برگزاری دوره آموزشي دانستنيها و الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر برگزاری دوره آموزشي

برگزاری دوره آموزشي دانستنيها و الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر ويژه در دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی مستقر در مبارکه

سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان ،دوره آموزشي دانستنيها و الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر در دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسی مستقر در مبارکه در روزهای جمعه ششم بهمن ماه نود و شش و سیزدهم بهمن ماه نود و شش، با حضور جمعي از عضوهای آن دفتر برگزار شد.

کد خبر: 961118010 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ - ۱۲:۴۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور  به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان ،دوره آموزشي دانستنيها و الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر در دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسی مستقر در مبارکه در روزهای جمعه ششم بهمن ماه نود و شش و سیزدهم بهمن ماه نود و شش، با حضور جمعي از عضوهای آن دفتر برگزار شد.برگزاری دوره آموزشي دانستنيها و الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر

برگزاری دوره آموزشي دانستنيها و الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر

برگزاری دوره آموزشي دانستنيها و الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر

برگزاری دوره آموزشي دانستنيها و  الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر ويژه در دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی مستقر در مبارکه

مدرس اين دوره آموزشي حسين ميرقادري بوده كه حول موضوعات ذيل به تفصيل مطالب خود را بيان کرد :
منابع تعهد مهندسان ناظر
شرحي بر مقررات ملي ساختمان
مفاد قانوني نظارت
تعاريف نظارت
آئين نامه انضباطي
كنترل مضاعف طراحي
كنترل مضاعف نظارت
الزامات متمم قرارداد
انصراف از طراحي
انصراف از نظارت
پروانه ساختمان (شناسنامه ساختمان)
برگه هاي تعهد طراحي
برگه هاي تعهد نظارت
فرم عدم خلاف (پايان سفتكاري )
فرم پايان ساختمان
شرحي بر فرمهاي تعهد (الف ،ب ، ج و …….)
استعلام و فرمهاي تعهد آتش نشاني
الزامات ساخت مازاد
گردشكار والزامات گزارش تخلف
گردشكار و الزامات طراحي ساختمان هاي وضع موجود
نكات الزامي نظارت ساختمان هاي وضع موجود
مصوبات هيأت ۳ نفره (چهار نفره)
شرحي بر وظايف ناظر هماهنگ كننده
شرحي بر وظايف مهندسان ناظر
شرحي بر وظايف مهندسان بازرس گاز
شرحي بر الزامات بازرسي گاز
گردشكار بازرسي گاز
شناسنامه فني و ملكي
گردشكار واحدهاي خدمات مهندسي
شرحي بر تعرفه خدمات مهندسي
شرحي بر دفاتر طراحي
نقشه هاي مصوب طراحي معماري
نقشه هاي مصوب طراحي سازه

برگزاری دوره آموزشي دانستنيها و الزامات كاربردي ويژه مهندسان ناظر

الزامات نقشه هاي اصلاحي ( تائيد فني )
الزامات نقشه هاي مصوب تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
گردشكار كنترل طراحي نقشه هاي سازه
گردشكار كنترل طراحي نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
گردشكار كنترل نظارت مضاعف
گردشكار كنترل نظارت مضاعف ساختمان هاي صنعتي
تشريح دفترچه هاي بازديد مرحله اي كنترل نظارت مضاعف
تشريح دفترچه هاي بازديد كنترل نظارت مضاعف ساختمان هاي صنعتي
شرحي بر سازنده ذي صلاح (مجري)
شرحي بر ثبت كاركرد خدمات مهندسي
قابل ذکر است با توجه به درخواست بسیاری از دفاتر نمایندگی، این دوره در دفاتر متقاضی برگزار خواهد شد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی ترافیک

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ بهمن ۹۶
271 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0