جشن بزرگ مهندسان البرز برگزار گردید قابل توجه تمامی عضوها و صاحبان کار محترم:

تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و شهرداری کرج در مورد مراحل ارجاع کار و معرفی ناظران به کارفرمایان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و شهرداری کرج جهت تسریع در امور صدور پروانه ساختمانی، تفاهم نامه ای منعقد کرده اند که طی آن بعد از بازبینی طرح معماری مرحله اول و انجام مقدمات ارجاع ناظران، تمامی ناظران به صاحبکار جهت انجام امور صدور پروانه ساختمانی معرفی می شوند.

کد خبر: 961109007 تاریخ انتشار: دوشنبه ۹ بهمن ۹۶ - ۳:۴۰ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور  به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و شهرداری کرج جهت تسریع در امور صدور پروانه ساختمانی، تفاهم نامه ای منعقد کرده اند که طی آن بعد از بازبینی طرح معماری مرحله اول و انجام مقدمات ارجاع ناظران، تمامی ناظران به صاحبکار جهت انجام امور صدور پروانه ساختمانی معرفی می شوند.تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و شهرداری کرج

تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و شهرداری کرج

تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و شهرداری کرج

تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان البرز و شهرداری کرج در مورد مراحل ارجاع کار و معرفی ناظران به کارفرمایان

صاحبکار و طراحان تا زمان صدورفرم شروع عملیات ساختمانی و آغاز تخریب و گودبرداری فرصت خواهند داشت تا نقشه های مرحله دوم بازبینی شده را تهیه کنند.
مراحل انجام کار در سازمان طی پانزده گام ذیل انجام خواهد گرفت:
۱- مالک ( صاحب کار) با مدارک هویتی به سازمان مراجعه و بعد از ارائه تعهد کد کاربری و رمز دریافت میکند.
۲- مالک پنج درصد سازمان و حق الزحمه نقشه برداری را واریز می کند.
۳- مالک کلیه طراحان و آزمایشگاه خاک را ثبت میکند.
۴- فایل نقشه مرحله اول ازطریق طراح و مسئول دفتر به سازمان فرستاده می شود.
۵- نقشه بردار ، نقشه بر و کف را از طریق کارتابل ارسال میکند.
۶- ارسال نقشه به شهرداری جهت دریافت تایید شهرداری (نقشه مرحله اول معماری بر و کف)
۷- ثبت مجری از طریق کارتابل
۸- امکان واریز دستمزد نظارت و واریز هزینه صدور شناسنامه فنی و ملکی
۹- ارجاع اتوماتیک بمدت چهل و هشت ساعت و بیست و چهار ساعت فرصت اخذ برگه تعهد و ارجاع به نفر بعدی پس از بیست وچهار ساعت
۱۰- صدور برگه تعهد اخذ مهر و امضا مهندس و ثبت در دبیرخانه و ارایه به ناظر

تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و شهرداری کرج

۱۱- بازبینی مرحله اول نقشه معماری و ممهور کردن نقشه به مهر بازبینی مرحله اول سازمان
۱۲- آزاد سازی مرحله اول دستمزد نظارت
۱۳- بازبینی مرحله دوم نقشه ها بعد از ارسال گزارش مکانیک خاک
۱۴- آزادسازی مرحله دوم در صورت صدور پروانه ساختمانی بشرط بازبینی دوم نقشه ها
۱۵- ثبت فرم شروع عملیات در صورت بازبینی مرحله دوم و ثبت آزمایش بتن

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آخرین ویرایش نشریه ۱۱۰

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۹ بهمن ۹۶
375 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0