توقف احداث صد برج در تهران سعيد كروبي

زلزله کرمانشاه فرصتي براي آگاه شدن

عضو هيات مديره نظام مهندسي استان تهران درايران هرلحظه احتمال زلزله‌ هاي مخرب وجود دارد ولی نکته مهم اينست که زلزله بخودي خود مسئله ايجاد نمي ‌کند بلکه شهر ومحيطي که ساخته ‌ايم موجب بروز مشکلات مي‌ شود نظام ساخت وساز درکشور هفت موضوع فراموش شده دارد که بنظر بايد دراين زمان مورد توجه ويژه مديران شهري قرارگيرد

کد خبر: 960823019 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶ - ۱:۱۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، عضو هيات مديره نظام مهندسي استان تهران درايران هرلحظه احتمال زلزله‌ هاي مخرب وجود دارد ولی نکته مهم اينست که زلزله بخودي خود مسئله ايجاد نمي ‌کند بلکه شهر ومحيطي که ساخته ‌ايم موجب بروز مشکلات مي‌ شود نظام ساخت وساز درکشور هفت موضوع فراموش شده دارد که بنظر بايد دراين زمان مورد توجه ويژه مديران شهري قرارگيردزلزله کرمانشاه فرصتي براي آگاه شدن

زلزله کرمانشاه فرصتي براي آگاه شدن

زلزله کرمانشاه فرصتي براي آگاه شدن

زلزله کرمانشاه فرصتي براي آگاه شدن

۱- ساختمان هايي که درآن جا زندگي مي‌ کنيم: نخستین مورد اينست که اغلب مردم کشور ما بيش از پنجاه درصد کل سرمايه خودرا صرف خريد خانه اي مي ‌کنند که هيچ اطلاعي از نحوه ساخت يا نگه داري آن ندارند – لزوم وجود شناسنامه فني وملکي – ترويج مقررات ملي وآگاهي مردم وظيفه است که مهندسین ومردم بايد به آن توجه ويژه نموده و سازمان ‌هاي نظام مهندسي لحظه اي دراين رسالت خود کوتاهي نکنند. و دومين مورد اين که سازمان هاي نظارتي موظف هستند جهت حمايت ازمصرف کنندگان تمام ساختمان هايي که مورد اجاره قرارداده مي‌ شوند قبل ازاسکان مستاجر مورد بازبيني قرارگيرند وخلاء‌هاي قانوني آن هرچه سريع تر حل شود . ۲- انبوه سازي گسترده درداخل وکنار شهرهاي بزرگ :انبوه سازي گسترده طي سال هاي گذشته درنقاط مختلف کشور بدون مطالعه بسياري ازمسايل تخصصي درقبل ازاجرا و هنگام اجرا و هم چنين عقد قراردادهاي ۳ جانبه مسکن مهرقردارد هاي شبه EPC به اغلب شرکت‌ هاي فاقد توانايي دراين عرصه بدون نظارت کافي منجر به حوادث تلخي مانند مسکن مهرسرپل ذهاب مي‌ شود.اصرار بر توليد وساخت ساختمان‌ هايي بدون مطالعه براي اقشار آسيب پذير بجز از بين رفتن سرمايه‌ هاي مردم نتيجه اي نخواهد داشت .۳- لزوم تغييرمبحث دوم مقررات ملي وقانون نظام مهندسي ساختمان :طي چند سال گذشته بصورت مداوم در مورد تغيير قانون و يا نظامات اداري آن توسط مديرهای وزارت راه وشهرسازي با حذف بسياري ازوظايف سازمان ‌هاي نظام مهندسي مطرح شده که بنظر مي ‌رسد دغدغه مديران با شرايط واقعي ساخت وساز منطبق نيست ودر واقع تاييدي است بر نحوه ساخت و ساز شهري طي ده سال گذشته و پيامدهاي اين چنيني اگربه بازنگري مباحث پيش رو منجر گردد قطعا فرصتي است تا آينده‌ ايمن تري براي شهرهارقم زد .۴- انجام بيش ترين بلند مرتبه سازي ‌ها درنزديکي ويا روي گسل: عدم توجه تهيه کنندگان طرح جامع و تفضيلي شهري همچون تهران طبق آن چه وزارت راه وشهرسازي درسال نود و پنج اعلام کرده است، درتهران نهصد و هفتاد و نه ساختمان بلند مرتبه وجود دارد که حدود چهارصد و هشتاد ساختمان بلند مرتبه دردهه اخير ساخته شده است.

زلزله کرمانشاه فرصتي براي آگاه شدن


بیست و پنج درصد اين ساختمان‌ ها نيز در مناطقي با بافت فرسوده ساخته شده ‌اند.هم چنين حدود يک سوم ازساختمان‌ هاي بلند مرتبه درنزديکي يا روي پهنه‌ هاي گسل شمال تهران واقع شده‌ اند که دراين شرايط حتي اگرگسل‌ هاي شمال يا منتهي ‌اليه جنوب تهران زلزله مهمي ‌از خود نشان دهند، احتمالا خسارت و خرابي درمناطق مرکزي، جنوبي، جنوب شرق وجنوب غرب تهران خیلی زياد است و علت آن هم وجود بافت فرسوده، جمعيت زياد، دسترسي محدود و وجود معابر با عرض ده متر يا کم تراست.۵- رشد ساختمان سازي روي شيب‌ ها :درسال ‌هاي اخير با پديده عجيبي بصورت تراسه سازي دراغلب شهرهاي کشور مشاهده مي‌ شود که دراين شيب ‌ها حتي درشرايط بدون زمين‌ لرزه هم احتمال بسيار بالايي براي زمين لغزش وجود دارد ودر صورتيکه زلزله رخ دهد،اين دامنه ‌هاي تحت خطر، مشکلات مضاعفي را ايجاد خواهند کرد.۶- ضرورت توجه به رشد جمعيت واقتصاد شهر: تمرکزبالاي جمعيت به خصوص در بافت فرسوده منجر به يک نابساماني از نظرآمايش جمعيتي درشهرهاي بزرگ شده که مي ‌توان ازدلایل آن طي سال هاي اخير هزينه ‌هاي بالاي اجاره وخريد خانه وهم چنين افزايش فاصله طبقاتي مردم درشهرهاي بزرگ دانست که منجر به جابه جايي وسيع مردم نموده است. دراين شرايط عملا هر ميزان امکانات فراهم گردد باز هم با توجه به تقاضاي بیش از پیش و ترکيب جمعيتي ناهمگن دچارکمبود امکانات هستيم وبايد به اين مسئله توجه ويژه ‌اي صورت بگيرد.۷- سازمان دهي سازمان ‌هايي همچون آتش نشاني، ستاد بحران ،اورژانس و..عليرغم وجود کارکنان متخصص دراين سازمان ‌ها ولی به علت عدم استفاده از يک مدل موفق وبين المللي دراين اموردرهنگام وجود حادثه درکشوراغلب با شکست روبرو مي‌ شود و بعنوان نمونه بايد اذعان داشت اداره اين نهادها حرفه اي بوده و نبايد با تغيير نظام سياسي کشور به سرعت دستخوش تغيير گردد و بعضا” اين بخش ازمديريت شهري خيلي جدي گرفته نمي ‌شود واين کارخطرناکي در اداره شهرهاست .
منبع : تجارت آنلاین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ آبان ۹۶
573 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0