نامه صریح استاندار اصفهان علی مقدس زاده

نامه صریح استاندار اصفهان

علی مقدس زاده، استاندار اصفهان، در نامه ای به شهردار اصفهان، بخشنامه های عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، را صریحا غیر قانونی دانسته و تصریح کرد که در صورت اجرا با آن برخورد قانونی خواهد شد.

کد خبر: 970325004 تاریخ انتشار: جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ - ۲:۳۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، علی مقدس زاده، استاندار اصفهان، در نامه ای به شهردار اصفهان، بخشنامه های عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، را صریحا غیر قانونی دانسته و تصریح کرد که در صورت اجرا با آن برخورد قانونی خواهد شد.

نامه صریح استاندار  اصفهان

شهردار محترم
موضوع: اعمال ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و معرفی ناظران حقیقی و حقوقی از ناحیه سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان
با سلام:
برخی گزارش های واصله حاکیست که اخیرا در راستای صدور پروانه ساختمان، در معدودی از موارد انتخاب مهندس ناظر غیر از مبدا قانونی صورت پذیرفته، در حالیکه طبق نص صریح ماده۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵/۲۸۵۴۹ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۳ هیات محترم وزیران ” ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع پروانه صدور ساختمان معرفی می گردد.”
در خصوص شیوه نامه اخیر تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی نیز به آگاهی می رساند، مبتنی بر نص مصرح ماده ۳۳ قانون نظام مهند÷سی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره ۴۷۷۷۵-ق مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ و نیز عدم طی مراحل ارائه پیشنهاد هر گونه مبحث آئین نامه ای توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات محترم وزیران، همچنین براساس نامه شماره ۲۴۶۸ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۷ وزیر محترم کشو به وزیر محترم راه و شهرسازی ” با استناد به قواعد حقوقی، شیوه نامه نمی تواند ناقض ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ناقض آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور باشد، لذا دارای ایراد و فاقد الزام اجرایی است.
با توجه به مراتب فوق و وجود اعتباری قانونی ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات محترم وزیران به شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۳ و نظر به الزام آور بودن مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور طبق بند ۳-۲-۲ و همچنین اعمال بند ۱۶-۱-۲ از ماده ۱۶ فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مقامات ادارای) و پیرو نامه شماره ۱۴۶۷۹/۳/۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ مجددا تاکید می نماید نحوه انتخاب و معرفی ناظر (حقیقی و حقوقی)، ارجاع کار نظارت ساختمان کما فی السابق و الزاما از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (سامانه ارجاع نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی) معتبر و دارای وجاهت قانونی است و شهرداران محترم صرفا ملزم به پذیرش ناظرین حقیقی و حقوقی منتخب سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشند.

نامه صریح استاندار اصفهان


علی مقدس زراده
رونوشت:
– معاون محترم عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور پیرو رونوشت نامه شماره ۱۴۶۷۹/۳/۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ جهت استحضار
– معاون کل محترم دفتر فنی استانداری پیرو رونوشت نامه شماره ۱۴۶۷۹/۳/۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ جهت اطلاع و اقدام لازم
– مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراها پیرو رونوشت نامه شماره ۱۴۶۷۹/۳/۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ جهت اطلاع و اقدام لازم
– مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان پیرو رونوشت نامه شماره ۱۴۶۷۹/۳/۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ جهت اطلاع و اقدام لازم در رعایت ضوابط قانونی فوق الذکر
– فرمانداران محترم استان به انضمام تصویر نامه شماره ۱۴۶۷۹/۳/۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ و پیوست مربوطه جهت اطلاع و نظارت کامل بر اجرای دقیق موضوع، همچنین ابلاغ به دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستان ها
– مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان پیرو رونوشت نامه شماره ۱۴۶۷۹/۳/۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ جهت اطلاع و اقدام لازم
– رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان جهت اطلاع و اقدام لازم منطبق با ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر اساس ارجاع و معرفی ناظر به مراجع ذیصلاح از طریق سامانه و نیز ابلاغ به دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستان ها

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

مباحث آزمون نظام مهندسی معماری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ خرداد ۹۷
462 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0