان ناظرین و دانیال وحدت پناه به عنوان منشی، هیات رئیسه اصلی تعیین شد.

برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

فریدون صالحیان رئیس، وریا سلطانی منشی و کامیار صمدی و مهندس احمد دهی به عنوان ناظرین هیات رئیسه اصلی مجمع عمومی به اداره مجمع و بررسی دستور کار پرداختند.
در آغاز دستورکار، امید محمودی گزارشی از فعالیتهای هیات مدیره را ارائه کرد.
بازرسان سازمان در رابطه با عملکرد، تراز مالی به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
در این مجمع با تایید اعضا ترازنامه منتهی به سال نود و پنج و ترازنامه منتهی به سال نود و شش سازمان مصوب شد.
همچنین مقرر شد به علت اتمام زمان درنظر گرفته شده، ادامه بررسی بودجه پیشنهادی سال نود و هفت در زمان دیگری برگزار شود که به زودی هیات مدیره نسبت به اعلام زمان برگزاری اقدام خواهد کرد.
جزئیات مصوبات بودجه به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
10 ژانویه 19
132 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0