اصلاح مکانیسمهای سازمان نظام مهندسی رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران در دیدار با منتخبان نظام مهندسی بیان کرد:

اصلاح مکانیسمهای سازمان نظام مهندسی

زهرا نژاد بهرام در دیدار با منتخبان سازمان نظام مهندسی بر لزوم اصلاح مکانیسمهای این سازمان تاکید کرد.

کد خبر: 970716012 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۶ مهر ۹۷ - ۵:۵۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، زهرا نژاد بهرام در دیدار با منتخبان سازمان نظام مهندسی بر لزوم اصلاح مکانیسمهای این سازمان تاکید کرد.

اصلاح مکانیسمهای سازمان نظام مهندسی

اصلاح مکانیسمهای سازمان نظام مهندسی

مکانیسمهای سازمان نظام مهندسی  باید اصلاح گردد

ظهر امروز ۲ شنبه شانزدهم مهرماه سال نود و هفت اعضای منتخب هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به دعوت زهرا نژاد بهرام میهمان شورای شهر تهران بودند و این افراد در این نشست که با حضور محسن هاشمی _ رئیس شورای شهر تهران، محمد علیخانی _ چ ریاست کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، افشین حبیب زاده _ عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و احمد مسجد جامعی _ عضو شورای شهر تهران برگزار گردید به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود از حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی پرداختند.
زهرا نژاد بهرام که ریاست این نشست را به عهده داشت در جمع بندی این نشست بر وجود دغدغه های فراوارن در حوزه نظارت بر ساخت و ساز تاکید کرد و ادامه داد: کیفیت ساخت و ساز از اولویتهای مهندسین، مدیریت شهری و مردم است.
نژاد بهرام به نقش انجمنهای صنفی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: انجمنهای صنفی نهادهایی هستند که میتوانند ظرفیتهای لازم برای ارتقا، توسعه، نوآوری و مشارکت در بهبود شرایط زیست را ایجاد کنند از این روی معادلات با انجمنهای صنفی باید به شیوه برد برد تعریف گردد.
وی اظهار داشت: رویکرد شورای شهر مردمی و حفظ منافع مردم است و نظام صنفی مهندسان نیز از این مردم جدا نیست و بخشی از مردم را تشکیل میدهد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: موضوع امنیت و ایمنی ساختمانها دغدغه ای است که امروز با آن مواجه هستیم و این در حالیست که امروز با عارضه های جدی در سطح شهر تهران که ۳ تهدید زمین لرزه، فرونشست زمین و سیلابها روبرو هستیم و این سازهای شما مهندسان است که میتواند در برابر این تهدیدها مقاومت کند.
نژاد بهرام ادامه داد: از این روست که امنیت و ایمنی ساختمانها و فضاها دغدغه مسئولین، مدیران و مردم و البته مهندسان است.
وی همچنین بر حمایت شورا از نهادهای مردمی و نظام های صنفی اشاره کرد و افزود: اعتقاد بر این است که با مشارکت مردم میتوان مدیریت بر شهر را فراهم کرد و ایجاد این مشارکت بدون نهادهای مردمی و نظامهای صنفی امکان پذیر نیست.
رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: البته قرار هم نیست که ما در هر حوزه ای مسئولی را انتخاب کنیم بلکه این انجمنهای صنفی هستند که اگر قرار است ناظری تعیین گردد، آن را طراحی و تعریف کنند.

اصلاح مکانیسمهای سازمان نظام مهندسی

نژاد بهرام به برخی تخلفات در حوزه نظام مهندسی در گذشته اشاره کرد و بیان داشت: وجود تخلف و اشتباه در هر بستری امکان پذیر است که نامشخص بودن مسائل میتواند عامل آن باشد به این علت باید در مکانیسمهایی که طراحی میشود بگونه ای رفتار گردد که این موارد به حداقل ممکن برسد.
نژاد بهرام خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که کارهای خوبی در حوزه نظام مهندسی انجام شده است و اگر اشتباهاتی نیز رخ داده است ما باور داریم که باید حق و تکلیف باهم برابر باشند و مسئولیت و حقوق نیز همین گونه باشد.
وی یاد آور شد: مسئولیت یک ساختمان تا زمانی که پا برجاست به عهده ناظر است و سازمان نظام مهندسی نیز بعنوان پشتیبان است؛ طبیعتا اگر قرار است حقوقی به یک مهندس ناظر پرداخت میشود باید متناسب با این مسئولیت باشد.
عضو شورای شهر تهران گفت: نظام مهندسی بعنوان نماینده صنف، مدیریت شهری و خود مردم است و یقین وجود دارد که خود سازمان نیز بر لزوم اصلاح مکانیسمها باور دارد بگونه ای که روابط این سازمان روشن تر، شفاف تر و پاسخگو باشد.

منبع : خبرگزاری مهر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ مهر ۹۷
310 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0