دروغ و خودپسندی در اوایل انقلاب جایی در بدنه مدیریتی کشور نداشت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر در استان تهران

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با عنوان این که انتخاب مهندس ناظر در این سازمان اختیاری شده است، در عین حال با رد برخی شایعات مبنی بر اظهار نظر شهردار تهران در مورد لزوم انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی بیان کرد: بعد از برگزاری جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی تهران با شهرداری تهران، این ارگان پذیرفت که انتخاب مهندس ناظر در تهران اختیاری گردد.

کد خبر: 970411002 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ - ۹:۴۳ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با عنوان این که انتخاب مهندس ناظر در این سازمان اختیاری شده است، در عین حال با رد برخی شایعات مبنی بر اظهار نظر شهردار تهران در مورد لزوم انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی بیان کرد: بعد از برگزاری جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی تهران با شهرداری تهران، این ارگان پذیرفت که انتخاب مهندس ناظر در تهران اختیاری گردد.

اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر در استان تهران

اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر در استان تهران

انتخاب مهندس ناظر در استان تهران  اختیاری گردید

احمد خرم ضمن بیان مطلب فوق، ادامه داد: درحال حاضر انتخاب مهندس ناظر در این سازمان اختیاری شده است و مالک یا کافرما مهندس ناظرخود را انتخاب و سپس به سازمان نظام مهندسی معرفی میکند و بعد از آن سازمان نظام مهندسی مهندس ناظر را به شهرداری معرفی می‌ کند.
وی با عنوان این که بنده تصور می‌ کنم که شیوه جدید انتخاب ناظر می بایست دریک بازه زمانی ۳ ماهه اجرایی گردد، افزود: این دستورالعمل جدید می بایست بصورت آزمایشی در یک بازه زمانی سه ماهه اجرایی گردد و سپس روش جدید انتخاب مهندس ناظر با روش پیشین مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد و نقاط ضعف و قوت آن استخراج گردد و بعد از استخراج نتایج تصمیم نهایی د رمورد تداوم و یا لغو شیوه جدید انتخاب مهندس ناظر اخذ گردد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه اظهارات خود اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر تصمیمی است که با توافق میان نظام مهندسی تهران و وزارت خانه راه وشهرسازی اتخاذ شده است، تصریح کرد: درهمین حال نمانیدگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جلسه دو جانبه ای با شهردار تهران برگزار کرد که در این نشست نمایندگان سازمان توضیحاتی را در مورد نحوه انتخاب مهندس ناظر ارایه دادند و بعد از آن نیز شهردار تهران بحثهای قانونی منطقی را بیان کردند. بعنوان مثال ایشان تاکید داشتند که انتخاب مهندس ناظرمی بایست توسط سازمان نظام مهندسی تهران انجام گردد که بعد از این بحث ما خدمت ایشان پاره ای توضیحات با ادله های قانونی را بیان کردیم و در نهایت ایشان پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را قبول کردند ومقرر گردید که انتخاب مهندس ناظراختیاری گردد.
خرمی، هم چنین در مورد دریافت عوارض پنج درصدی حق النظاره نیز عنوان کرد: طبق بخش نامه وزارت راه مقرر گردیده است که برای دریافت عوارض پنج درصدی هر سازمان مصوبه مجمع خود را داشته باشد و اگرمجمع اخذ آن را تصویب کند سازمان مجاز به دریافت آن است و در صورت عدم تصویب مجمع سازمان ها مجاز به دریافت آن نیستند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: دراین زمینه با توجه به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای اخذ عوارض حق الزحمه نظارت دارای مصوبه مجمع است بنابراین این رقم را دریافت میکند ولی با ابلاغ وزارت خانه راه و شهرسازی وجوه دریافتی را هزینه نمیکند بلکه آن را در حسابی نگه داری میکند تا تکلیف نحوه هزینه کرد آن مشخص گردد.

اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر در استان تهران

خرم با عنوان این که اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی تهران حاصل یک تعامل دو سویه میان سازمان نظام مهندسی تهران و هم وزارت خانه راه وشهرسازی است، اظهار داشت:‌ بعد از ایجاد چالش های مختلف بر سر اجرای بخش نامه های وزارت راه وشهرسازی ما به مسئولین مربوطه پیشنهاد کردیم که رفع چالش های موجود با نامه نوشتن و ایراد وارد کردن حل نمیشود وباید از طریق مذاکره نسبت به حل مسائل اقدام کرد.
وی گفت:‌ طبق این اساس مقرر گردید که کمیته ای پنج نفره از طرف سازمان نظام مهندسی تهران و شورای مرکزی انتخاب گردد و با مسئولین مربوطه در وزارتخانه راه شهرسازی وارد مذاکره شود و بدنبال این امر کمیته مذکور نشستی با مسئولین وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد مقرر شد که بصورت موقت انتخاب مهندس ناظر اختیاری گردد و در اطلاعیه مربوطه در این زمینه نیز ما تاکید کردیم که این تصمیم فعلا موقت است.
خرم، هم چنین در مورد برخی از بدنه جامعه مهندسی که مخالف اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظرهستند نیز خاطر نشان کرد: اصولا هرتصمیم واقدام جدیدی همواره با یکسری موافقت ‌ها و مخالفت ‌ها همراه است و به هر روی تصمیم جدید طی یک بازه زمانی ۳ ماهه اجرایی می گردد و بعد از بررسی نتایج، قدم های بعدی برای اصلاحات انجام می ‌شود.

منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام مهندسی تهران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۱ تیر ۹۷
1164 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0